2017-2018 Akademik Yılı Mazeretli Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Başvuruları

Başka üniversiteden alınan ve başarılı olunan derslerin mazeretli eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvuruları 20 - 25 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu ile birlikte transkript ve onaylı ders içeriklerini idari bina sekreterliğine kargo ile veya şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

*Başvuru süresinden sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Diğer Duyurular Tümü