2018 – 2020 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU PERSONEL EĞİTİM ALMA BAŞVURU DUYURUSU

Erasmus Staj Hareketlilik faaliyeti yükseköğretim kurumunda örgün programlarda tam zamanlı personelin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

UNİKOP Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt dışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda öğrencilerinin staj yapma ve ortak yükseköğretim kurumlarının personellerine de eğitim alma imkânı bölgesel olarak sağlamaktır.

KOP Bölgesinde yer alan 11 üniversitenin ve 4 kamu kurumu/kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 15 ortaklı bir konsorsiyum kurulmuştur. Konsorsiyumun ortakları; Kapadokya Üniversitesi ile beraber Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi'dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve personeli yararlanabilmektedir.

STAJ BAŞVURUSU

07 ARALIK 2018 – 25 ARALIK 2019 tarihler arasında yapılacaktır.
Başvuru formu için tıklayınız.

Haraketlilikten faydalanmak üzere, 1 asil ve 1 yedek aday hibeli olarak faydalanması için belirlenecektir.

Eğitim Alma Hareketliliği

* Eğitim Alma Hareketliliği için bir yükseköğretim kurumu veya işletmeden davetiye/kabul alınmalıdır.
* Eğitim alma süresi maksimum 5 gün olarak belirlenmiştir.

Eğitim Alma Hareketliliği İçin Özel Şartlar
* Üniversite idari kadrosunda veya üniversite bünyesinde kurulan araştırma merkezlerinde görevli personel olarak çalışıyor olmak şartı aranmaktadır.
* Değerlendirmede daha önceki dönemde Personel Eğitim Alma faaliyetine katılmamış olmasına öncelik verilmektedir.
- İlk kez katılım seçimde önceliklendirilmektedir.
- Yabancı dil bilgisi önceliklendirilmektedir.
- Engelli personel önceliklendirilmektedir.
- Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilmektedir.
Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanmaktadır.

Başvurular, ilan edilen kriterlere göre Değişim Programları Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus faaliyeti için uygun değildir:

  • Avrupa Birliği kurumları, AB ajansları ve AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,
  • Staj yapılacak işletmenin bulunduğu sektör öğrenim görmekte olduğunuz bölümle tutarlı olmalı ve mesleki gelişiminize katkıda bulunmalıdır.

Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız