2016 yılı Başka Üniversiteden Alınan ve Başarılı Olunan Derslerin Eşdeğerlik ve İntibak Başvuruları

Başka üniversiteden alınan ve başarılı olunan derslerin eşdeğerlik ve intibak başvuruları 03 Eylül 2016 günü sona erecektir. Başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu ile birlikte transkript ve onaylı ders içeriklerini idari bina sekreterliğine kargo veya şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru süresinden sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.


Diğer Duyurular Tümü