FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU

Sivil havacılıktan sağlığa, mimari restorasyondan aşçılığa kadar birçok farklı alanda akademik programlarını ilgili sektörlerin önde gelen temsilcileriyle işbirliği içerisinde ve sektörlerin uluslararası düzeyde yetişmiş personel ihtiyaçlarına göre belirleyen Kapadokya Meslek Yüksekokulu, uygulama ile perçinlenen bilginin gücüne inanır.

2005–2006 akademik yılında eğitime başlayan ve bugün Kapadokya ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yer alan iki yerleşkesinde toplam 27 ön lisans programı ile eğitim faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Kapadokya Üniversitesinin akademik, finansal ve yönetsel deneyiminin temelini oluşturmaktadır.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin hedefi; siyaset bilimine, Arapça, Farsça, Rusça ve İngilizce gibi dillere, Ortadoğu, Avrasya, Avrupa bölgelerinin tarihine hakim; medeniyetimizin değerleri ile donanmış bireyleri ülkemizin kamu ve özel sektörüne kazandırmaktır. Fakülte; yerel yönetimlerin, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarının, dış temsilciliklerin ihtiyaç duydukları ara yönetici ihtiyacını; uluslararası kurum ve kuruluşların, basın-yayın-medya kuruluşlarının, yardım kuruluşlarının, çokuluslu şirketlerin, ihracatçı birliklerinin, kalkınma ajanslarının nitelikli uzman ihtiyacının karşılamayı hedeflemektedir.


Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi


SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

Sağlık Bakanlığının, yürüttüğü “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağlık sistemimiz son elli yılın en kapsamlı yenilenme ve reorganizasyon sürecinden geçmektedir. Sağlık alanında bilim ve teknolojinin getirdiği tüm gelişmelere rağmen en önemli kaynak nitelikli sağlık personelidir. Kapadokya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, deneyimli kadroları, gelişmiş altyapısı ve sektör bağlantıları ile nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır.


Çocuk Gelişimi

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dil ve Konuşma Terapisi


UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, eğitimde teori ile uygulamayı birleştirerek, uzman, iş yaşamına kısa sürede uyum sağlayacak, iletişim becerileri yüksek, hızlı çözüm üreten, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımız, öğrenmeyi bilen, sektörlerindeki değişim ve gelişimlere kolay adapte olan bireyler olacaktır.


Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Uçak Elektrik - Elektronik

Uçak Gövde Motor Bakım


BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kapadokya Üniversitesi genç kuşakların matematik ve fen bilimlerindeki hünerleri ne denli gelişmiş olursa olsun, kültürel değerlerin, geleceğe ilişkin hedef ve tercihlerin noktasında beşeri bilimlerle desteklenmeleri gerektiğine inanmaktadır. Beşeri Bilimler fakültesinin bu çerçevede öncelikli hedefi, öğrencilerin düşünme, öğrenme, düşüncelerini yazıya dökme yol ve yöntemlerinde yetkin olmalarını sağlamak; öğrencilerin zihinlerini meşgul eden, “Ben kimim? Dünya nasıl bir yer? İnsanlığın meseleleri neler? Çözüm yolları var mıdır? Yapabileceğim bir şeyler var mıdır?” şeklindeki sorularının cevaplarını bulmalarına yardımcı olmaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Psikoloji

Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)

Türk Dili ve Edebiyatı


MİMARLIK TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Kapadokya Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş, kültür bilinci oluşmuş, tarihî ve kuramsal karşılaştırmalar yapabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizde, yaşanabilir çevrelerin tasarımında görev alacak mimarlara, iç mimarlara ve tasarımcılara ihtiyaç bulunmaktadır.

Fakültenin amacı sanatçı kimliğinin yanısıra 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun olarak çok yönlü, esnek, insancıl, demokratik, katılımcı, yaratıcı, girişimci, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, kendine güvenen, sorgulayan, eleştiren, tartışan, muhakeme eden, karar veren, ulusal ve uluslararası alanda gelişmeleri takip eden ve bilimsel-sanatsal bilgi üretimine katkıda bulunan, çevreye duyarlı, hak ve sorumlulukların bilincinde bireyler yetiştirmektir.

*Mimarlık ve Tasarım Fakültesine 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci alınması planlanmaktadır.


LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Kapadokya Üniversitesinin lisansüstü programlarının, Kapadokya Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü altında yürütülmektedir. Enstitünün amacı, bağımsız bilimsel araştırma yapmak, kaliteli eser vermek için gereken ortamı yaratmak suretiyle, Türkiye ve dünya bilimine özgün katkıda bulunmak ve öğrencilerine ilgi duydukları alanlarda ileri düzeyde eğitim olanakları sunarak, onların bu alanlarda uzmanlaşmalarına imkân sağlamaktır.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler

OdyolojiE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız