2017-2018 akademik yılı Bahar Dönemi Trimestir Programları Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Takvimi

2017-2018 akademik yılı Bahar Dönemi Trimestir Programları Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Takvimi Aşağıdaki Gibidir:

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞİ İÇİN KONTENJAN ve AÇILAN PROGRAMLAR

Program Adı Yurtiçi Kontenjan Yurtdışı Kontenjan Yerleşke
Aşçılık Programı 24 12 Nevşehir
Mimari Restorasyon Programı 24 12 Nevşehir
Uçak Teknolojisi Programı 24 12 Nevşehir
Uçak Teknolojisi Programı 16 8 İstanbul

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Eşdeğer programlar arasında başvuru yapılabilir (isimleri aynı olan veya ilgili yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen programlar)
 2. Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması,
 3. Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle başarısız dersin olmaması,
 4. Disiplin cezası olmaması (bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar), gerekir.

**Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliğinin Yüksekokulumuz tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler yurtiçinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş İçin Başvuru Evrakları

 1. Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru formu (Yurtiçi başvuru formu için tıklayınız) (Yurtdışı başvuru formu için tıklayınız)
 2. Not dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı)
 3. Onaylı ders tanımları
 4. 2 adet fotoğraf
 5. ÖSYS sonuç belgesi (Kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğinizi gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi ve kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğiniz yılki tüm puan türlerini gösteren sonuç belgesi)
 6. Nüfus cüzdanı onaylı örneği
 7. Disiplin belgesi
 8. Öğrenci belgesi
 9. Lise diploması onaylı örneği
 10. Başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girdiğini gösteren belge (ikinci öğretimde okuyan öğrenciler için)
 11. İkinci öğretimden, birinci öğretime yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin, ayrılacağı yükseköğretim kurumundan alacağı, yapılan başarı oranı sıralamasında ilk %10 arasına girdiğine dair resmi belgenin aslı veya resmi onaylı fotokopisi.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 29.12.2017 Başlangıç Bitiş
18.12.2017 26.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 02.01.2018 04.12.2018

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız