2016 – 2017 Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Başvuru Kontenjanları, Şartları ve Takvimi

2016 – 2017 yabancı uyruklu öğrenci alımı başvuru kontenjanları, şartları ve takvimi aşağıdadır.

Programın Adı Name of Programme Süre
Duration
Kontenjan
Quota
Özel Koşullar
Requirements & Explanations
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) (İstanbul) Civil Avitation Cabin Services (Paid) 2 50 46
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) (İstanbul) Civil Air Transportation Management (Paid) 2 20 21, 86
Uçak Teknolojisi (Ücretli) (İstanbul) Aircraft Technology (Paid) 2 20 21, 86
Uçuş Harekat Yöneticiliği (Ücretli) (İstanbul) Flight Operations Management (Paid) 2 30 21, 86
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) Oral and Dental Health (Paid) 2 30 46
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) Operation Room Services (Paid) 2 30 46
Anestezi (Ücretli) Anesthesia (Paid) 2 25 46
Aşçılık (%25 Burslu) Cooking (25% Scholarship) 2 20 46
Atçılık ve Antrenörlüğü (%50 Burslu) Horse Riding and Coaching (50% Scholarship) 2 7 46
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) Child Development (25% Scholarship) 2 30 46
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) Child Development (Distance Education) (Paid) 2 100  
Diyaliz (Ücretli) Dialysis (Paid) 2 30 46
Diyaliz (İngilizce) (Ücretli) Dialysis (Paid) 2 20 21, 86
Elektronörofizyoloji (Ücretli) Electroneurophysiology (Paid) 2 30 46
Fizyoterapi (Ücretli) Physiotherapy (Paid) 2 30 46
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) First Aid and Emergency (Paid) 2 20 46
Mimari Restorasyon (%25 Burslu) Architectural Restoration (25% Scholarship) 2 17 46
Odyometri (Ücretli) Audiometry (paid) 2 30 46
Optisyenlik (Ücretli) Opticianry (Paid) 2 30 46
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) Pathology Laboratory Techniques (Paid) 2 20 46
Sağlık Turizmi İşletmeciliği (Ücretli) Health Tourism Management (Paid) 2 20 46
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) Civil Air Transportation Management (Paid) 2 30 46
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) Civil Air Transportation Management (English) (Paid) 2 25 21, 86
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) Civil Avitation Cabin Services (Paid) 2 50 46
Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) Social Services (25% Scholarship) 2 30 46
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) Medical Imaging Techniques (Paid) 2 30 46
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) Medical Laboratory Techniques (Paid) 2 20 46
Turist Rehberliği (Ücretli) Tourist Guide (Paid) 2 20 46
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) Tourist Guide (Distance Education) (Paid) 2 75  
Uçak Teknolojisi (Ücretli) Aircraft Technology (Paid) 2 25 21, 86

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,
 3. T.C. veya KKTC uyruklu olup lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar yüksekokula kabul edilirler

b) Adaylardan

 1. T.C. uyruklu olanlar, KKTC uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyruklular (lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
 2. Çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 3. T.C. uyruklu olup lise öğrenimini KKTC’de tamamlayanlar,
 4. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar yüksekokula kabul edilmezler.

BAŞVURU EVRAKLARI

 1. Başvuru Dilekçesi İndirmek için tıklayınız
 2. YÖS ‘ün eşdeğeri kabul edilen uluslararası sınavların veya yabancı ülkelerdeki lise bitirme sınavlarının herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
 3. Lise Diploması: Lise diplomasının noter onaylı kopyası (İngilizce veya Türkçe dışındaki dillerde ise tercümesi)
 4. Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi"
 5. Resmi Transkript (Not Durumu Belgesi) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durumu belgelerini kapalı zarf içinde sunmaları gerekmektedir. Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe'ye çevrilmiş onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte sunulmalıdır
 6. Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde cepheden çektirilmiş 4.5 x 6 boyutunda 8 adet vesikalık fotoğraf
 7. İkametgâh tezkeresi
 8. Banka dekontu

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi Türkçe Seviye Belirleme Sınavı Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başvuru Sonucunun İlan Tarihi Sınav Tarihi Sınav Sonuç İlan Tarihi Başlangıç Bitiş
27.06.2016 23.07.2016 5.08.2016 18.08.2016 22.08.2016 29.08.2016 01.09.2016

ÜCRET

Yüksekokulumuzun 2016-2017 akademik yılına yönelik yabancı uyruklu öğrenciler için belirlemiş olduğu yıllık eğitim ücreti aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ücretin 250 Dolar’ı başvuru aşamasında, geri kalanı ise kesin kayıtlarda tahsil edilecektir.

Programın Adı
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İstanbul) 5.000 USD
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (İstanbul) 5.000 USD
Uçak Teknolojisi (İngilizce) (İstanbul) 5.750 USD
Uçuş Harekat Yöneticiliği (İstanbul) 6.250 USD
Ameliyathane Hizmetleri 6.250 USD
Anestezi 6.250 USD
Aşçılık 5.000 USD
Atçılık ve Antrenörlüğü 5.000 USD
Çocuk Gelişimi 5.000 USD
Çocuk Gelişimi (uzaktan) 2.250 USD
Diyaliz 6.250 USD
Elektronörofizyoloji 6.250 USD
Fizyoterapi 6.250 USD
İlk ve Acil Yardım 6.250 USD
Mimari Restorasyon 5.000 USD
Odyometri 5.000 USD
Optisyenlik 5.000 USD
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 5.000 USD
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Nevşehir) 5.000 USD
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Nevşehir) 5.000 USD
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 6.250 USD
Turist Rehberliği 5.000 USD
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) 2.250 USD
Uçak Teknolojisi (İngilizce) (Nevşehir) 5.750 USD
Laboravuvar Teknikleri 5.000 USD
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 5.000 USD
Sosyal Hizmetler 5.000 USD
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 5.000 USD

BAŞVURU İÇİN TABAN PUANLAR

 1. TCS: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında en az 50 puan alan adaylar;
 2. SAT Reasoning: SAT Reasoning testinde 1600 üzerinden en az 1000 toplam puan alan adaylar;
 3. ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar;
 4. TAWJİHİ: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, fen dalında (Scientific Stream) veya edebi dalda (Literary Stream) tüm derslerden alman sınav notu ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar;
 5. GCE (General Certifıcate Examination) sınavından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi (A level) sertifikası olan adaylar;
 6. Baccalaureat Libanais: Lübnan'da yapılan bakalorya sınavlarında Fen (Scientific Stream) veya edebi dalda (Literary Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar (not ortalaması 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar);
 7. IB (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notu başvuracağı bölüme göre en az 30 olan adaylar,
 8. GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite Giriş Sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünden 750 üzerinden en az 480 puan alan adaylar,
 9. Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye Bakaloryası): Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanavviyya (Baccalaureate) Smavı'nda Mühendislik ve Mimarlık bölümleri için fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler için edebi dalda (Literary Stream) en az 170 puan alan adaylar;
 10. Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran): İran lise diploma (Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi) notu ortalaması en az 15/20 olan adaylar,
 11. Kazakistan Ulusal Üniversite Testi: 120 üzerinden en az 80 alan adaylar,
 12. ABITUR (Alman Bakolaryası) sınavından en az 4 puan alan adaylar,
 13. TÜBiTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya kazanmış adaylar.
 14. Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında yer alan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nin, başvurulan programın ilgili puan türünden olmak üzere, meslek yüksekokulu önlisans programlarına en az 140 puan alan adaylar; lisans programlarına ise en az 180 puan alan adaylar.
 15. Azerbaycan TQDK (Tәlәbә Qәbulu üzrә Dövlәt Komissiyasi: Devlet Öğrenci Yerleştirme Komisyonu) sınavından en az taban puanı almış olmak.
 16. Listede yer almayan sınav tiplerinde, ilgili ülkede yapılan seçme sınavları da değerlendirmeye alınabilecektir.
 17. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğine başvuran adaylara ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” yapılır.

Diğer Duyurular Tümü