Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz)

 

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 - 1194 Dahili

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans Programının amacı, odyoloji alanında uluslararası gelişmeler ve standartlar ışığında güncellenmiş ve geliştirilmiş, ileri düzeyde bir öğretim programı sunarak, bu alanlardaki bilimsel üretime katkı sağlamak; elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, yeterli ve yetkin Odyoloji uzmanları yetiştirmektir.

Sağlık bilimleri alanında bilgi üretebilmek, eleştirel bilincin gelişmiş olması yanında özeleştiri yetisinin güçlü olmasını da gerektirmektedir. Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans Programı, öncelikle, yetiştireceği öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin gelişmiş olmasını hedeflemektedir. Bu becerileri ileri düzeyde kazandıracak bir eğitim programı sunulacaktır.

Program mezunlarının odyolojik olarak hastayı tüm yönleri ile değerlendirme, gerekli objektif ve subjektif testleri yapabilme, hastaya odyolojik tanı koyabilme ve gerekli durumlarda hastayı amplifikasyon açısından yönlendirme becerilerine sahip olmaları; yaptıkları testler sonrasında elektrofizyolojik değerlendirme (ABR-İşitsel beyinsapı cevabı, timpanometri, OAE-otoakustik emisyon cevabı ve ASSR-Auditory Steady State Response) gerekliliğine karar verebilmeleri; tüm test sonuçlarını birlikte değerlendirebilmeleri; uygun olduğu taktirde hastaya amplifikasyon uygulaması yapabilmeleri; vestibüler problemi olan hastayı değerlendirme, gerekli testleri uygulama, test sonucunu yorumlama ve hastaya özel vestibüler rehabilitasyon programı hazırlama konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları; hedeflemektedir.

Mezunlar, odyoloji bilgisinin yanısıra dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapi tekniklerinin uygulanması konusunda donanımlı akademik düzeyde çalışma planlayabilen ve yürüten bilim uzmanları olarak yetiştirileceklerdir.

Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans mezunları “bilim uzmanlığı” unvanı alarak mezun olacaklar; işitme, dil ve konuşma, ses ve denge problemleri ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarda uzmanlık düzeyinde derinleşecek ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir hale geleceklerdir.

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış Odyoloji, Nöroloji, KBB lisans diplomasına sahip olmak veya odyometri lisans tamamlama programlarından enstitü kurulu tarafından onaylanan en az 4 yıllık lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak,

b. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak,

c. Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

 

Not: Tezsiz yüksek lisans programında ALES şartı aranmaz.

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

 

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

BAY 101

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

0

0

3

ODY 103

Temel Otorinolaringoloji

8

3

3

3

0

0

ODY 105

İşitme ve İşitmenin Değerlendirilmesi

4

3

3

2

1

0

ODY 107

Tanısal Odyoloji

4

3

3

2

1

0

 

Toplam

24

11

12

7

2

3

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY 121

Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon

6

2

3

1

2

0

ODY 123

Vestibüler Sistem ve Değerlendirme Teknikleri

6

3

3

2

1

0

ODY 125

İşitme ve Konuşma Mekanizmasının Anatomisi ve Fizyolojisi

6

3

3

3

0

0

ODY 127

Rehabilitif Odyoloji

6

3

3

2

1

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 6

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY  102

Instrumentasyon ve Amplifikasyon Sistemleri

6

3

4

2

2

0

ODY104

İşitsel Sistem Bozuklukları

4

2

2

2

0

0

ODY 100

Seminer

2

0

0

0

0

0

ODY 106

Mesleki Uygulama

6

3

4

2

2

0

 

Toplam

8

3

4

2

2

0

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY 122

Odyolojinin Nörofizyolojik Temelleri

6

2

2

2

0

0

ODY 124

Elektrofizyolojik Ölçüm Yöntemleri

6

3

4

2

2

0

ODY 126

İşitme Kayıpları

6

2

2

2

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 21

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ 201

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ 202

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY 109

Temel Odyoloji Ölçüm Yöntemleri

8

3

3

0

0

3

 

Odyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı

 

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

OKY 101

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

4

4

4

0

0

OKY 103

Temel Otolaringoloji

8

4

4

4

0

0

OKY 105

İşitme ve Değerlendirilmesi

6

3

4

2

2

0

OKY127

İşitme Fiziği ve Akustik Fonetik Bilimleri

2

2

2

2

0

0

 

Toplam

24

13

14

12

2

0

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

OKY121

Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon

6

3

4

2

2

0

OKY123

Vestibüler Sistem ve Değerlendirme Teknikleri

6

3

4

2

2

0

OKY125

Ses ve Konuşma Bozuklukları

6

3

4

2

2

0

OKY127

İşitme Fiziği ve Akustik Fonetik Bilimleri

2

2

2

2

0

0

OKY129

KBB Anatomi ve Fizyolojisi

6

4

4

4

0

0

OKY135

Klinik Uygulama - I

6

4

8

0

8

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 8

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

OKY 102

Odyolojinin Nörofizyolojik Temelleri

2

2

2

2

0

0

OKY 104

Tanısal Odyoloji

12

6

7

4

3

0

 

Toplam

14

8

9

6

3

0

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

OKY 122

Ses ve Akıcılık Bozuklukları

6

3

4

2

2

0

OKY 124

Konuşma Gecikmesi

6

3

4

2

2

0

OKY 126

İşitsel Sistem Bozuklukları

2

2

2

2

0

0

OKY 128

Elektrofizyolojik Ölçüm Yöntemleri

6

3

4

2

2

0

OKY 132

Dil ve Konuşma Bozuklukları

6

3

4

2

2

0

OKY 134

İşitme Kayıplarının Ruhsal Yönü

2

2

2

2

0

0

OKY 136

Klinik Uygulama - II

6

4

8

0

8

0

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

OKY 201

Ses Bozukluklarında Tanı ve Terapi Yöntemleri

8

4

5

3

2

0

OKY203

Dönem projesi

15

0

0

0

0

0

 

Toplam

23

4

5

3

2

0

III. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

OKY221

Rehabilitif Odyoloji

7

4

5

2

3

0

OKY223

Instrumentasyon ve Amplifikasyon Sistemleri

7

4

5

2

3

0

 2019 - 2020 Akademik yılı Güz Dönemi (Tezli) ders programı için tıklayın.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız