2017-2018 Akademik Yılı Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Başvuruları

Başka üniversiteden alınan ve başarılı olunan derslerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvuruları başlamıştır. Başvurular 29 Ağustos 2017 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu ile birlikte transkript ve onaylı ders içeriklerini idari bina sekreterliğine kargo ile veya şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

*Başvuru süresinden sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Diğer Duyurular Tümü