Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz)

 

Kapadokya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne hoş geldiniz!

Liyakatı esas alan, farklı düşüncelerle zenginleşen, dünyanın birikimini sunan programlarımıza katılın…

Bilgi için:

Fatma İçöz

Tel: (384) 353 5009 (1600 - 1202 Dahili)

E-posta: lisansustu@kapadokya.edu.tr

 

Örgün Öğretim Tezli Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut siyasi uygulamaların sonuçlarına ilişkin akademik değerlendirmeler ve kuramsal tartışmalar için özgür bir zemin yaratmak ve bu zeminde, hakikati bulup öğrenmeyi bilen; planlı düşünme ve yaratma yeteneklerine sahip; yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk ve çevre nosyonlarını birlikte değerlendirerek bütünü kapsayan hipotezler geliştirebilen kamu yöneticileri, akademisyenler yetiştirmektir.Program Blog Sayfasına Ulaşmak için Tıklayın

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı diğer yüksek lisans programlarından farklı olarak, biri “Siyaset Bilimi”, diğeri “Kamu Yönetimi” odaklı olmak üzere iki ayrı uzmanlaşma sahası imkanı tanımaktadır. Bu doğrultuda siyaset bilimi teorik altyapısını güçlendirerek akademik çalışma yapmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış bir seçmeli ders havuzunun yanında, kamu yöneticileri için özelleştirilmiş derslerin yer aldığı ayrı bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur. Program mezunları çoğu yerde doktora seviyesinde kazandırılan donanıma sahip olarak mezun olurlar.

Eğitim programımız, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi kişiye özel yaşam boyu eğitim ihtiyaçları doğrultusunda planlamaya izin veren, esnek bir yapıya sahiptir.

 

Dünyanın Bilgisiyle Donanmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programımız, en güncel bilgiler üzerinden çalışma yapılmasını amaçlamaktadır. Günümüzde siyaset bilimi ve kamu yönetiminde nitelikli, dünyadaki benzerleriyle paralel lisansüstü çalışmalar yapmak, farklı alanların bilgisine sahip olarak, o alanlardaki tartışmalara katılmayı gerektirmektedir. Yüksek lisans programımız, bu konuda eksikliklere yer bırakmayacak nitelikte müfredat ve ders içeriklerine sahiptir. Dünyada ve ülkemizde siyaset bilimi ve kamu yönetimi konusundaki güncel tartışmaları izleyen akademik kadromuz, buradaki tartışmaları derslerine yansıtmaktadır. Kapadokya Üniversitesinde oluşturduğumuz düşünsel tartışma ortamı geleceğin akademisyenlerine ve yöneticilerine bir ayrıcalık sağlamaktadır.

Disiplinler Arası Çalışmalar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki akademik çalışmalar, bu alanların yanı sıra, toplumbilim, psikoloji, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, zaman ve proje yönetimi, işletme, insan kaynakları yönetimi, hukuk gibi alanlarla yakın ilişki içindedir. Yüksek lisans programımız disiplinler arası bir anlayışla, bu alanların birikimlerini kullanarak siyaset bilimi ve kamu yönetiminde yenilikçi bir anlayış geliştirmektedir.

Çağımızı Yönlendirecek Uzmanlar

Günümüzde toplumların sorunlarının artması, bu konuda çözüm üretecek, çağımızın yöneticilerine ihtiyacı da artırmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için yönetici adayları ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen yüksek lisans programımız, bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik esnek bir eğitim programına sahiptir. Yüksek lisans programımızda, uzman akademik kadromuzun yer aldığı, üst düzey tartışmaların yapıldığı eğitimle, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin her alanında uzmanlaşmaya yönelik donanım verilmektedir. Yüksek lisans programımız, öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmesini sağlar.

Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programı öğrencileri, toplumun çeşitli mevkilerinde yaşanan sorunlara etkili çözümler bulan, düşünsel tartışmalara katılan ve yönlendiren liderler olmak üzere gerekli donanımları haiz uzmanlar olarak mezun olurlar.

Bilim ve Sanat Dünyasının Duayenleriyle Yüksek Lisans Seminerleri

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsünün tüm programlarında yer alan yüksek lisans seminerlerine, bilim ve sanat dünyasının duayenleri katılıyor. 2018-2019 akademik yılında, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı seminerleri Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, eski CHP Genel Başkanı ve milletvekili Altan Öymen, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Prof. Dr. Teoman Duralı, Prof. Dr. Ahmet İnam, gazeteci-yazar Murat Bardakçı ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı tarafından verilmiştir. 2019-2020 akademik yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı seminerlerine Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Alev Alatlı, Siyaset Bilimci Barış Doster, Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Gazeteci Ahu Özyurt ve Siyaset Bilimci Gülfem Sanver katılacaklar.

Başvuru Koşulları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

  1. Dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak.
  2. ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlıklı ya da sözel puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından Kapadokya Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

  3. Tezsiz Programda ALES şartı aranmamaktadır.

Ön başvuru için lütfen tıklayın.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Ders Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK503

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

3

0

0

SBK505

Yönetim Kuramları ve Kamu Yönetimi

8

3

3

3

0

0

 

Toplam

16

6

6

6

0

0

 

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK521

Politik Ekonomi

7

3

3

3

0

0

SBK523

Karşılaştırmalı Siyaset

7

3

3

3

0

0

SBK525

Türkiye'de Siyasal Hareketler

7

3

3

3

0

0

SBK527

Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları

7

3

3

3

0

0

SBK529

Göç ve Demografi

7

3

3

3

0

0

SBK531

Türk Yönetim Tarihi

7

3

3

3

0

0

SBK533

Siyasal Düşünceler Tarihi

7

3

3

3

0

0

SBK535

Kamu Maliyesi

7

3

3

3

0

0

SBK537

Kriz Yönetimi

7

3

3

3

0

0

SBK539

İnsan Kaynakları Yönetimi

7

3

3

3

0

0

 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK500

Seminer

2

0

0

0

0

0

SBK502

Siyaset Kuramları

7

3

3

3

0

0

 

Toplam

9

3

3

3

0

0

 

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK522

Kentler ve Siyaset

7

3

3

3

0

0

SBK524

Türk Modernleşmesi Tarihi

7

3

3

3

0

0

SBK526

Toplumbilimde Güncel Tartışmalar

7

3

3

3

0

0

SBK528

Çağdaş Devlet Düzenleri

7

3

3

3

0

0

SBK530

İdare Hukuku

7

3

3

3

0

0

SBK532

Küreselleşme

7

3

3

3

0

0

 

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

IV. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK501

Tez Çalışması

30

0

0

0

0

0

 

Toplam

30

0

0

0

0

0

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Ders Müfredatı

I. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK563

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

8

3

3

0

0

3

SBK565

Yönetim Kuramları ve Kamu Yönetimi

8

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

 

I. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK581

Politik Ekonomi

7

3

3

0

0

3

SBK583

Karşılaştırmalı Siyaset

7

3

3

0

0

3

SBK585

Türkiye'de Siyasal Hareketler

7

3

3

0

0

3

SBK587

Siyasal Düşünceler Tarihi

7

3

3

0

0

3

SBK589

Göç ve Demografi

7

3

3

0

0

3

SBK591

Türk Yönetim Tarihi

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 
 

II. Dönem (Bahar)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK562

Siyaset Kuramları

8

3

3

0

0

3

SBK568

Çağdaş Devlet Düzenleri

8

3

3

0

0

3

 

Toplam

16

6

6

0

0

6

II. Dönem (Bahar)

Seçmeli Dersler

 

 

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

 

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK582

Toplumbilimde Güncel Tartışmalar

7

3

3

0

0

3

SBK584

Türk Modernleşmesi Tarihi

7

3

3

0

0

3

SBK586

Kentler ve Siyaset

7

3

3

0

0

3

SBK590

İdare Hukuku

7

3

3

0

0

3

SBK592

Küreselleşme

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 14

 

III. Dönem (Güz)

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK567

Demokrasi, Kalkınma ve İnsan Hakları

8

3

3

0

0

3

SBK561

Dönem Projesi

15

0

0

0

0

0

 

Toplam

23

3

3

0

0

3

III. Dönem (Güz)

Seçmeli Dersler

 

 

Ders Adı

Ders Saati / Kredi

 

ECTS

Krd.

Top.

Teo.

Uyg.

Uzk.

SBK597

Kriz Yönetimi

7

3

3

0

0

3

SBK595

Kamu Maliyesi

7

3

3

0

0

3

SBK599

İnsan Kaynakları Yönetimi

7

3

3

0

0

3

SBK587

Yeşil Siyasal Düşünce

7

3

3

0

0

3

Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı : 7

* IV. Dönem, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Örgün Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri için geçerlidir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam üç dönemden oluşmaktadır.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız