Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 - 1194 Dahili

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Kapadokya Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı, kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel sonuçlarını değerlendiren; yerel yönetimlerin bu alandaki görev ve sorumluluklarını bilen, çevre ve ekoloji sorunlarına duyarlı, akademisyenler, kamu görevlileri ve özel ilgi sahibi kişileri yetiştirmeyi hedefler.

Program, kentleşmenin sebeplerini ve çevresel sonuçlarını küresel ve yerel ölçeklerde değerlendirir; kent tarihi ve kültürü, kent sosyolojisi, kent mimarisi/kentsel tasarım vb. konuları ile yerel yönetimlerin bu alanlardaki rolünü ele alır.

İktisadi kalkınma ile birlikte, Türkiye’de de, gelişmekte olan ülkelere paralel bir süreç yaşamış; kentleşmenin temel dinamiğini, kırsaldan kentlere yönelen nüfus oluşturmuştur. Ekonominin liberalleştiği 1980lerde hız kazanan kentleşme sonrasında, 2008 yılında, kent nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı % 75’e ulaşarak, 1927 nüfus sayımında tespit edilen kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payını yakalamıştır. Kırsal nüfusun kente hızlı göçü; aşırı, “sahte”, sağlık ve altyapı sorunları barındıran, sosyokültürel problemlere gebe kentleşme ile sonuçlanmıştır. Tüm bu gelişmeler ışığında kent çalışmalarına yönelik akademik araştırmalar artmış; mimari tarih, kent mekânının mimari açıdan analizi, kent sakinlerine ilişkin sosyokültürel çalışmalar, çevre problemlerine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır. Benzer şekilde, yerel yönetimler de, tüm bu sorunların çözümündeki artan önemleri ile akademik çalışmaların öncelikli konusu haline gelmiştir. Kapadokya Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı, bu alanlarda ülkemizdeki akademik bilgi üretimi ihtiyacının karşılanmasına katkı sunar.

Prof Dr. Ruşen Keleş yönetiminde ve alanında uzman akademik kadrosuyla, disiplinler arası çalışmalarda bulunacak bu yüksek lisans programı, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, şehir ve bölge planlama, mimarlık, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği gibi alanlardan gelen öğrencilere yönelik, yaşam boyu eğitim ihtiyaçları doğrultusunda planlamaya izin veren, esnek yapıda bir program sunmaktadır.

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Beşeri Bilimler ve Fen-Edebiyat fakülteleri bölümlerinden; Mimarlık ve Mühendislik fakülteleri bölümlerinden ve Şehir ve Bölge Planlama; Sosyoloji; Hukuk bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak,

b. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,

c. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

 

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

 

Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

BAY101

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

KCY103

Kent ve Çevre Hukukuna Giriş

8

3

3

3

0

0

 

Toplam

16

6

6

6

0

0

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY127

Çevresel Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Yaşam

7

3

3

3

0

0

KCY125

Kapadokya: Mekan, Tarih, Sanat

7

3

3

3

0

0

KCY129

Kent Tarihine Düşünsel Yaklaşım

7

3

3

3

0

0

KCY123

Mekân Felsefesi

7

3

3

3

0

0

KCY121

Yeşil Siyasal Düşünce

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY100

Seminer

2

0

0

0

0

0

KCY102

Türk Yerel Yönetim Sistemi

7

3

3

3

0

0

KCY104

20. Yüzyıl Kent Kuramları

7

3

3

3

0

0

KCY106

Ekolojik Bunalım ve İklim Siyaseti

7

3

3

3

0

0

 

Toplam

23

9

9

9

0

0

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KCY122

Kentler ve Siyaset

7

3

3

3

0

0

KCY124

Karşılaştırmalı Kentleşme ve Yerel Yönetimler

7

3

3

3

0

0

KCY126

Türk Modernleşmesi ve Mimari

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 7

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ201

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ202

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

2019 - 2020 Akademik yılı Güz Dönemi (Tezli) ders programı için tıklayın.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız