2017-2018 Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

2017-2018 akademik yılı yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları, kontenjan ve ücret bilgileri aşağıdaki gibidir:

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
 4. TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların  başvuruları kabul edilir.

b) Adaylardan

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
 2. KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
 4. Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

Başvuru İçin Gerekli Başarı Şartları (Gerekli Sınavlar ve İstenen En Az Puanlar )
(1) Söz konusu eğitim-öğretim yılı için aşağıdaki tabloda belirtilen başarı şartlarından en az birini sağlamış olan adaylar eğitime yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilir.

* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.

S.NO

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

1 SAT I (Scholastic Aptitude Test I) sınavı En az 800 toplam puan  ve en az  400 matematik puanı almak.
2 GCE  (General  Certificate  of  Education) sınavı En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesine sahip olmak.
3 Ürdün   ve   Filistin'de   yapılan   Tawjihi sınavları Fen  dalında  (Scientific  Stream)  tüm  derslerden alınan sınav not ortalaması en az 70 olmak.
4 Uluslararası Bakalorya diploması Diploma notu en az 28 olmak.
5 ABITUR sınavı En az 4 puan almak.
6 ACT (American College Test) sınavı Fen   (science   reasoning),   matematik   (math)   ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.
7 Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.
8 Çin      Halk      Cumhuriyetinde      yapılan Üniversite giriş sınavı Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 450 puan almak.
9 Suriye'de         yapılan         Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı Sayısal ve eşit ağırlık alanında puanla öğrenci kabul eden bölümler için en az 190, diğer bölümler için en az 170 puan almak.
10 TÜBİTAK'ın      tanıdığı      ve      katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.
11 Fransız Bakaloryası Lise mezuniyet notu en az 12 olmak.
12 İran’dan  başvuracak  adaylardan  Diploma Debirestan derecesi 20   üzerinden   en   az   12   ve   Pisdanesgahi   final sınavlarından da 20 üzerinden en az 12 puan almak.
13 Senegal Bakaloryası En az 12 puan almak.
14 Matura Belgesi ile Avusturya Hükümeti ABITUR Belgesi sahibi olmak.
15 Kazakistan Ulusal Üniversite Testinden 100 üzerinden en az 80 almak.

(2) Bu listede yer almayan diğer sınav ve puanlar ilgili komisyon tarafından değerlendirilecektir.
(3) Uluslararası geçerliliği olan bir sınav notu bulunmayan adayların kabul için Üniversite tarafından yapılan veya tanınan bir Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI
Her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler dikkate alınarak;

 1. Başvuru formu, (formu indirmek için tıklayınız)
 2. Yukarıda belirtilen sınavlardan herhangi birine ait sonuç belgesinin aslı veya noter tarafından onaylanmış sureti,
 3. Türkçe düzeyini gösterir belge,
 4. Lise diplomasının dış temsilciliklerimiz tarafından onaylı aslı ya da noter onaylı sureti (Türkçe veya İngilizce dili dışındaki dillerde ise onaylı tercümesi),
 5. Transkript: Mezun olunan lise ve dış temsilciliklerimiz tarafından onaylı aslı ve Türkçe ya da İngilizce değilse, noter onaylı tercümesi,
 6. Lise diplomasının Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmış ve Türkiye’deki liselere denk olduğunu gösterir “denklik belgesi”,
 7. Pasaportun fotokopisi ya da 5. madde a fıkrasında belirtilen kriterlere uygun aday statüsünü taşıdığını gösterir belge,
 8. 4.5 x 6 ebatlarında 2 adet vesikalık fotoğraf,
 9. Ön kayıt ücret makbuzu.

2017 - 2018 ACADEMIC YEAR TUITION FEES

* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.

Name of Programme
(Programın Adı)

Duration
(Süre)

Quota
(Kontenjan)

Annual tuition fees  (inc. VAT)
(Yıllık Ücret (KDV dahil))

Annual tuition fees for students from Russian Federation and Europe
(inc. VAT)
(Avrupa Ülkeleri ve Rusya Federasyonundan gelen öğrenciler için uygulanacak yıllık ücret (KDV dahil))

Annual tuition fees  for students from Africa and Asia  (inc. VAT)
(Afrika ve Asya Ülkelerinden gelen öğrenciler için uygulanacak yıllık ücret (KDV dahil))

 

 

 

 

20% Scholarship
(%20 Eğitim Bursu)

30% Scholarship
(%30 Eğitim Bursu)

Paralegal Studies
(Adalet)
2 30 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Oral and Dental Health Studies
(Ağız ve Diş Sağlığı)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Surgical Technology
(Ameliyathane Hizmetleri)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Anaesthesia
(Anestezi)
2 30 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Culinary Arts
(Aşçılık)
2 30 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Equine Studies
(Atçılık ve Antrenörlüğü)
2 7 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Child Development Associate
(Çocuk Gelişimi)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Child Development Associate (Distance Education)
(Çocuk Gelişimi - Uzaktan Öğretim)
2 100 2.100 $ 1.680 $ 1.470 $
Dental Prosthetics Technology
(Diş Protez Teknolojisi)
2 20 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Dialysis Technology (English)(1)
(Diyaliz - İngilizce)
2 25 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Dialysis Technology
(Diyaliz)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Electroneurophysiology
(Elektronörofizyoloji)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Physiotherapy
(Fizyoterapi)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Paramedic Studies
(İlk ve Acil Yardım)
2 25 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Architectural Restoration
(Mimari Restorasyon)
2 17 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Audiometry
(Odyometri)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Opticianry
(Optisyenlik)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Pathology Laboratory Techniques
(Patoloji Laboratuvar Teknikleri)
2 25 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Health Tourism Management
(Sağlık Turizmi İşletmeciliği)
2 20 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Civil Air Transportation Management
(Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği)
2 30 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Civil Air Transportation Management (English)(1)
(Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - İngilizce)
2 25 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Civil Air Transportation Management (İstanbul-English)(1)
(Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - İstanbul- İngilizce)
2 20 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Civil Aviation Cabin Services
(Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri)
2 50 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Civil Aviation Cabin Services- İstanbul
(Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - İstanbul)
2 50 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Social Services Assistants
(Sosyal Hizmetler)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Medical Imaging Techniques
(Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
2 35 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Medical Laboratory Techniques
(Tıbbi Laboratuvar Teknikleri)
2 25 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Tourist Guide
(Turist Rehberliği)
2 20 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Tourist Guide (Distance Education)
(Turist Rehberliği - Uzaktan Öğretim)
2 80 2.100 $ 1.680 $ 1.470 $
Aircraft Technology (English)(1)
(Uçak Teknolojisi - İngilizce)
2 30 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Aircraft Technology (İstanbul - English)(1)
(Uçak Teknolojisi - İstanbul - İngilizce)
2 20 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $
Flight Operations Management - İstanbul - English(1)
(Uçuş Harekat Yöneticiliği - İstanbul - İngilizce)
2 30 3.750 $ 3.000 $ 2.625 $

(1)This program is partially given in English. Students who are not successful in the proficiency exam given by the University or who cannot provide recent evidence that their command of English is adequate (CEF B1) for the program should attend English prep class.
(Bu programın öğretim dili kısmen İngilizcedir. Üniversite tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olamayan veya İngilizce seviyesinin program için yeterli olduğunu (CEF B1) gösteren belge sunamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler.)

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.

Başvuru Tarihi

Başvuru Sonucunun İlan Tarihi

Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

 

Sınav Tarihi

Sınav Sonuç İlan Tarihi

Başlangıç

Bitiş

17.07.2017 19.08.2017 25.08.2017 05.09.2017 09.09.2017 05.09.2017 09.09.2017

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız