Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 - 1194 Dahili

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Örgün Öğretim Tezli Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut siyasi uygulamaların sonuçlarına ilişkin akademik değerlendirmeler ve kuramsal tartışmalar için özgür bir zemin yaratmak ve bu zeminde, hakikati bulup öğrenmeyi bilen; planlı düşünme ve yaratma yeteneklerine sahip; yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk ve çevre nosyonlarını birlikte değerlendirerek bütünü kapsayan hipotezler geliştirebilen kamu yöneticileri, akademisyenler yetiştirmektir.Program Blog Sayfasına Ulaşmak için Tıklayın

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı diğer yüksek lisans programlarından farklı olarak, biri “Siyaset Bilimi”, diğeri “Kamu Yönetimi” odaklı olmak üzere iki ayrı uzmanlaşma sahası imkanı tanımaktadır. Bu doğrultuda siyaset bilimi teorik altyapısını güçlendirerek akademik çalışma yapmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir seçmeli ders havuzunun yanında, kamu yöneticileri için özelleştirilmiş derslerin yer aldığı ayrı bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur. Program mezunları çoğu yerde doktora seviyesinde kazandırılan donanıma sahip olarak mezun olurlar.

Eğitim programımız, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi kişiye özel yaşam boyu eğitim ihtiyaçları doğrultusunda planlamaya izin veren, esnek bir yapıya sahiptir.

Dünyanın Bilgisiyle Donanmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programımız, en güncel bilgiler üzerinden çalışma yapılmasını amaçlamaktadır. Günümüzde siyaset bilimi ve kamu yönetiminde nitelikli, dünyadaki benzerleriyle paralel lisansüstü çalışmalar yapmak, farklı alanların bilgisine sahip olarak, o alanlardaki tartışmalara katılmayı gerektirmektedir. Yüksek lisans programımız, bu konuda eksikliklere yer bırakmayacak nitelikte müfredat ve ders içeriklerine sahiptir. Dünyada ve ülkemizde siyaset bilimi ve kamu yönetimi konusundaki güncel tartışmaları izleyen akademik kadromuz, buradaki tartışmaları derslerine yansıtmaktadır. Kapadokya Üniversitesinde oluşturduğumuz düşünsel tartışma ortamı geleceğin akademisyenlerine ve yöneticilerine bir ayrıcalık sağlamaktadır.

Disiplinler Arası Çalışmalar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki akademik çalışmalar, bu alanların yanı sıra, toplumbilim, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, zaman ve proje yönetimi, işletme, insan kaynakları yönetimi, hukuk gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Yüksek lisans programımız disiplinler arası bir anlayışla, bu alanların birikimlerini kullanarak siyaset bilimi ve kamu yönetiminde yenilikçi bir anlayış geliştirmektedir.

Çağımızı Yönlendirecek Uzmanlar

Günümüzde toplumların sorunlarının artması, bu konuda çözüm üretecek, çağımızın yöneticilerine ihtiyacı da artırmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için yönetici adayları ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen yüksek lisans programımız, bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik esnek bir eğitim programına sahiptir. Yüksek lisans programımızda, uzman akademik kadromuzun yer aldığı, üst düzey tartışmaların yapıldığı eğitimle, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin her alanında uzmanlaşmaya yönelik donanım verilmektedir. Yüksek lisans programımız, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmesini sağlar.

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı öğrencileri, toplumun çeşitli mevkilerinde yaşanan sorunlara etkili çözümler bulan, düşünsel tartışmalara katılan ve yönlendiren liderler olmak üzere gerekli donanımları haiz uzmanlar olarak mezun olurlar.

Bilim ve Sanat Dünyasının Duayenleriyle Yüksek Lisans Seminerleri

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün tüm programlarında yer alan yüksek lisans seminerlerine, bilim ve sanat dünyasının duayenleri katılıyor. 2018-2019 akademik yılında, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı seminerleri Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, eski CHP Genel Başkanı ve milletvekili Altan Öymen, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Ahmet İnam, gazeteci-yazar Murat Bardakçı ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından verilmiştir. 2019-2020 akademik yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı seminerlerine Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, Siyaset Bilimci Barış Doster, Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Gazeteci Ahu Özyurt ve Siyaset Bilimci Gülfem Sanver katılacaklar.

Başvuru Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

  1. Dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.
  2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart tam puan almış olmak.
  3. Tezsiz Programda ALES şartı aranmamaktadır.

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Ders Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

BAY101

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

KYL101

Yönetim Kuramları ve Kamu Yönetimi

8

3

3

3

0

0

KYL100

Seminer

2

0

0

0

0

0

 

Toplam

18

6

6

6

0

0

               
               

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL121

Politik Ekonomi

7

3

3

3

0

0

KYL123

Karşılaştırmalı Siyaset

7

3

3

3

0

0

KYL125

Türkiye'de Siyasal Hareketler

7

3

3

3

0

0

KYL127

Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları

7

3

3

3

0

0

KYL129

Göç ve Demografi

7

3

3

3

0

0

KYL131

Türk Yönetim Tarihi

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

               
               

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL100

Seminer

2

0

0

0

0

0

KYL202

Siyaset Kuramları

7

3

3

3

0

0

 

Toplam

9

3

3

3

0

0

               
               

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL120

Kentler ve Siyaset

7

3

3

3

0

0

KYL122

Türk Modernleşmesi Tarihi

7

3

3

3

0

0

KYL124

Toplumbilimde Güncel Tartışmalar

7

3

3

3

0

0

KYL126

Siyasal Düşünceler Tarihi

7

3

3

3

0

0

KYL128

Çağdaş Devlet Düzenleri

7

3

3

3

0

0

KYL130

İdare Hukuku

7

3

3

3

0

0

KYL132

Kamu Maliyesi

7

3

3

3

0

0

KYL134

Kriz Yönetimi

7

3

3

3

0

0

KYL136

İnsan Kaynakları Yönetimi

7

3

3

3

0

0

KYL238

Küreselleşme

7

3

3

3

0

0

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 21

               
               

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ201

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

               
               

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

TEZ202

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

               
               

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK105

Siyaset

5

2

2

2

0

0

SBK203

Türkiye Ekonomisi

5

2

2

2

0

0

SBK207

Siyaset Sosyolojisi

5

2

2

2

0

0

SBK201

Siyasal Düşünceler Tarihi - I

5

2

2

2

0

0

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Ders Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

BAY161

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

0

0

3

KYL161

Yönetim Kuramları ve Kamu Yönetimi

8

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL181

Politik Ekonomi

7

3

3

0

0

3

KYL183

Karşılaştırmalı Siyaset

7

3

3

0

0

3

KYL185

Türkiye'de Siyasal Hareketler

7

3

3

0

0

3

KYL187

Siyasal Düşünceler Tarihi

7

3

3

0

0

3

KYL189

Göç ve Demografi

7

3

3

0

0

3

KYL191

Türk Yönetim Tarihi

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 
 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL162

Siyaset Kuramları

8

3

3

0

0

3

KYL164

Çağdaş Devlet Düzenleri

8

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

12

12

12

0

 

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

 

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

 

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL182

Toplumbilimde Güncel Tartışmalar

7

3

3

0

0

3

KYL188

Türk Modernleşmesi Tarihi

7

3

3

0

0

3

KYL184

Kentler ve Siyaset

7

3

3

0

0

3

KYL186

İdare Hukuku

7

3

3

0

0

3

KYL288

Küreselleşme

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL261

Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları

8

3

3

0

0

3

KYL165

Dönem Projesi

15

0

0

0

0

0

 

Toplam

23

0

0

0

0

0

III. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

 

 

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

 

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

KYL195

Kriz Yönetimi

7

3

3

0

0

3

KYL193

Kamu Maliyesi

7

3

3

0

0

3

KYL197

İnsan Kaynakları Yönetimi

7

3

3

0

0

3

KYL199

Yeşil Siyasal Düşünce

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 7

* IV. Dönem, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri için geçerlidir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam üç dönemden oluşmaktadır.

2019 - 2020 Akademik yılı Güz Dönemi (Tezli) ders programı için tıklayın.

2019 - 2020 Akademik yılı Güz Dönemi (Tezsiz) ders programı için tıklayın.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız