2015-2016 Bahar Dönemi Yurtiçi/Yurtdışı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Takvimi

2015 – 2016 akademik yılı bahar dönemi yurtiçi ve yurtdışı kurumlararası yatay geçiş kontenjanları, başvuru şartları ve takvimi aşağıdadır.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞİ İÇİN KONTENJAN AÇILAN PROGRAMLAR

PROGRAM ADI KILAVUZ KODU YURTİÇİ KONTENJAN YURTDISI KONTENJAN YERLEŞKE
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PR. 203851219 24 12 NEVŞEHİR
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PR. 203851237 24 12 NEVŞEHİR
ANESTEZİ PR. 203851379 16 8 NEVŞEHİR
AŞÇILIK PR 203850027 16 8 NEVŞEHİR
ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PR. 203851025 16 8 NEVŞEHİR
ÇOCUK GELİŞİMİ PR 203851131 24 12 NEVŞEHİR
ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 203851679 32 16 NEVŞEHİR
DİYALİZ PR. (TÜRKÇE) 203851255 24 12 NEVŞEHİR
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ PR 203851397 24 12 NEVŞEHİR
FİZYOTERAPİ PR. 203851273 24 12 NEVŞEHİR
İLK VE ACİL YARDIM PR. 203851413 16 8 NEVŞEHİR
MİMARİ RESTORASYON PR 203850433 16 8 NEVŞEHİR
ODYOMETRİ PR 203851431 24 12 NEVŞEHİR
OPTİSYENLİK PR 203851501 24 12 NEVŞEHİR
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 203851634 16 8 NEVŞEHİR
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PR 203851546 16 8 NEVŞEHİR
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 203850954 16 8 İSTANBUL
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE) PR. 203850115 24 12 NEVŞEHİR
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) 203850539 16 8 NEVŞEHİR
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PR. 203850875 24 12 NEVŞEHİR
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PR. 203851334 24 12 İSTANBUL
SOSYAL HİZMETLER PR. 203851573 24 12 NEVŞEHİR
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PR. 203851316 24 12 NEVŞEHİR
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. 203851652 16 8 NEVŞEHİR
TURİST REHBERLİĞİ PR. 203850151 16 8 NEVŞEHİR
TURİST REHBERLİĞİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) 203851467 32 16 NEVŞEHİR
UÇAK TEKNOLOJİSİ PR. 203850972 16 8 İSTANBUL
UÇAK TEKNOLOJİSİ PR. 203850893 16 8 NEVŞEHİR

 

*2015 ÖSYM Kılavuzu, Bk. 753 No'lu Açıklama:

Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin memurluğu temel emniyet eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan önce sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler.
Programın İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri mock-up ve kabin servis eğitimlerini Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi ve / veya anlaşmalı diğer kurum ve kuruluşlarda alacaklardır. Kapadokya Meslek Yüksekokulu ile THY arasında imzalanan protokol çerçevesinde THY, eğitimi normal süresi içerisinde tamamlamış ve aşağıdaki şartları yerine getiren azami 100 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı mezununu istihdam etmeyi taahhüt etmiştir. THY tarafından verilen istihdam taahhüdünün yerine getirilebilmesi için; T.C. uyruklu olmak, THY veya belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacak İngilizce sınavı ve mülakatlardan yeterli puanı almak, THY’nin öngördüğü ilde ikamet etmeyi kabul etmek, adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak (taksirli trafik suçları hariç), 160 cm – 180 cm arası boya ve boy kilo arasında uygun orantıya sahip olmak (ölçümler THY ve/veya belirleyeceği kurum/kuruluşlarca yapılacaktır), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış sağlık kurumlarından sağlık durumunun uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak, vücudunun görünür bir yerinde dövme, iz, leke, piercing vb. bulunmamak, daha önce THY veya diğer kurum/kuruluşlardan disiplinsizlik, yüz kızartıcı suçlar ve eylemler, sicil yetersizliği veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak, işe giriş tarihi itibariyle 18-25 yaş arasında olmak (1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak) gerekmektedir.

**2015 ÖSYM Kılavuzu, Bk. 233 No'lu Açıklama:

Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Eşdeğer programlar arasında başvuru yapılabilir (isimleri aynı olan veya ilgili yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen programlar)
 2. Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması,
 3. Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle başarısız dersin olmaması,
 4. Disiplin cezası olmaması (bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar), gerekir.

**Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Yüksekokulumuz tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler yurtiçinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Başvuru formu (yurtiçi başvuru formu için tıklayınız) (yurtdışı başvuru formu için tıklayınız)
 2. Not dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı),
 3. Onaylı ders tanımları,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. ÖSYS sonuç belgesi,
 6. Nüfus cüzdanı onaylı örneği,
 7. Disiplin belgesi,
 8. Öğrenci belgesi,
 9. Lise diploması onaylı örneği.
 10. Başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerdiğini gösteren belge (ikinci öğretimde okuyan öğrenciler için)

Yurtdışından başvuran adaylar için ;

 1. Lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.
 2. Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların fotokopisi.

Not: İngilizce programlar için başvuru ve değerlendirme sonucunda kayıt yaptırmaya hak kazananlardan; adayın İngilizce yeterliliğini gösteren belge (ilgili mevzuatta anılan) ve/veya Yüksekokulumuz bünyesinde yapılacak olan İngilizce muafiyet sınavında başarılı olma şartı aranacaktır.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
08.01.2015 19.01.2016 20.01.2016 20.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 22.01.2016 25.01.2016 25.01.2016

Diğer Duyurular Tümü