Akademik Kadro

Prof. Dr. Serpil Gülsüm OppermannBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
serpil.oppermann@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1980Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans1982Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Doktora1987Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
YAYINLARI
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM Installation. The Living Lexicon- Environmental Humanities, 10(1) (Yayın No: 4259864)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM Nature’s narrative agencies as compound individuals. Neohelicon, Doi: doi.org/10.1007/s1105 (Yayın No: 3607481)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2017). Introducing Migrant Ecologies in an (Un)Bordered World. ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, 24(2), 383-383., Doi: 10.1093/isle/isx029 (Yayın No: 3607464)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2016). From Posthumanism to Posthuman Ecocriticism. Relations: Beyond Anthropocentrism, 4(1), 23-37. (Yayın No: 2929087)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2015). Quantum Physics and Literature How They Meet the Universe Halfway. ANGLIA-ZEITSCHRIFT FUR ENGLISCHE PHILOLOGIE, 133(1), 87-104., Doi: 10.1515/anglia-2015-0007 (Yayın No: 1791992)
OPPERMANN SERPİL (2014). Diffractive Narratives Prismatic Ecologies. O-Zone: A Journal of Object Oriented Studies, 1(1) (Yayın No: 1796277)
OPPERMANN SERPİL (2014). Ecocritical Forms of Engagement with Nature and Texts. FWS: Forum for World Literature Studies, 6(2), 305-319. (Yayın No: 1793974)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2017). John Burnside’s Glister and the Dark Extremities of the Anthropocene: A Story of Resistance.. 12th ASLE Biennial Conference, “Rust/Resistance: Works of Recovery. (/Sözlü Sunum)(Yayın No:4259962)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2017). The Anthropocene Stories. Joint International Conference on “Anthroposcenaries: Ecologies, Landscapes, Stories.” University of Turin, (/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:4259903)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2016). Climate Change Fiction on Risky Energy Sources. 7th Biennial EASLCE Conference: Wildness without Wilderness: The Poiesis of Energy and Instability (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2929107)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2016). Sites of Narrativity Storied Matter and Narrative Agencies. 7th Annual Conference on New Materialisms: How Matter Comes to Matter (/)(Yayın No:2929104)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2016). Thinking with Elements. MLA Convenstion. 650. Special Session on Elemental Ecocriticism (/)(Yayın No:2929122)
OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM (2016). Storied Matter. MLA Convention. Session 403. Energy, Matter, Force (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2929120)
Postmodern Tarih Kuramı Tarihyazımı Yeni Tarihselcilik ve Roman (2006)., OPPERMANN SERPİL GÜLSÜM, Phoenix, Basım sayısı :2, Sayfa Sayısı 129, ISBN:9944-931-11-X, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 67115)
Environmental Humanities: Voices from the Anthropocene. Eds. Serpil Oppermann and Serenella Iovino. London, New York: Rowman and Littlefield, 2017.
Oppermann, Serpil. “Introducing Migrant Ecologies in an (Un)Bordered World.” ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. Special Cluster on “Migrant Ecologies.” Guest Editors. Serpil Oppermann, Serenella Iovino, Xiaojing Zhou. 24.2 (Spring 2017): 1-14. AHCI.
Oppermann, Serpil. "From Posthumanism to Posthuman Ecocriticism." Relations: Beyond Anthropocentrism. Special Double Issue on “Past the Human: Narrative Ontologies and Ontological Stories,” Ed. by Serenella Iovino, Roberto Marchesini, and Eleonora Adorni. (“Literature and Ecocriticism”). 4.1 (2016): 23-37.
Oppermann, Serpil. “Feminist Ecocriticism: The New Ecofeminist Settlement.” Feminismo/s. Special Issue on “Ecofeminism.” Guest Editors: Terry Gifford and Lorraine Kerslake. 22 (December 2013): 65-88.
Prof. Dr. Cengiz TosunBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
cengiz.tosun@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1973Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans1975Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Doktora1977Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Doçentlik1983Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Nuran TezcanBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
nuran.tezcan@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1972Ankara ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans1977Ankara ÜniversitesiEski Türk Edebiyatı
Doktora1996Otto-Freidrich UniversitaetTürkoloji
Doçentlik2012Bilkent ÜniversitesiTürk Edebiyatı
Prof. Dr. Ziya SelçukBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
ziya.selcuk@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1982Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri
Yüksek Lisans1985Ankara ÜniversitesiEğitimde Psikolojik Hizmetler(Gelişim Psikolojisi)
Doktora1989Hacettepe ÜniversitesiPsikolojik Danışma ve Rehberlik
YAYINLARI
E. D. Yılmaz; C. Gök; Ö. Ünal; A. Özkan; Z. Selçuk A Proposal about a Prediction Strategy from Normality to Psychopathology According to Nine Types Temperament Model. Journal of Psychiatry and Psychiatric Disorders. Volume 1, Issue 4
Enver D. Yılmaz, Özge Ünal, Mehmet Palanci, Mehmet Kandemir, Alp Orek, Gözde Akkın, Türkay Demir, Mehmet Fatih Üstündağ, Seniha Naşit Gürçağ, Ömer Aydemir, Ziya Selçuk. Dokuz Tip Mizaç Ölçeği Ergen (DTMÖ-E) Formunun Geçerlik- Güvenirliği ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile Mizaç Tipleri Arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 179 361-381
Enver D.Yılmaz, Özge Ünal, Ali Görkem Gençer, Ömer Aydemir, Ziya Selçuk. Is Individual Temperament Centered Psychotherapy Possible: A Proposal Based on Nine Types Temperament Model. International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, Vol. 17, No.2, pp. 378388, ISSN 1522-4821. IJEMHHR Vol. 17, No. 2. 2015 378
Enver D. Yılmazı, Özge Ünal, Mehmet Palancı, Ali Görkem Gençer, Alp Örek, Arkun Tatar, Ziya Selçuk and Ömer Aydemir. The Relation between the Nine Types Temperament Model and the Five Factor Personality Model in a Turkish Sample Group. British Journal of Medicine & Medical Research 11(4): 1-11, 2016, Article no.BJMMR.20303 ISSN: 2231-0614, NLM ID: 101570965
Enver D. Yilmaz, Ozge Unal, Ali Gorkem Gencer, Omer Aydemir, Ziya Selcuk. Static/Unchangeable and Dynamic/Changeable Nature of Personality According to the Nine Types Temperament Model: A Proposal. International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience, Vol. 17, No.1, pp. 298-303, ISSN 1522-4821 IJEMHHR Vol. 17, No. 1. 2015 298
Multiple Intelligences Practices in Turkey (Osman Nafiz Kaya ile birlikte). Chen, Jie-Qi / Moran, Seana / Gardner, Howard (eds.) Multiple Intelligences Around the World. 2009. Pub. By Wiley-VCH
Çocuk İstismarı ve ihmali. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 1988, Sayı 2.
Eğitimde Sınavın Yeri ve İlgili Görüşler. Milli Eğitim. 1988, Sayı 73, s.46
Sınav Kaygısı. Eğitim ve Bilim, 1987, Sayı 66, 5.35
İlkokulda Matematik Öğretimi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı II.
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Çağdaş Eğitim. Mart 1989, Sayı 142, s.26.
Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Etkililiğini Arttırmada Öğrenme Stratejilerinin kullanılması: Genel Bir İnceleme. Eğitim. 1992, Sayı 1. (G.Ü. Araştırma Görevlisi B. Öztürk ile birlikte.)
Psikolojik Yardım İlişkilerinde informel Kaynaklar: Güzin Abla Örnek olayı. Eğitim. 1992, Sayı 2.
Çocuk Korkularıyla ilgili Danışma Yaklaşımları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 4. Ankara, 1995.
"Bir Eğitim ve Rehberlik Sorunu: Okullarda kopya çekme". Eğitim Yönetimi. Sayı 3. Ankara, 1995.
Dr. Öğr. Üyesi Ferihan TanrıkutBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
ferihan.tanrikut@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
LisansLa Trobe ÜniversitesiPsikoloji
Yüksek LisansLa Trobe ÜniversitesiPsikoloji
DoktoraDeakin ÜniversitesiPsikoloji
İDARİ GÖREVLERİ
2018 - Psikoloji Bölüm Başkanı
ÖDÜLLERİ
Deakin Üniversitesi burs, 2000
Eskişehir Onvak Hastanesi başarı ödülü
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖzbayBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
huseyin.ozbay@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1973İstanbul ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans1985Gazi ÜniversitesiTürk Dili
Doktora1992Gazi ÜniversitesiTürk Dili
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KarakayaBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
ibrahim.karakaya@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2007Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi
Uzmanlık2014Hacettepe ÜniversitesiRuh Sağlığı ve Hastalıkları
ÖDÜLLERİ
Genç Araştırmacı Özel Ödülü / Nitrik Oksit Sentaz-1 (NOS1) Ekzon 1f-VNTR Polimorfizmi’nin Alkol Bağımlılığı, DEHB ve Dürtüsellik ile ilişkisi / 10. Alkol Bağımlılığı Kongresi / 14-17 Aralık 2016) (Antalya)
En İyi Bildiri Ödülü / Nitrik Oksit Sentaz-1 (NOS1) Ekzon 1f-VNTR Polimorfizmi’nin Alkol Bağımlılığı, DEHB ve Dürtüsellik ile ilişkisi / 10. Alkol Bağımlılığı Kongresi / 14-17 Aralık 2016) (Antalya)
YAYINLARI
1) Sentetik Kannabinoid (Bonzai) kullanımına bağlı ‘Kannabinoid Hiperemezis Sendromu' İ Karakaya, A Köroğlu Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(1):93-93
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Doğan ÜnalBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
dogan.unal@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
LisansAtatürk Üniversitesiİngiliz Filolojisi
Yüksek LisansAtatürk Üniversitesiİngiliz Filolojisi
DoktoraAtatürk Üniversitesiİngiliz Dili Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Rupert John Mould MeddBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
rupert.medd@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
LisansUniversity of Wolverhamptonİngiliz Edebiyatı ve Kültür Araştırmaları
Yüksek LisansUniversity of Bristol16 Yaş Sonrası Eğitim Uzmanlığı
DoktoraUniversity of BristolKarşılaştırmalı Dünya Edebiyatları
OKUTTUĞU DERSLER
İleri İngilizce Konuşma Becerileri
Skills
Edebiyat Kavramları
Dr. Öğr. Üyesi Sinan AkıllıBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
sinan.akilli@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
LisansHacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
DoktoraHacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
İDARİ GÖREVLERİ
2018 - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
AKILLI SİNAN (2016). Secrets Hidden in the Mirage The Cinematic Constructions of Lawrence of Arabia in the Turkish Mind. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(24), 7-26. (Yayın No: 2598518)
AKILLI SİNAN,ÖZ SEDA (2016). No More Let Life Divide Victorian Metropolitan Confluence in Penny Dreadful. Critical Survey, 28(1), 15-29., Doi: doi: 10.3167/cs.2016.280102 (Yayın No: 2565718)
ÖZ SEDA,AKILLI SİNAN (2015). Relevance through Ambivalence in the Girl s Own Paper Robina Crusoe as a Popular Girl s Robinsonade. Hacettepe University Journal of Faculty of Letters, 32(2), 215-228. (Yayın No: 1978907)
AL UMUT,AKILLI SİNAN (2015). Public libraries in Turkey A retrospective look and the present state. Journal of Librarianship and Information Science, 1-12., Doi: 10.1177/0961000615592456 (Yayın No: 1688017)
AKILLI SİNAN (2014). The Antichrist ian Turk in Seventeenth Century England. Caesura: Journal of Philology and Humanistic Studies , 1(1), 25-43. (Yayın No: 1688006)
. AKILLI SİNAN (2013). Re constructing the Western Self in the Ottoman Mirror A Study of Negative Auto Ocidentalism in the Contexts of American Ottoman and Anglo Ottoman Encounters. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 30(1), 19-52. (Yayın No: 396165)
AKILLI SİNAN (2012). Apocalyptic Eschatology Astrology Prophecy and the Image of the Turks in Seventeenth Century England. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(29.1), 25-52. (Yayın No: 396140)
AKILLI SİNAN (2012). Western Style Royal National Anthems of te Ottoman Empire Tracing Resistance to Constitutional Monarchy. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi(16), 7-22. (Yayın No: 396131)
AKILLI SİNAN (2009). Propaganda through Travel Writing Frederick Burnaby s Contribution to Great Game British Politics. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(26), 1-12. (Yayın No: 396128)
AKILLI SİNAN (2007). Spinning Yarns of Imperial Ad venture G A Henty s Promotion of British Imperial Ideology in African Adventure Novels. Interactions(16), 15-30. (Yayın No: 396124)
AKILLI SİNAN (2004). The Matrix of Pagan African Judaeo Christian and Rastafarian Elements in Derek Walcott s Dream on Monkey Mountain. Interactions(13), 1-10. (Yayın No: 396108)
AKILLI SİNAN (2004). The Destruction of the American Dream in Sam Shepard s Curse of the Starving Class. Journal of American Studies of Turkey(19), 47-57. (Yayın No: 396118)
Asil Hayvanlar İngiliz Kültürünü Değiştiren Doğulu Atlar (2015)., AKILLI SİNAN, E YAYINLARI, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 288, ISBN:9789753903394, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 1688024)
Late Victorian Imperial Adventure Novel A Site of Contestation between Pro Imperialism and Anti imperialism (2011)., AKILLI SİNAN, Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı 336, ISBN:978- 3846553596, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 66365)
Doğu ya Bakış 1800 Öncesi İngiliz Yazmaları ve Osmanlı İmparatorluğu (2009)., AKILLI SİNAN, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Sayfa Sayısı 350, ISBN:9944344746, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 66367)
Deneyim ve Eğitim (2007)., AKILLI SİNAN, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, Editör:Can Gülfidan, Kaplan Akıllı Göknur, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 111, ISBN:978-9944-34438-8, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2434873)
The Silk Road of Adaptation Transformations across Disciplines and Cultures, Bölüm adı:(“Adaptation or Appropriation: Resistance to Constitutional Monarchy in the National Anthems of the Ottoman Empire.” ) (2013)., AKILLI SİNAN, Cambridge Scholars Publishing, Editör:Raw Laurence, Basım sayısı:1, ISBN:1-4438-4975-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:1943221
The Future of Ecocriticism New Horizons, Bölüm adı:(“Henry Rider Haggard: An Early Ecocritic?” ) (2011)., AKILLI SİNAN, Cambridge Scholars Publishing, Editör:Oppermann Serpil, Sayfa Sayısı 487, ISBN:1443829838, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 66366)
Dr. Öğr. Üyesi Yakut AkbayBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
yakut.akbay@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1999Azerbaycan Diller Üniversitesiİngiliz Dil Bilimi
Yüksek Lisans2001Azerbaycan Diller Üniversitesiİngiliz Dil Bilimi
Doktora2017Atılım Üniversitesiİngiliz Kültürü ve Edebiyatı
Arş. Gör. Duran Can GazioğluBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
duran.gazioglu@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2014Kırklareli ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı
Yüksek Lisans2017Erciyes ÜniversitesiYeni Türk Edebiyatı
DoktoraErciyes ÜniversitesiYeni Türk Edebiyatı
Arş. Gör. Elif Özge KoçBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
elif.koc@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2016Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek LisansAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiÇeviri ve Kültürel Çalışmalar
Arş. Gör. Meryem Nur ŞenerBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
meryemnur.sener@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2017ODTÜPsikoloji
Yüksek LisansODTÜKlinik Psikoloji
Arş. Gör. Nurten BayraktarBeşeri Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
nurten.bayraktar@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2016Hacettepe Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı
Yüksek LisansHacettepe Üniversitesiİngiliz Kültür Araştırmaları


E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız