Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz)

 

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 (1600 - 1202 Dahili)

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans Programının amacı, odyoloji alanında uluslararası gelişmeler ve standartlar ışığında güncellenmiş ve geliştirilmiş, ileri düzeyde bir öğretim programı sunarak, bu alanlardaki bilimsel üretime katkı sağlamak; elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, yeterli ve yetkin Odyoloji uzmanları yetiştirmektir.

Sağlık bilimleri alanında bilgi üretebilmek, eleştirel bilincin gelişmiş olması yanında özeleştiri yetisinin güçlü olmasını da gerektirmektedir. Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans Programı, öncelikle, yetiştireceği öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin gelişmiş olmasını hedeflemektedir. Bu becerileri ileri düzeyde kazandıracak bir eğitim programı sunulacaktır.

Program mezunlarının odyolojik olarak hastayı tüm yönleri ile değerlendirme, gerekli objektif ve subjektif testleri yapabilme, hastaya odyolojik tanı koyabilme ve gerekli durumlarda hastayı amplifikasyon açısından yönlendirme becerilerine sahip olmaları; yaptıkları testler sonrasında elektrofizyolojik değerlendirme (ABR-İşitsel beyinsapı cevabı, timpanometri, OAE-otoakustik emisyon cevabı ve ASSR-Auditory Steady State Response) gerekliliğine karar verebilmeleri; tüm test sonuçlarını birlikte değerlendirebilmeleri; uygun olduğu taktirde hastaya amplifikasyon uygulaması yapabilmeleri; vestibüler problemi olan hastayı değerlendirme, gerekli testleri uygulama, test sonucunu yorumlama ve hastaya özel vestibüler rehabilitasyon programı hazırlama konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları; hedeflemektedir.

Mezunlar, odyoloji bilgisinin yanısıra dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapi tekniklerinin uygulanması konusunda donanımlı akademik düzeyde çalışma planlayabilen ve yürüten bilim uzmanları olarak yetiştirileceklerdir.

Kapadokya Üniversitesi Odyoloji Yüksek Lisans mezunları “bilim uzmanlığı” unvanı alarak mezun olacaklar; işitme, dil ve konuşma, ses ve denge problemleri ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarda uzmanlık düzeyinde derinleşecek ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir hale geleceklerdir.

 

ODYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış a) Odyoloji lisans diplomasına sahip olmak;  veya b) Odyometri önlisans derecesi ile lisans tamamlama programları ya da DGS kapsamında 4 yıllık lisans eğitimi tamamlanabilen programlarının (Acil Durum ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği) herhangi birisinden mezun olmak; veya c) en az 4 yıllık Dil ve Konuşma Terapisi, Nöroloji, KBB, Anatomi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak,

Not: “c)” kategorisine göre başvuru yapan adayların programa kabul edilmeleri halinde müfredatta bulunan derslere ek olarak en fazla 2 adet olmak üzere bilimsel hazırlık fark dersleri almaları beklenebilecektir.

b. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal ya da eşit ağırlıklı puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:  

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

4. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a.Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b.Uluslararası öğrenci başvurularında ALES koşulu aranmamaktadır.

c.Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

 

ODYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ-ÖRGÜN)

Başvuru Koşulları

a. Türkiye’deki ya da YÖK tarafından denkliği onaylanan yurt dışındaki üniversitelerden alınmış a) Odyoloji lisans diplomasına sahip olmak;  veya b) Odyometri önlisans derecesi ile lisans tamamlama programları ya da DGS kapsamında 4 yıllık lisans eğitimi tamamlanabilen programlarının (Acil Durum ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji, Özel Eğitim Öğretmenliği) herhangi birisinden mezun olmak; veya c) en az 4 yıllık Dil ve Konuşma Terapisi, Nöroloji, KBB, Anatomi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi lisans programlarının herhangi birisinden mezun olmak,

Not: “c)” kategorisine göre başvuru yapan adayların programa kabul edilmeleri halinde müfredatta bulunan derslere ek olarak en fazla 2 adet olmak üzere bilimsel hazırlık fark dersleri almaları beklenebilecektir.

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün) Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:  

1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi

2. Lisans Mezuniyet Transkripti Aslı ve Fotokopisi (Mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)

3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi (varsa)

4. Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

6. 3 fotoğraf

7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Odyoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz-Örgün) Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları:

a.Uluslararası öğrenci başvurularında, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Kapadokya Üniversitesinin ilgili mevzuatında belirlenen koşulları sağlamak.

b.Kapadokya Üniversitesi lisansüstü programlarına başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu adaydan istenen belgeler:

 1. Başvuru Formu,
 2. Özgeçmiş,
 3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte bir suret fotokopisi (Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 4. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi,
 5. Not Belgesi (Transkript, Noter onaylı Türkçe tercümesi),
 6. ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil ya da lisansüstü başvuru sınavlarından asgari başarı puanı aldığını gösterir belge (varsa),
 7. Türkçe Yeterlik Belgesi (Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmemektedir),
 8. Pasaport fotokopisi (onaylı),
 9. Ülkesinden alınmış eğitim öğretim vizesi veya ikamet belgesi,
 10. Fotoğraf (6 adet vesikalık fotoğraf),
 11. Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

 

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY505

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

ODY507

Temel Otorinolaringoloji

8

3

3

3

0

0

ODY509

İşitme ve İşitmenin Değerlendirilmesi

4

3

3

2

1

0

ODY511

Tanısal Odyoloji

4

3

3

2

1

0

 

Toplam

24

11

12

10

2

0

 

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY521

Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon

6

2

3

1

2

0

ODY523

Vestibüler Sistem ve Değerlendirme Teknikleri

6

3

3

2

1

0

ODY525

İşitme ve Konuşma Mekanizmasının Anatomisi ve Fizyolojisi

6

3

3

3

0

0

ODY527

Rehabilitif Odyoloji

6

3

3

2

1

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 6

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY502

Instrumentasyon ve Amplifikasyon Sistemleri

6

3

4

2

2

0

ODY504

İşitsel Sistem Bozuklukları

4

2

2

2

0

0

ODY500

Seminer

2

0

0

0

0

0

ODY506

Mesleki Uygulama

6

3

4

2

2

0

 

Toplam

18

3

4

2

2

0

 

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY520

Odyolojinin Nörofizyolojik Temelleri

6

2

2

2

0

0

ODY522

Elektrofizyolojik Ölçüm Yöntemleri

6

3

4

2

2

0

ODY524

İşitme Kayıpları

6

2

2

2

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 12

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

2019 - 2020 Akademik yılı Güz Dönemi (Tezli) ders programı için tıklayın.

Odyoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY505

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

ODY507

Temel Otorinolaringoloji

8

3

3

3

0

0

ODY509

İşitme ve İşitmenin Değerlendirilmesi

4

3

3

2

1

0

ODY511

Tanısal Odyoloji

4

3

3

2

1

0

 

Toplam

24

11

12

10

2

0

 

 

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY521

Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyon

6

2

3

1

2

0

ODY523

Vestibüler Sistem ve Değerlendirme Teknikleri

6

3

3

2

1

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 6

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY502

Instrumentasyon ve Amplifikasyon Sistemleri

6

3

4

2

2

0

ODY504

İşitsel Sistem Bozuklukları

6

2

2

2

0

0

ODY506

Mesleki Uygulama

6

3

4

2

2

0

 

Toplam

18

3

4

2

2

0

 

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY520

Odyolojinin Nörofizyolojik Temelleri

6

2

2

2

0

0

ODY522

Elektrofizyolojik Ölçüm Yöntemleri

6

3

4

2

2

0

ODY524

İşitme Kayıpları

6

2

2

2

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 12

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY513

Dil ve Konuşma Gelişimi

9

3

3

2

1

0

ODY503

Dönem Projesi

15

0

0

0

0

0

 

Toplam

24

0

0

0

0

0

 

III. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

ODY525

İşitme ve Konuşma Mekanizmasının Anatomisi ve Fizyolojisi

6

3

3

3

0

0

ODY527

Rehabilitif Odyoloji

6

3

3

2

1

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 6

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız