04 Mart 2019 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;

  1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
  2. YÖK formatında özgeçmiş.
  3. Yayın listesi.
  4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
  5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
  6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
  7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
  8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
  9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.
* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesör Kent ve çevre bilimleri alanlarında çalışmaları bulunmak. 1
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Profesör Turizm alanında çalışmaları bulunmak. 2

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız