Akademik Kadro

Prof. Dr. Hasan Ali Karasarİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
hasanali.karasar@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1994Bilkent ÜniversitesiUluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans1996Marquette UniversitesiUluslararası İlişkiler
Doktora2002Bilkent ÜniversitesiUluslararası İlişkiler
İDARİ GÖREVLERİ
2017 - Rektör
Prof. Dr. Rıfat Yıldızİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
rifat.yildiz@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1977Hamburg Üniversitesiİktisat
Yüksek Lisans1977Hamburg Üniversitesiİktisat
Doktora1986Atatürk Üniversitesiİktisat
İDARİ GÖREVLERİ
2018 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
ÖDÜLLERİ
Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, Erciyes Üniversitesi İİBF Dekanlığı, Kasım 2014.
Bayburt'a Hizmet Ödülü, Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği, Nisan 2014.
Yerel Kalkınmada İyi Örnekler, Dünya Gazetesi-Sabancı Üniversitesi-Friedrich Naumann Vakfı-Ulusal İnovasyon Girişimi-İstanbul Politikalar Merkezi, Mayıs 2008.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Ödülü, 21 Temmuz 2005.
YAYINLARI
ÜNLÜ, F. ve YILDIZ, R. (2017), “Orta Gelir Tuzağını açıklayan Teorik ve Ampirik Yaklaşımlar”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 49, ss.87-115
YILDIZ, Rıfat; (2016), “Üniversitenin Misyonu, Yeni Kurulan Üniversiteler ve Yerel Kalkınma Önceliği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 47, ss.65-84.
ÇİFTCİ, Fatih ve Rıfat YILDIZ, "Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Zaman Serisi Analizi", Business And Economic Research Journal, 6(4), pp. 71-95, 2015.
ÇİFTCİ, F. ve YILDIZ, R., "Dış Ticarette Kur Riski Yönetimi: Temsili Bir Türk Dış Ticaret Firması İçin Uygulama Örnekleri", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, s. 93-112, 2013.
Ünlü, F. ve Yıldız, R., “Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Firmaların Yenilik Faaliyetleri Üzerine Bir Alan Çalışması”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: II, 2013.
Yıldız, R.; Öcal, O.; Yıldırım, E.; “The Effects of Unemployment, Income and Education on Crime: Evidence from Individual Data”, International Journal of Economic Perspectives, Vol 7 Issue 3, 2013.
YILDIZ, Rıfat ve Ertuğrul YILDIRIM; (2014), Tez Yazma, Makale Hazırlama Ve Yayınlama Klavuzu, Ankara: Detay Yayıncılık.
YILDIZ, Rıfat; (2012), Katkıda Bulunduğum Bayburt Konulu Bilimsel Toplantılar ve Yazılarım, Ankara: Detay Yayıncılık.
Yıldız, R., “Bir Kurucu Dekanın Anıları ve Deneyimleri”, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.
YILDIZ, R. ve Çiftci, F., “Bankacılıkta ve Dış Ticarette Döviz Kuru Riskine Karşı Korunma: Hedging İşlemleri”, Detay Yayıncılık, Ankara 2011.
YILDIZ, R. ve Yıldırım, E., “Soru Cevap Tekniğiyle Tez Yazma, Makale Hazırlama ve Yayınlama Klavuzu”, Geliştirilmiş 3. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara 2010.
YILDIZ, R. ve Özen, A., “50+50 Soruda Bilimsel Araştırma ve Yazma”, Geliştirilmiş 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara 2006.
SEYİDOĞLU, Halil ve Rıfat YILDIZ (Editörler); (2006), Ekonomik Kriz Öncesi Erken Uyarı Sistemleri, İstanbul: Arıkan Yayınevi.
Ünlü, Fatma ve Rıfat Yıldız; (2017), “Avrupa Birliği Ülkelerinin Eko-inovasyon Performanslarının Değerlendirilmesi”, iç. Hayriye Atik (Ed.), Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-ekonomik Etkileri, Ankara: Nobel Yayıncılık, ss.232-257.
Yıldız, R.; Öcal, O.; Yıldırım, E., “Suçun Sosyoekonomik Belirleyicileri: Kayseri Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, Temmuz-Aralık 2010.
Yıldız, R. ve Delice, G., “1990 Sonrasında Türkiye İhracatındaki Yapısal Değişmeler Üzerine Gözlemler”, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2001.
Yıldız, R., “Türkiye’nin İhracatının Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Aralık 1994.
Yıldız, R., “Dış Ticarette Kur Riskine Karşı Korunmada Alternatif Araçlar”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 6, Haziran 1988.
Daha fazla bilgi için tıklayınız.
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bahar Hurmiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
bahar.hurmi@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1997Bilkent ÜniversitesiUluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans1998Leichester ÜniversitesiAvrupa Birliği
Doktora2004Leichester ÜniversitesiAvrupa Birliği
YAYINLARI
Bahar Turhan Hurmi, EUROPEAN UNION'S INEFFECTIVE MIDDLE EAST POLICY REVEALED AFTER REVOLUTION IN TUNISIA, "Alternatif Politika", 3, (2011), 5.433-454
Bahar Turhan Hurmi, Bülent Temel, The European Union and Turkey: Transformation of the State Society Relationship, "Societal Peace and Ideal Citizenship for Turkey", (2010), s
Bahar Turhan Hurmi, Bush ve Obama Karşılaştırması Çerçevesinde Amerikan Dış Politikası, "Alternatif Politika Dergisi",, (2010), S. 56-81
Bahar Turhan Hurmi, Avrupa Birliği'nin "Demokrasi Açığı" Sorunu, "Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği",, (2010), s.36-81
Bahar Turhan Hurmi, Uluslarararası İlişkilerde Dış Politikayı Etkileyen Etmenler, "Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler",, (2010), s. 129-142
Dr. Öğr. Üyesi Can Ulusoyİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
can.ulusoy@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2005Uludağ ÜniversitesiKamu Yönetimi
Yüksek Lisans2009İstanbul ÜniversitesiUluslararası İlişkiler
Doktora2015Galatasaray ÜniversitesiSiyaset Bilimi
YAYINLARI
"Metternich-Bismarck- li Paşa: 19. Yüzyılın Otoriter Başbakanları", Türkiye Günlüğü, sayı 107, Yaz 2011.
“Etik ve Adalet Merkezli Yeni Bir Siyaset Arayışı: Türkiye'de Özgürlükçü Sol”, Doğu Batı, sayı: 59, 2012
"Aydınlanma ve Din: Deizmden Sivil Dine, İnsandan Yurttaşa”, Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, 2015/2, s.2-15.
Bir Aydın Olarak Mehmet Şemseddin Ulusoy, Sufi Bursa, Yay. Hz. Mustafa Kara, Bursa, 2013.
“İmparatorluktan Cumhuriyet'e Bir Köprü Şahsiyet: Mehmed Şemseddin Ulusoy", Şemseddin Ulusoy Saklı Tarihin Muhafızı, Yay. Hz. Mustafa Kara, Osmangazi Belediyesi Yayınları, s. 61-72. (Kitap bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
burak.sakal@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2007Ankara Üniversitesiİşletme
Yüksek Lisans2010Bilkent ÜniversitesiUluslararası İlişkiler
Doktora2018Orta Doğu Teknik ÜniversitesiUluslararası İlişkiler
İDARİ GÖREVLERİ
2018 - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
YAYINLARI
Natural resource policies and standard of living in Kazakhstan. Central Asian Survey (Cilt 34, Sayı 2, 2014), s. 234-254. doi:10.1080/02634937.2014.987970.
“Socialist Rivers' and the Environmental History of Central Asia during the Cold War,” Conference on the Social History and Anthropogenic Landscape of the Syr Darya River Basin: Exploring an Environmental Archive, Taşkent, 19 Nisan 2016
Başka Bir Dünya Savaşı: İkinci Dünya Savaşı Sırasında Almanya Tarafında Savaşan Türkistanlılar 1941-1945 (İstanbul: Ötüken, 2013), ISBN 978-9754379815.
“Think-Tanks and Economic Decision-Making in Turkey,” Hasan Ali Karasar, Hasan Kanbolat (editörler) içinde, Think-Tanks in Eurasia, Nobel, 2012.
(Oktay F. Tanrısever ile) “Transboundary Water Management Policies of the Riparian States of the Kura-Araks River Basin in the Post-Soviet Period,” Walter Leal Filho, Vakur Sümer (editörler) içinde, Sustainable Water Use and Management (Springer Switzerland, 2018, baskıda).
A quarter-century pursuit of independence: Politics of trade, energy and economic development in Uzbekistan. Perceptions (Özel Sayı, 2017).
Hydroelectricity Aspect of the Uzbek - Kyrgyz Water Dispute in the Syr Darya Basin. Enerji ve Diplomasi (Cilt 1, Sayı 3, 2015), s. 94-133.
Ali L. Karaosmanoğlu ve Ersin Onulduran, “Seyfi Taşhan, Dış Politika Enstitüsü ve Türkiye'de Düşünce Kuruluşu Kültürünün Doğuşu,” (Çeviri) Hasan Kanbolat ve Hasan Ali Karasar (editörler) içinde, Türkiye'de Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlangıcından Bugüne Türk Düşünce Kuruluşları, Nobel, 2009.
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul Ongunİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
tugrul.ongun@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans1992Anadolu Üniversitesiİşletme
Yüksek Lisans1997İstanbul Üniversitesiİktisat Sosyolojisi
Doktora2009Virginia Tech ÜniversitesiSosyoloji
ÖDÜLLERİ
18th Annual John Eliot Allen Outstanding Teacher Award 2015, College of Liberal Arts and Sciences, Portland State University
Faculty Development Grant for Travel, Portland State University - Spring 2015.
Title: Internationalization of Portland State University Curriculum - - Internal Grant Application at Portland State University.
Title: Placing core INTL classes on-line - Internal Grant Application at Portland State University.
YAYINLARI
Keskin, Tugrul. From Orientalism to Neo-Orientalism: Turkish Studies in the US. Third World Quarterly (Under review)
Keskin, Tugrul. Sociological Origin and Political Transformation of the Nationalist Movement Party (MHP) in Turkey. Politics, Religion & Ideology (Under review).
Keskin Tugrul and Christian Braun. Chinese Foreign Policy in the Middle East after the Rise of Middle East Critique (Under review)
Keskin Tugrul and Michael McCall. The Emergence and Transformation of Modern Uyghur Nationalism, American Hegemony and Pan-Turkism. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity (Under review).
REVIEW ESSAY: 2012 Peter Wagner "Modernity: Understanding the Present Societies Without Borders, 2018. (Forthcoming)
Wood, Gary and Tugrul Keskin. Perspectives on the Gülen Movement. Sociology of Islam Journal 2-3 (2013) 127–130.
Keskin, Tugrul and Gary Wood. A New Introduction Sociology of Islam: Social, Political and Economic Transformations in Muslim Societies. Sociology of Islam Journal (2013) 1-6.
Keskin, Tugrul. Sociology of Africa: Neo-Orientalist Approach in African Studies. Critical Sociology. April 2012, 37 (2).
Keskin, Tugrul. Behind Closed Doors: Elite Politics, Think Tanks and U.S. Foreign Policy, Insight Turkey, Volume 7, Number 2, April-June 2005, 99-114.
Keskin, Tugrul and Gary Wood (Editors). Neo-Orientalism, American Hegemony and Academics after September 11th. Brill, 2016. (Forthcoming)
Keskin, Tugrul (Editor). The Sociology of Islam: Secularism, Politics and Economy, Garnet/Ithaca Press, 2011 and 504 pages
Keskin, Tugrul. Market Oriented Post-Islamism in Turkey. In the Secular State and Religious Society: Two Forces at Play. Ed. Berna Turam and Monica M. Ringer. Palgrave Macmillan Press, 2012.
Keskin, Tugrul. Beyond Two Identities: Turkish Immigrants in Germany. Sociology and Human Rights. Ed. Judith Blau and Mark Frezzo. Pine Forge Press, 2011.
Keskin, Tugrul (co-author with Sharon L. Watkins). Redefining State and Society in the March toward Europe: The Radicalization of Turkey. Turkey - European Union relations: Dilemmas, Opportunities and Constraints. Ed. Ioannis Stivachtis. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2008.
Keskin, Tugrul. Islam Versus Western Based Capitalist Globalization. Social Issues in a Global Context. Ed. Stephen Poulson. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2007.
Keskin, Tugrul. The influence of religion on Ethnicity, Journal of Yeni Forum, March 1995.
Arş. Gör. Berk İlke Dündarİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
ilke.dundar@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2012Gazi ÜniversitesiKamu Yönetimi
Yüksek Lisans2016Ankara ÜniversitesiKamu Yönetimi
DoktoraAnkara ÜniversitesiKent ve Çevre Bilimleri
Arş. Gör. Medine Derya Canpolatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İLETİŞİM
derya.canpolat@kapadokya.edu.tr
AKADEMİK AŞAMALAR
Lisans2014Marmara ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yüksek LisansAnkara Sosyal Bilimler ÜniversitesiUluslararası İlişkiler


E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız