İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 - 1194 Dahili

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının amacı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Kültür Araştırmaları alanlarında uluslararası gelişmeler ve standartlar ışığında güncellenmiş ve geliştirilmiş ileri düzeyde bir eğitim-öğretim müfredatı sunmaktır. Program, eleştirel bilinci gelişmiş, özeleştiri yetisi güçlü, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi üretebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programının sunduğu ders programı ile öğrencilerimiz, güncel gelişmeleri disiplinler arası bir çerçevede yakından takip etme imkânını yakalayacaklardır.

Günümüz bilgi toplumlarını şekillendiren dijital devrim “yakınsama kültürü”nü yaratmıştır. Artık edebiyat ve kültür, gerek fiziksel gerekse de eski ve yeni medya biçimlerinin eş zamanlı olarak var olması ile sanal ortamda da tecrübe edilmektedir. Ders programımız, öğrencilerimizi edebiyat metinlerinin sinema, TV gibi görsel sanat uyarlamaları ile bilgi-iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin mümkün kılacağı çeşitli uyarlamalara ilişkin bilgi ile donatacak şekilde yapılandırılmıştır.

Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programını benzerlerinden ayıran bir husus da, geleneksel İngiliz edebiyatı araştırmaları derslerinin yanı sıra, çevreci beşeri bilimler ve “insan sonrası” çalışmalar alanlarına ilişkin ileri düzey derslerin de, öğrencilerin günümüzdeki en son akademik gelişmeleri takip edebilmeleri için müfredata dâhil edilmiş olmasıdır.

Üniversitemiz, özellikle Anglo-Sakson ve Avrupa akademilerinde son on yıldır hızla gelişmekte olan çevreci beşeri bilimler yaklaşımlarının ülkemizdeki merkezi olmayı kendine hedef olarak belirlemiş olup, Türkiye’nin bu alandaki ilk akademik yapısı olan Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi de 19 Ekim 2018 tarihinde resmi olarak kurulmuştur.

Program mezunları, doktora eğitimlerine devam edip tamamlamaları halinde ülkemizde İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi üretimine katkıda bulunacak ve ülkemiz üniversitelerinde bu alanlardaki faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki akademisyenler arasına girebileceklerdir.

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmak; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık veya İngilizce Öğretmenliği lisans programlarının herhangi birisinden mezun olup İngiliz Dili ve Edebiyatında yan dal sertifikası sahibi olmak veya lisans düzeyinde İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü içerikli en az 12 kredilik ders almış ve başarmış olmak,

b. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.60 ya da 100 üzerinden 67.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,

ç. YDS/YÖKDİL sınavlarından İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan birinden başvuru tarihi itibariyle geçerliliği olduğunu belgeleyebileceği 80 eşdeğeri puan almış olmak,

d. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesi’nin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

* Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır. 

Başvuru Tarihleri

1. Başvuru

16 Temmuz-26 Temmuz: Yeni Öğrenci Başvuruları

29 Temmuz, saat 10:00 Oktay Sinanoğlu Binası: Adaylarla sözlü mülakat ve genel değerlendirme

2 Ağustos: Başvuru Sonuçlarının İlanı

5 Ağustos-7 Ağustos: Kesin Kayıt İşlemleri

2. Başvuru

5 Ağustos-16 Ağustos: Yeni Öğrenci Başvuruları

20 Ağustos, saat 10:00 Oktay Sinanoğlu Binası: Adaylarla sözlü mülakat ve genel değerlendirme

23 Ağustos: Başvuru Sonuçlarının İlanı

26-28 Ağustos: Kesin Kayıt İşlemleri

3. Başvuru

26 Ağustos-31 Ağustos: Yeni Öğrenci Başvuruları (7 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.)

2 Eylül, saat 10:00, Oktay Sinanoğlu Binası: Adaylarla sözlü mülakat ve genel değerlendirme (9 Eylül 2019 tarihinde aynı saat ve yerde yapılmak üzere yeniden planlanmıştır.) 

5 Eylül: Başvuru Sonuçlarının ilanı (11 Eylül 2019 tarihinde yayımlanmak üzere yeniden planlanmıştır.) 

6-7 Eylül: Kesin Kayıt İşlemleri (12-13 Eylül 2019 tarihlerinde yapılmak üzere yeniden planlanmıştır.) 

 

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

2019-2020 akademik yılı İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans toplam kontenjanı 20 kişidir. Bu kontenjanın ilan edilen başvuru dönemlerinin herhangi birisinin (1. veya 2. veya 3. başvuru dönemi) kesin kayıt işlemleri sonrasında dolması halinde, geriye kalan başvuru dönemlerinde öğrenci başvurusu alınmayacaktır.

Adayların genel değerlendirmede “Başarılı” kabul edilebilmesi için, “mülakat puanı”nın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olması ön koşuldur.

Genel değerlendirmede "Başarılı" bulunan aday sayısının ilan edilen kontenjanı aşması durumunda, kontenjanı aşan "Başarılı" adaylar "Yedek" listesinde ilan edilecektir. Kesin kayıt yaptırmayan Başarılı aday olması halinde kontenjan Yedek adaylarla tamamlanacaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY101

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

IDY103

Kültür ve Edebiyat Kuramları

8

3

3

3

0

0

 

Toplam

16

6

6

6

0

0

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY121

İngiliz Tarihi ve Politikası

7

3

3

3

0

0

IDY123

Söm. Dönemi İngiliz Kült. ve Edeb.

7

3

3

3

0

0

IDY125

Edebiyat, Kültür ve Medya

7

3

3

3

0

0

IDY127

Çevre ve Seyahat Edebiyatı

7

3

3

3

0

0

IDY129

İngiliz Tiyatrosu İncelemeleri

7

3

3

3

0

0

IDY131

İngiliz Şiiri İncelemeleri

7

3

3

3

0

0

IDY133

Film ve Ekoeleştiri

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY102

Seminer

2

0

0

0

0

0

IDY104

Çevre, Kültür ve Edebiyat

7

3

3

3

0

0

 

Toplam

9

3

3

3

0

0

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY122

İngiltere'de Milli Kimlikler ve Çokkültürlülük

7

3

3

3

0

0

IDY124

Sömürgecilik Döemi. Sonrası İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

7

3

3

3

0

0

IDY126

Karşılaştırmalı Çağdaş Şiir

7

3

3

3

0

0

IDY128

İngiliz Popüler Edebiyatı

7

3

3

3

0

0

IDY132

İngiliz Romanı İncelemeleri

7

3

3

3

0

0

IDY134

Medya, İletişim ve Çevre

7

3

3

3

0

0

IDY136

İngilizce ve Türkçe Karşılaştırmalı Biçimbilgisi

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 21

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ201

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ202

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

2019 - 2020 Akademik yılı Güz Dönemi (Tezli) ders programı için tıklayın
.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY161

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

0

0

3

IDY163

Kültür ve Edebiyat Kuramları

8

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY181

İngiliz Tarihi ve Politikası

7

3

3

0

0

3

IDY183

Söm. Dönemi İngiliz Kült. ve Edeb.

7

3

3

0

0

3

IDY185

Edebiyat, Kültür ve Medya

7

3

3

0

0

3

IDY189

İngiliz Tiyatrosu İncelemeleri

7

3

3

0

0

3

IDY191

İngiliz Şiiri İncelemeleri

7

3

3

0

0

3

IDY193

Film ve Ekoeleştiri

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY164

Çevre, Kültür ve Edebiyat

7

3

3

0

0

3

IDY162

Günümüz İngiltere Toplumu ve Kültürü

9

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY182

İngiltere'de Milli Kimlikler ve Çokkültürlülük

7

3

3

0

0

3

IDY184

Sömürgecilik Dönemi Sonrası İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

7

3

3

0

0

3

IDY186

Karşılaştırmalı Çağdaş Şiir

7

3

3

0

0

3

IDY188

İngiliz Popüler Edebiyatı

7

3

3

0

0

3

IDY192

İngiliz Romanı İncelemeleri

7

3

3

0

0

3

IDY194

Medya, İletişim ve Çevre

7

3

3

0

0

3

IDY196

İngilizce ve Türkçe Karşılaştırmalı Biçimbilgisi

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY267

Çevre ve Seyahat Edebiyatı

7

3

3

0

0

3

IDY269

Dönem Projesi

15

0

0

0

0

0

 

Toplam

22

0

0

0

0

0

III. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

IDY281

Ortaçağ İngiliz Edebiyatı

8

3

3

0

0

3

IDY283

Klasik Edebiyat

8

3

3

0

0

3

IDY285

Edebiyat ve Mitoloji

8

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 7

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız