12.12.2018 Tarihli Akademik Kadro İlanı

Öğretim üyesi alım ilanı;
Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız).
 2. YÖK formatında özgeçmiş.
 3. Yayın listesi.
 4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi.
 5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
 6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).
 7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini.
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD kaydı.
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar Kadro Sayısı
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr.Öğr. Üyesi Turizm ile ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak. 1
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Dr.Öğr. Üyesi Halk sağlığı alanında doktora derecesine sahip olmak. 1
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakım Dr.Öğr. Üyesi Lisans veya yüksek lisansını sivil havacılık alanlarından birinde yapmış olmak; muhasebe ve finansman alanında doktora derecesine sahip olmak. 1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr.Öğr. Üyesi Lisans ve yüksek lisansını işletme veya iktisat alanlarında tamamlamış olmak; Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak; yükseköğretim kurumlarının lisans veya lisansüstü programlarında en az iki yarı yıl ders vermiş olmak. 1

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı;
Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

 • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
 • Başvuru formu (indirmek için tıklayınız),
 • ALES sonuç belgesi,
 • ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından (en az 85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir),
 • Lisans not dökümü (onaylı belge),
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 • Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınabilir)  
 • Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),
 • Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 12.12.2018
Son Başvuru Tarihi : 26.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi : 28.12.2018
Sınav Tarihi : 03.01.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 04.01.2019
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi 50420 Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

NOT:

 • E-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.
 • Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr)  yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavlar Nevşehir Mustafapaşa Yerleşkesinde yapılacaktır.
 • Adaylar tek bir kadro ilanına başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İletişim: ik@kapadokya.edu.tr

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Özel Şartlar ALES Yabancı Dil Kadro Sayısı
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak; çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında yüksek lisans yapmış olmak; yüksek lisans mezuniyeti sonrası yoğun bakım ünitelerinde en az üç yıl çalışmış olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Aşçılık Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; Aşçılık alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Adalet Öğr. Gör. Hukuk Fakültesi mezunu olmak; alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında kabin ekibi üyesi olarak en az beş yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında kabin ekibi üyesi olarak en az on beş yıl deneyim sahibi olmak. Muaf Muaf 2
Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Öğr. Gör. Lisans mezunu olmak; sosyal hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak; yükseköğretim kurumlarında en az iki yarı yıl ders vermiş olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Öğr. Gör. Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak; hemşirelik alanında yüksek lisans yapmış olmak; yüksek lisans mezuniyeti sonrasında yoğun bakım ünitelerinde en az beş yıl çalışmış olmak; yükseköğretim kurumlarında en az iki yarı yıl ders vermiş olmak. 70 Muaf 1
Meslek Yüksekokulu Anestezi Öğr. Gör. Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak; cerrahi hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olmak; lisans mezuniyeti sonrasında ameliyathane hemşiresi olarak en az beş yıl deneyim sahibi olmak. 70 Muaf 1
Beşeri Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Arş. Gör. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak; ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 70 80 1
Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Arş. Gör. Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak; ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 70 50 1

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız