İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz)

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 (1600 - 1202 Dahili)

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının amacı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Kültür Araştırmaları alanlarında uluslararası gelişmeler ve standartlar ışığında güncellenmiş ve geliştirilmiş ileri düzeyde bir eğitim-öğretim müfredatı sunmaktır. Program, eleştirel bilinci gelişmiş, özeleştiri yetisi güçlü, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi üretebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının sunduğu ders programı ile öğrencilerimiz, güncel gelişmeleri disiplinler arası bir çerçevede yakından takip etme imkânını yakalayacaklardır.

Günümüz bilgi toplumlarını şekillendiren dijital devrim “yakınsama kültürü”nü yaratmıştır. Artık edebiyat ve kültür, gerek fiziksel gerekse de eski ve yeni medya biçimlerinin eş zamanlı olarak var olması ile sanal ortamda da tecrübe edilmektedir. Ders programımız, öğrencilerimizi edebiyat metinlerinin sinema, TV gibi görsel sanat uyarlamaları ile bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin mümkün kılacağı çeşitli uyarlamalara ilişkin bilgi ile donatacak şekilde yapılandırılmıştır.

Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programını benzerlerinden ayıran bir husus da, geleneksel İngiliz edebiyatı araştırmaları derslerinin yanı sıra, çevreci beşeri bilimler ve “insan sonrası” çalışmalar alanlarına ilişkin ileri düzey derslerin de, öğrencilerin günümüzdeki en son akademik gelişmeleri takip edebilmeleri için müfredata dâhil edilmiş olmasıdır.

Üniversitemiz, özellikle Anglo-Sakson ve Avrupa akademilerinde son on yıldır hızla gelişmekte olan çevreci beşeri bilimler yaklaşımlarının ülkemizdeki merkezi olmayı kendine hedef olarak belirlemiş olup, Türkiye’nin bu alandaki ilk akademik yapısı olan Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi de 19 Ekim 2018 tarihinde resmi olarak kurulmuştur.

Program mezunları, doktora eğitimlerine devam edip tamamlamaları halinde ülkemizde İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi üretimine katkıda bulunacak ve ülkemiz üniversitelerinde bu alanlardaki faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki akademisyenler arasına girebileceklerdir.

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmak; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat veya İngilizce Öğretmenliği lisans programlarının herhangi birisinden mezun olup İngiliz Dili ve Edebiyatında yan dal sertifikası sahibi olmak veya lisans düzeyinde İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü içerikli en az 12 kredilik ders almış ve başarmış olmak,

b. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.50 ya da 100 üzerinden 65 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,

ç. YDS/YÖKDİL sınavlarından İngilizcede en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan birinden başvuru tarihi itibariyle geçerliliği olduğunu belgeleyebileceği 80 eşdeğeri puan almış olmak,

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler: 

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4. Dil puanını gösterir belge

5. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7. 3 fotoğraf

8. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a.Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b.Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ-UZAKTAN)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış a) İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat lisans diplomasına sahip olmak; veya b) İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler, Fen-Edebiyat, Edebiyat, Eğitim ve İletişim fakülteleri bünyelerinde bulunan diğer bölümlerden en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak,

b. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. YDS/YÖKDİL sınavlarından İngilizcede en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan birinden başvuru tarihi itibariyle geçerliliği olduğunu belgeleyebileceği 80 eşdeğeri puan almış olmak,

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler: 

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. Dil puanını gösterir belge

4. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a.Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b.Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY503

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

IDY505

Kültür ve Edebiyat Kuramları

8

3

3

3

0

0

 

Toplam

16

6

6

6

0

0

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY521

İngiliz Tarihi ve Politikası

7

3

3

3

0

0

IDY523

Sömürgecilik Dönemi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

7

3

3

3

0

0

IDY525

Edebiyat, Kültür ve Medya

7

3

3

3

0

0

IDY527

Çevre ve Seyahat Edebiyatı

7

3

3

3

0

0

IDY529

İngiliz Tiyatrosu İncelemeleri

7

3

3

3

0

0

IDY531

İngiliz Şiiri İncelemeleri

7

3

3

3

0

0

IDY533

Film ve Ekoeleştiri

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY500

Seminer

2

0

0

0

0

0

IDY502

Çevre, Kültür ve Edebiyat

7

3

3

3

0

0

 

Toplam

9

3

3

3

0

0

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY520

İngiltere'de Milli Kimlikler ve Çokkültürlülük

7

3

3

3

0

0

IDY522

Sömürgecilik Dönemi Sonrası İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

7

3

3

3

0

0

IDY524

Karşılaştırmalı Çağdaş Şiir

7

3

3

3

0

0

IDY526

İngiliz Popüler Edebiyatı

7

3

3

3

0

0

IDY528

İngiliz Romanı İncelemeleri

7

3

3

3

0

0

IDY530

Medya, İletişim ve Çevre

7

3

3

3

0

0

IDY532

İngilizce ve Türkçe Karşılaştırmalı Biçimbilgisi

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 21

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

2019 - 2020 Akademik yılı Güz Dönemi (Tezli) ders programı için tıklayın
.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY563

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

0

0

3

IDY565

Kültür ve Edebiyat Kuramları

8

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY581

İngiliz Tarihi ve Politikası

7

3

3

0

0

3

IDY583

Sömürgecilik Dönemi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

7

3

3

0

0

3

IDY585

Edebiyat, Kültür ve Medya

7

3

3

0

0

3

IDY589

İngiliz Tiyatrosu İncelemeleri

7

3

3

0

0

3

IDY591

İngiliz Şiiri İncelemeleri

7

3

3

0

0

3

IDY593

Film ve Ekoeleştiri

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY562

Çevre, Kültür ve Edebiyat

7

3

3

0

0

3

IDY564

Günümüz İngiltere Toplumu ve Kültürü

9

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY580

İngiltere'de Milli Kimlikler ve Çokkültürlülük

7

3

3

0

0

3

IDY582

Sömürgecilik Dönemi Sonrası İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

7

3

3

0

0

3

IDY584

Karşılaştırmalı Çağdaş Şiir

7

3

3

0

0

3

IDY586

İngiliz Popüler Edebiyatı

7

3

3

0

0

3

IDY588

İngiliz Romanı İncelemeleri

7

3

3

0

0

3

IDY590

Medya, İletişim ve Çevre

7

3

3

0

0

3

IDY592

İngilizce ve Türkçe Karşılaştırmalı Biçimbilgisi

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY567

Çevre ve Seyahat Edebiyatı

7

3

3

0

0

3

IDY561

Dönem Projesi

15

0

0

0

0

0

 

Toplam

22

3

3

0

0

3

III. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY595

Ortaçağ İngiliz Edebiyatı

8

3

3

0

0

3

IDY597

Klasik Edebiyat

8

3

3

0

0

3

IDY599

Edebiyat ve Mitoloji

8

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 8

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız