01 Mart 2019 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
 7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
 8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
 9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Doçentlik kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.
* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro
Sayısı
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Profesör Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarından doçent unvanı almış olmak. 2
Beşeri Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Profesör Türkçe-İngilizce karşılaştırmalı dilbilim ve çeviri konularında çalışmalar yapmış ve dersler vermiş olmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı
Profesör Eski Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı almış olmak. Divan ve mesneviler konusunda çalışmaları bulunmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Profesör Radyasyon Onkolojisi alanında doçent unvanı almış olmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Doçent Klinik psikoloji alanında doçent unvanı almış olmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora derecesine sahip olmak; Türk romanı ve siyaset ilişkisi hakkında lisansüstü çalışmaları bulunmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Türk Dili alanında doktora derecesine sahip olmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi Yüksek lisans veya doktorasını İngiliz dilbilimi alanında tamamlamış olmak. Türkçe-İngilizce karşılaştırmalı dilbilim çalışmaları yapmış olmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını İngilizce eğitimi alanında tamamlamış olmak. Dilbilimi ile ilgili dersler vermiş olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi Dil ve Konuşma Bozuklukları ile Odyoloji alanlarından birinden doktora derecesine sahip olmak. 2
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi Dr. Öğr. Üyesi KBB alanında uzmanlık derecesine sahip olmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Dr. Öğretim Üyesi Şehir ve Bölge planlama alanında doktora derecesine sahip olmak. Kent ve mekanların kültürel boyutuyla ilgili çalışmaları bulunmak. 1

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi: 01.03.2019
Son Başvuru Tarihi: 15.03.2019
Ön Değerlendirme Tarihi: 18.03.2019
Sınav Tarihi: 20.03.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 21.03.2019
Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 2. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 3. ALES sonuç belgesi,
 4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan 50 puan, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programı araştırma görevlisi kadrosuna başvurmak için en az 85 puan, aldığını gösterir belge,
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 7. Özgeçmiş,
 8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 10. Lisans not dökümü (onaylı belge),
 11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)
* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı
Beşeri Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Araş. Gör. İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngiliz Dilbilimi bölümlerinden lisans mezunu olmak. Bu alanlarda tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak veya tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma Görevlisi Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi ve Özel Eğitim alanlarından birinde tezli yüksek lisans öğrencisi olmak veya bu alanlardan birinden mezun olmak. 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araş. Gör. Türk Dili ve Edebiyatı programı lisans mezunu olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve doktora programına kayıtlı olmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Öğretim Görevlisi Tıp fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Radyasyon Onkolojisi alanında tamamlamış olmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Öğretim Görevlisi Sağlık fiziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Öğretim Görevlisi Mimarlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Restorasyon ve Koruma konularında çalışması bulunmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Adalet Öğretim Görevlisi Hukuk alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. 1

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız