2017/2018 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği-ve-2018/2019 Akademik Yılı Güz/Güz + Bahar/Bahar Yarıyılları Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları

2017-2018 Yaz Dönemi Staj Hareketliliği & 2018-2019 Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları 15.02.2018-07.03.2018[1] tarihleri arasında yapılacaktır.

Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı:  09.03.2018 Cuma Günü Yabancı Diller Birimi tarafından yapılacaktır.

ÜDS, YDS, TOEFL, IELTS gibi dil sınavları kabul edilmemektedir.  

Başvuru yapan her öğrencinin üniversitemizin düzenlediği dil sınavına[2] girmesi zorunludur.

Başvuru formunda tarih ve imza olmalıdır. Başvuru formuna ek olarak güncel transkriptin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından imzalı aslı ile elden ya da e-mail yoluyla iletilmesi şarttır.

2017 proje yılı kapsamında;

2017-2018 akademik yılı yaz dönemi için 5 asil + 5 yedek öğrenci staj hareketliliği,

2018[3] proje yılı kapsamında;

2018-2019 akademik yılı bahar dönemi için 4 asil + 4 yedek öğrenci öğrenim hareketliliği,

2018-2019 akademik yılı yaz dönemi için 10 asil + 10 yedek öğrenci staj hareketliliğinden hibeli olarak faydalanması için belirlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Kapadokya Üniversitesinde örgün öğretim öğrencisi olan ve en az 1. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.
  • Hazırlık öğrencileri başvuramaz.
  • Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri başvuramaz.
 2. Öğrencilerin başvuru sürecinden önce not ortalamasının (AKTS-AGNO) sistemde güncel ve doğru olduğunun şimdiden teyidi önemlidir. Aksi durumda öğrencisi bulunduğu birimin Öğrenci İşlerinden notlarını kontrol etmelidir.
 3. Başvuru için genel akademik not ortalamasının (AGNO) 2.20/4.00 olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 4. Öğrenim Hareketliliğine başvuran adayların gidecekleri her bir dönem için 30 ECTS/ AKTS kredi yükü bulunmalıdır.
 5. Herhangi bir değişim programı ile Üniversitemizde okuyan (Mevlana, Farabi vb.) öğrenciler başvuramaz. Halen Erasmus hareketliliğinde yurtdışında bulunan öğrenciler de başvuruda bulunabilir ancak yabancı dil sınav döneminde Türkiye’de bulunmaları 2017-2018 dönemi için mücbir sebep sayılmayacaktır.
 6. Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.
 7. Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (Öğrenci, 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)
 8. Hibeye hak kazanan öğrenciler, öğrenim hareketliliğinde sadece bir dönem (azami 5,5 ay) için hibe alacaktır. Öğrenci dilerse 2. dönemde hibesiz olarak hareketlilikten yararlanabilir. (Her hareketlilik her bir öğrenim kademesinde toplam 12 aya kadar yapılabilir.)
 9. Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 2 ay için hibe alacaklardır.  Öğrenci isterse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz olarak devam edebilir.
 10. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği en az 3 ay, en fazla 12 ay; Erasmus+ Staj Hareketliliği en az 2 ay, en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirilebilir. (Tüm hareketliliklerin son dönüş tarihi 30.09.2019 olmak zorundadır.)
 11. Erasmus+ (Erasmus ikili anlaşmalarında) genel kontenjanı (hibeli + hibesiz), anlaşmadaki sayılarla sınırlıdır.
 12. Erasmus + Öğrenim ve Staj Hareketliliğinde daha önce LLP/Erasmus+ faaliyetini aynı ve/veya bir önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirenler de başvurabilirler. (Erasmus+ Döneminde her bir öğrenci her bir öğrenim seviyesi için toplamda 12 ay Erasmus+ faaliyeti gerçekleştirebilir.)
 13. Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler tercih ettikleri anlaşmalı üniversiteyi seçerken, ilgili üniversitenin web sayfasını ve Erasmus+ kabul şartlarını kontrol etmelidirler (Özellikle eğitim dili ve ders eşleştirmelerini). Gidilecek kurumun eğitim dili farklı olabilir. Öğrenci ilgili dilde yeterliliğe sahip olduğunu belgelemelidir. Yabancı Diller Birimi tarafından yapılan dil sınavı, Erasmus+ öğrenci seçimi için yapılmaktadır.
 14. Staj Hareketliliğine birimlerinden  başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci tarafından bulunmalıdır.
 15. Staj Hareketliliğine başvuru sırasında staj yeri belli ise (işletme, kurum vb.) ülke, yabancı dil tercihi ve kabul mektubu kısımları belirtilmelidir.

Başvuru formu için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

•          Yabancı Dil Sınavı geçme seviyesi staj hareketliliği için A2, Öğrenim Hareketliliği için B1’dir.

•          Değerlendirmelerde; genel ağırlıklı not ortalamasının %50’si ile yabancı dil puanının %50’si alınır. Bu puanların toplamı, nihai puanı (Erasmus+ yerleştirme puanı) oluşturur.

•          Nihai yerleştirme işlemleri (önceki maddede belirtilmiştir) alınan nihai puan neticesinde birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.

 • Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına[4]: +10 puan.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan.
 • Feragat bildiriminde bulunmadan cayma hakkını kullanma: -10

•          Başvuru sırasında yapılan tercihlerin bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır, sınava girilecek yabancı dili belirlemek için yapılmaktadır. Nihai yerleştirmeler birim koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır.  Yerleştirme sırasında tercihler göz önünde bulundurulur, ancak birimin kontenjanlarının verimli kullanılabilmesi için tercihlerde değişiklikler olabilir.

•          Yapılan yerleştirmeler Erasmus (öğrenim/staj hareketliliği) açısından nihai, ancak hibe açısından bir ön seçim niteliği taşımaktadır. İsteyen öğrenciler anlaşma kontenjanları kapsamında Erasmus+ Hareketliliği Programından hibesiz olarak da yararlanabilir.

 •         Bir önceki yıl seçilerek hibe  /  kontenjan yetersizliğinden veya başka sebeplerden ötürü gönderilemeyen öğrenciler bir sonraki yıla “kazanılmış hak” olarak devredilmek suretiyle doğrudan gönderilemezler. Her sözleşme dönemi için ayrı ayrı seçim için gereken tüm şartları sağlayarak değerlendirilir ve seçilirler.

 

30 Nisan 2018 tarihine kadar feragat etmek isteyen öğrenci, birim koordinatörüne sunacağı yazılı dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bilgi vermekle yükümlüdür.

 

2018-2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği anlaşmalı program ve kontenjan sayısı:

 

Değişim Alanları

Öğrenci
Öğrenim
Hareketlilik
Sayısı

Öğrenci
Öğrenim
Süresi

 
 
 

Sağlık Programları

2

5 ay

 

Fizyoterapi

2

5 ay

 

Hemşirelik

2

5 ay

 

Ağız Diş Sağlığı

1

5 ay

 

Turist Rehberliği

1

5 ay

 

Mimari Restorasyon

2

5 ay

 

Mimari Restorasyon

1

5 ay

 

Mimari Restorasyon

1

5 ay

 

Adalet

2

5 ay

 

 

*2018-2019 için tahsis edilen hibe miktarına ve güncellenebilecek yeni anlaşmalara göre program ve sayılar değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin puan sıralaması, bölümlere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm içerisinde yapılır. Hibeli olarak programdan faydalanacak öğrenci sayısı Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek bütçe doğrultusunda belirlenecektir. Öğrencilerimizin öğrenim görmek istedikleri kurumlar ile ilgili tercihleri sırasında alınacak ve başvurular kapandıktan sonra mücbir bir sebep olmadıkça tercihlerde bir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle tercihlerinizi bu durumu göz önünde bulundurarak yapınız.

 

Öğrenim ve Staj yapmaya hak kazanan öğrencilerimiz staj yapmalarına engel olmayacak ancak seviyeleri hakkında bilgi verecek olan OLS sınavına gireceklerdir.  Bu öğrenciler ayrıca OLS (Online Language Support) üzerinden alacakları eğitim ile staja gitmeden dil becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.

 1. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659-E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına katıldıkları takdirde YTB bursları kesilecektir. Erasmus hareketliliğine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz bu müeyyideyi bilerek Erasmus’a katılmayı kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalıdırlar.

The presidency for Turks abroad and Related Communities has stated that the students who have Turkish Scholarship will be advised not to attend international / exchange programmes. According to this statement, the students who are planning to attend Erasmus+ learning/ Internship mobilities should be aware that their Turkish scholarhips will be cut off. All the Erasmus+ Learning / Internship Mobility candidates should give a statement to the Erasmus Office that they accept this sanction.

GİDİLEN ÜLKELERE GÖRE AYLIK HİBE MİKTARLARI

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak, masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Norveç, Danimarka, Lüksemburg, Birleşik Krallık, İzlanda, İsveç, İrlanda, Finlandiya, Lihtenştayn

500

600

2. Grup Program Ülkeleri

Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya,  İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Malta, Portekiz

400

500

3. Grup Program Ülkeleri

Slovenya, Estonya, Letonya, Hırvatistan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Türkiye, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya

300

400

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi için tıklayınız:

https://www.kapadokya.edu.tr/MediaUploader/Documents/0102201601.docx

Daha ayrıntılı bilgi için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile irtibata geçiniz.

erasmus@kapadokya.edu.tr


[1] Sınav planlaması için listelerin son başvuru tarihi mesai bitimi sonrasında Yabancı Diller Birimine iletileceğinden; 07.03.2018, saat 17.00’dan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

[2] Dil sınavı ücretsizdir. OOPT(Oxford Online Placement Test) şeklinde, her iki yerleşkede eş zamanlı yapılmaktadır.

[3] 2018 proje başvurusu yapılmıştır. Sonuçların Haziran-Temmuz 2018 tarihinde açıklanması öngörülmektedir. Proje kabul edildiği takdirde hibe miktarı kesinleştirilecektir.

[4] *12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü̈ ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde öncelik kazanır.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız