2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

2018-2019 akademik yılı bahar dönemi Erasmus+ öğrenci staj hareketliliği yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

Yapılan başvuru ve sınav sonuçlarına göre;

  • Son dönem AKTS genel not ortalamasının % 50'si ile Yabancı dil sınav sonucunun % 50'sinin toplam değeri toplam puan olarak hesaplanmıştır.
  • Son dönem AKTS genel not ortalaması (4.00 üzerinden) 2.20’nin altında olan öğrencilerin değerlendirmesi yapılmamıştır.
  • Yabancı dil sınav sonucu staj hareketliliği için en az A2, öğrenim hareketliliği için en az B1 olmayan öğrenciler değerlendirmeye alınmamıştır.
  • Daha önce staj hareketliliğinden faydalanan öğrencilerin toplam puanına -10 puan uygulanmıştır.
  • Değerlendirme sıralaması hakkında yapılacak itirazlar yazılı dilekçe ve itiraz konusu belge ile 22 Mart 2019 mesai bitimine kadar sekreterliğe yapılmalıdır.*

* Olası itiraz durumunda sıralama değişiklik gösterebilir. Değişiklik olsa bile ASİL adayların hakları saklı tutularak, YEDEK adaylar arasında yeniden sıralama yapılabilir.


Diğer Duyurular Tümü