2016-2017 Bahar Dönemi Sömestir Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

2016-2017 bahar dönemi kurumlararası yatay geçiş başvuru şartları ve takvimi aşağıdadır.

Kurumlararası Yatay Geçiş Yapılabilecek Programlar ve Kontenjanları:

PROGRAM ADI KILAVUZ KODU SINIF_2_YURTİÇİ
KONTENJAN
SINIF_2_YURTDISI
KONTENJAN
YERLEŞKE
Adalet 203851697 24 12 Nevşehir
Ağız ve Diş Sağlığı 203851201 24 12 Nevşehir
Ameliyathane Hizmetleri 203851228 24 12 Nevşehir
Anestezi 203851361 24 12 Nevşehir
Atçılık ve Antrenörlüğü 203851034 16 8 Nevşehir
Çocuk Gelişimi 203851158 24 12 Nevşehir
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 203851758 32 16 Nevşehir
Diş Protez Teknolojisi 203851731 16 8 Nevşehir
Diyaliz (Türkçe) 203851246 24 12 Nevşehir
Diyaliz (İngilizce) 203851519 16 8 Nevşehir
Elektronörofizyoloji 203851388 24 12 Nevşehir
Fizyoterapi 203851264 24 12 Nevşehir
İlk ve Acil Yardım (**) 203851404 16 8 Nevşehir
Odyometri 203851422 24 12 Nevşehir
Optisyenlik 203851494 24 12 Nevşehir
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 203851625 16 8 Nevşehir
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 203851564 16 8 Nevşehir
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) 203850945 16 8 İstanbul
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) 203850521 16 8 Nevşehir
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) 203850106 24 12 Nevşehir
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) 203851325 24 12 İstanbul
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) 203850866 24 12 Nevşehir
Sosyal Hizmetler 203851591 24 12 Nevşehir
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 203851307 24 12 Nevşehir
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 203851643 16 8 Nevşehir
Turist Rehberliği 203850142 16 8 Nevşehir
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) 203851458 32 16 Nevşehir
Uçuş Harekat Yöneticiliği 203851607 24 8 İstanbul

(*)2016 ÖSYM Kılavuzu, Bk. 753 No'lu Açıklama:
Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin memurluğu temel emniyet eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan önce sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler. Programın İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri mock-up ve kabin servis eğitimlerini Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi ve / veya anlaşmalı diğer kurum ve kuruluşlarda alacaklardır. Kapadokya Meslek Yüksekokulu ile THY arasında imzalanan protokol çerçevesinde THY, eğitimi normal süresi içerisinde tamamlamış ve aşağıdaki şartları yerine getiren azami 100 Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı mezununu istihdam etmeyi taahhüt etmiştir. THY tarafından verilen istihdam taahhüdünün yerine getirilebilmesi için; T.C. uyruklu olmak, THY veya belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacak İngilizce sınavı ve mülakatlardan yeterli puanı almak, THY’nin öngördüğü ilde ikamet etmeyi kabul etmek, adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak (taksirli trafik suçları hariç), 160 cm – 180 cm arası boya ve boy kilo arasında uygun orantıya sahip olmak (ölçümler THY ve/veya belirleyeceği kurum/kuruluşlarca yapılacaktır), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış sağlık kurumlarından sağlık durumunun uçuşa uygun olduğuna dair rapor almak, vücudunun görünür bir yerinde dövme, iz, leke, piercing vb. bulunmamak, daha önce THY veya diğer kurum/kuruluşlardan disiplinsizlik, yüz kızartıcı suçlar ve eylemler, sicil yetersizliği veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak, işe giriş tarihi itibariyle 18-25 yaş arasında olmak (1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak) gerekmektedir.
(**)2016 ÖSYM Kılavuzu, Bk. 233 No'lu Açıklama:
Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden veya gerekli raporu verebilecek kapasitedeki Devlet Hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m'den, kız öğrencilerde 1.60 m'den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru Şartları:

 1. Eşdeğer programlar arasında başvuru yapılabilir (isimleri aynı olan veya ilgili yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen programlar)
 2. Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması,
 3. Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle başarısız dersin olmaması,
 4. Disiplin cezası olmaması (bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar), gerekir.

**Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Yüksekokulumuz tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler yurtiçinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

Başvuru Evraklar:

 1. Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru formu (Yurtiçi başvuru formu için tıklayınız) (Yurtdışı başvuru formu için tıklayınız)
 2. Not dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı)
 3. Onaylı ders tanımları
 4. 2 adet fotoğraf
 5. ÖSYS sonuç belgesi (Kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğinizi gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi ve kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğiniz yılki tüm puan türlerini gösteren sonuç belgesi)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Disiplin belgesi
 8. Öğrenci belgesi
 9. Lise diploması onaylı örneği
 10. Başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girdiğini gösteren belge (ikinci öğretimde okuyan öğrenciler için)
 11. İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10 arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 27.01.2017 Başlangıç Bitiş
02.01.2017 21.01.2017 23.01.2017 25.01.2017 30.01.2017 31.01.2017

Diğer Duyurular Tümü