2017-2018 Akademik Yılı Öğrenci Temsilcilikleri İçin Başvuru Başladı

2017 - 2018 akademik yılı öğrenci temsilciliği başvuruları 12 - 19 Ekim tarihleri arasındadır.

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

  1. İlgili bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalının kayıtlı tam zamanlı öğrencisi olması
  2. Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, Yükseköğretim kurumundan ve kuruma bağlı kurum veya kuruluşlardan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması
  3. Sabıka kaydının bulunmaması
  4. Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması
  5. Yükseköğretim kurumundaki öğrencilik süresinin normal öğretim süresini aşmamış olması (kayıt dondurma durumunda geçen süre öğrenim süresi dışında sayılır)
  6. Hazırlık sınıfı öğrencileri için hazırlık sınıfındaki ilk yıllarının olması
  7. Uzaklaştırma içeren bir disiplin cezası almamış olması
  8. Akademik durumunun başarılı olması: Genel not ortalamasının lisans ve ön lisans öğrencileri için en az 2.00, lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00 olması. Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlarda hazırlık sınıfından başarılı olunmuş olması şartları aranır.

Bu şartlara uyan tüm öğrenciler, öğrenci temsilciliklerine aday olma hakkına sahiptirler.

* Bu niteliklere sahip olmayan öğrencilerin adaylıkları kabul edilmez.

** Seçilen temsilcilerden bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanların ve şartlara uygunluğunu kaybedenlerin temsilcilik sıfatı kendiliğinden sonra erer.


Diğer Duyurular Tümü