2016-2017 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından aşağıda yer alan usul ve esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

GÜZ DÖNEMİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olmalıdır.
 2. Hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıf için ÖSYM kılavuzlarında öngörülen kontenjanın %30’u kadar yıllık kontenjan verilir.
 3. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurularında ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemişse, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kontenjanı dikkate alınır.
 4. Başvurular her yıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılır.
 5. Her eğitim-öğretim dönemi için başvurular ağustos ayının 30’una kadar alınır, değerlendirme işlemleri eylül ayının 15’ine kadar bitirilir ve kayıtlar da eylül ayı sonuna kadar yapılır.
 6. Başvuruların ÖSYM kontenjanının %30’unundan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.
 7. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları olarak tercih yaparak yerleşebildiklerinden bu programlarda kayıtlı öğrenciler ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlara başvuru yapabilir.
 8. Sınavsız geçişle yerleşen öğrenciler de başvuruda bulunabilir.
 9. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse başvuru yapılamaz.
 10. Öğretim dili Türkçe olan programdan yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır. Yabancı dil şartının sağlanmaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitiminin alınması gerekir.
 11. Başvuru değerlendirilmelerinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır.
 12. Öğrenci yasa kapsamında sadece 1 kez yatay geçiş yapabilir. Ancak söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapan öğrenci, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız )
 2. Öğrenci belgesi
 3. Üniversiteye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi (bütün puan türlerinde)
 4. Fotoğraf (2 adet)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Lise diplomasının aslı/onaylı sureti
 7. Not dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı) (ara sınıflar için)
 8. Onaylı ders tanımları (ara sınıflar için)
 9. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapılmadığına dair belge

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş

15.9.2016

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
1.8.2016 31.8.2016 1.9.2016 14.9.2016 16.9.2016 24.9.2016 25.9.2016 25.9.2016

Diğer Duyurular Tümü