İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli Örgün - Tezsiz Uzaktan Öğretim)

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 (1600 - 1202 Dahili)

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, dünya edebiyatında yadsınamaz bir konumu olan İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserlerin yazıldıkları çağın siyasal yaşamı, kültürel arka planı ve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bir programdır. Eleştirel bilinci gelişmiş, özeleştiri yetisi güçlü, İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi üretebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bu programda, öğrencilerin entelektüel donanımı güçlendirilmekte, ileri düzeyde akademik araştırma yapmaları sağlanmaktadır.

Programda, “Edebiyat Kuram ve Eleştirisi,” “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği” gibi temel nitelikteki dersler; İngiliz edebiyatının başlıca türlerine ilişkin çalışmaların yapıldığı “İngiliz Romanı İncelemeleri,” “İngiliz Şiiri İncelemeleri” ve “İngiliz Tiyatrosu İncelemeleri” gibi dersler ile “Çevre, Kültür ve Edebiyat,” “Çevre ve Seyahat Edebiyatı,” “Medya, İletişim ve Çevre,” “Film ve Ekoeleştiri” gibi çevreci beşeri bilimler, ekoeleştiri ve kültür araştırmaları odaklı dersler bulunmaktadır.

Kapadokya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programını benzerlerinden ayıran bir husus da, geleneksel İngiliz edebiyatı araştırmaları derslerinin yanı sıra, alanda uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından verilen çevreci beşeri bilimler ve “insan sonrası” çalışmalar alanlarına ilişkin ileri düzey derslerin de, öğrencilerin günümüzdeki en son akademik gelişmeleri takip edebilmeleri için müfredata dâhil edilmiş olmasıdır. Üniversitemiz, özellikle Anglo-Sakson ve Avrupa akademilerinde son on yıldır hızla gelişmekte olan çevreci beşeri bilimler yaklaşımlarının ülkemizdeki merkezi olmayı kendine hedef olarak belirlemiş olup, hedefe yönelik Türkiye’nin bu alandaki ilk akademik yapısı olan Çevreci Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmak; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Karşılaştırmalı Edebiyat veya İngilizce Öğretmenliği lisans programlarının herhangi birisinden mezun olup İngiliz Dili ve Edebiyatında yan dal sertifikası sahibi olmak veya lisans düzeyinde İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü içerikli en az 12 kredilik ders almış ve başarmış olmak,

b. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.50 ya da 100 üzerinden 65 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,

ç. YDS/YÖKDİL sınavlarından İngilizcede en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan birinden başvuru tarihi itibariyle geçerliliği olduğunu belgeleyebileceği 80 eşdeğeri puan almış olmak,

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4. Dil puanını gösterir belge

5. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

6. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7. 3 fotoğraf

8. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan Öğretim)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış a) İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Karşılaştırmalı Edebiyat lisans diplomasına sahip olmak; veya b) İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler, Fen-Edebiyat, Edebiyat, Eğitim ve İletişim fakülteleri bünyelerinde bulunan diğer bölümlerden en az 4 yıllık programlardan lisans diplomasına sahip olmak,

b. Lisans düzeyinde 4.00 üzerinden en az 2.00 ya da 100 üzerinden 53.33 genel akademik ortalamaya sahip olmak,

c. YDS/YÖKDİL sınavlarından İngilizcede en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlardan birinden başvuru tarihi itibariyle geçerliliği olduğunu belgeleyebileceği 80 eşdeğeri puan almış olmak,

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan Öğretim) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. Dil puanını gösterir belge

4. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Uzaktan Öğretim) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b. Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız