2017-2018 Bahar Dönemi Sömestir Programları Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

2017-2018 akademik yılı bahar dönemi sömestir programları merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvuru şartları ve takvimi aşağıdadır:

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAYGEÇİŞ İÇİN KONTENJAN AÇILAN PROGRAMLAR:

Program Yerleşke Sınıf Puan Türü Kontenjan ÖSYS En Küçük Puan
Adalet Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-3 14 166,79271
Ağız ve Diş Sağlığı Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 16 190,29148
Ameliyathane Hizmetleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 16 171,18310
Anestezi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 14 207,29266
Atçılık ve Antrenörlüğü Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 4 187,00874
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-5 12 223,49365
Çocuk Gelişimi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-4 16 212,44928
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-4 40 184,38170
Diş Protez Teknolojisi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 10 172,20969
Diyaliz (Türkçe) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 16 178,16319
Diyaliz (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa Hazırlık YGS-2 10 180,45486
Diyaliz (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 10 211,89254
Elektronörofizyoloji Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 16 169,02675
Fizyoterapi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 16 177,70902
İlk ve Acil Yardım (**) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 10 253,15560
Odyometri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 16 173,82379
Optisyenlik Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 16 167,90926
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 12 167,11491
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 8 191,51265
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) İstanbul / Sabiha Gökçen Hazırlık YGS-6 8 168,40668
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) İstanbul / Sabiha Gökçen 1 YGS-6 8 209,90272
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa Hazırlık YGS-6 10 173,18633
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 10 193,36694
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 12 175,97586
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) İstanbul / Sabiha Gökçen 1 YGS-5 20 192,49697
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-5 20 190,79911
Sosyal Hizmetler Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-5 16 175,68539
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 16 172,28170
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 12 190,00089
Turist Rehberliği Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-3 8 183,96333
Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-3 34 183,73105
Uçuş Harekat Yöneticiliği İstanbul / Sabiha Gökçen Hazırlık YGS-5 12 200,17962
Uçuş Harekat Yöneticiliği İstanbul / Sabiha Gökçen 1 YGS-5 12 203,55328

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından aşağıda yer alan usul ve esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş
EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

BAHAR DÖNEMİNE İLİŞKİN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olmalıdır.
 2. 2015-2016 eğitim-öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kaydı olan hazırlık, ara ve son sınıf öğrencileri yararlanabilir.
 3. Bahar döneminde hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıf için ÖSYM kılavuzlarında öngörülen kontenjanın %20’si kadar kontenjan verilir.
 4. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurularında ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemişse, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kontenjanı dikkate alınır.
 5. Başvuruların ÖSYM kontenjanının %20’den fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.
 6. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları olarak tercih yaparak yerleşebildiklerinden bu programlarda kayıtlı öğrenciler ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlara başvuru yapabilir.
 7. Sınavsız geçişle yerleşen öğrenciler de başvuruda bulunabilir.
 8. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse başvuru yapılamaz.
 9. Öğretim dili Türkçe olan programdan yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır. Yabancı dil şartının sağlanmaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitiminin alınması gerekir.
 10. Başvuru değerlendirilmelerinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır.
 11. Öğrenci yasa kapsamında sadece 1 kez yatay geçiş yapabilir. Ancak söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapan öğrenci, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İçin Başvuru Evrakları

 1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Öğrenci belgesi
 3. ÖSYS sonuç belgesi (Kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğinizi gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi ve kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğiniz yılki tüm puan türlerini Gösteren Sonuç Belgesi)
 4. Fotoğraf (2 adet)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Lise diplomasının aslı/onaylı sureti
 7. Not dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı) (ara sınıflar için)
 8. Onaylı ders tanımları (ara sınıflar için)
 9. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapılmadığına dair belge

(**)2017 ÖSYM Kılavuzu, Bk. 233 No'lu Açıklama:
Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

(*)2017 ÖSYM Kılavuzu, Bk. 753 No'lu Açıklama:
Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan önce sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler. Programın İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri mock-up ve kabin servis eğitimlerini anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda alacaklardır. Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan önce sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler. Programın İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri mock-up ve kabin servis eğitimlerini anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda alacaklardır.Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan önce sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler. Programın İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri mock-up ve kabin servis eğitimlerini anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda alacaklardır. Yüksekokulumuz, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kabin ekibi temel eğitimi vermeye yetkilendirilmiştir. Programı tercih edecek öğrenciler tercih yapmadan önce sektör tarafından aranan uçuşa uygunluk şartlarını değerlendirmelidirler. Programın İstanbul Sabiha Gökçen ve Nevşehir Kapadokya yerleşkesinde öğrenim gören öğrencileri mock-up ve kabin servis eğitimlerini anlaşmalı kurum ve kuruluşlarda alacaklardır.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 19.01.2018 Başlangıç Bitiş
02.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 18.01.2018 22.01.2018 27.01.2018

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız