2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 2. Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği 2. başvuru değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

Yapılan başvuru ve sınav sonuçlarına göre;

  • Öğrencinin, son dönem AKTS genel not ortalamasının % 50'si ile yabancı dil sınav sonucunun % 50'sinin toplam değeri sonuç olarak hesaplanmıştır.
  • Son dönem AKTS genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.20 altında olan öğrencilerin değerlendirmesi yapılmamıştır.
  • Öğrenim hareketliliği için yabancı dil seviyesi B1’in altında olan aday için yerleştirme yapılmamıştır.
  • İlk kez öğrenim hareketliliği yapılacak programdan başvuran ve değerlendirme sonucu koşulları sağlayan öğrenciye +10 puan uygulanmıştır.

Değerlendirme ve/veya yerleştirme sıralaması hakkında yapılacak itirazların, yazılı dilekçe ve itiraz konusu belge ile 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Üniversitemizin sekreterliklerine yapılması gerekmektedir.


Diğer Duyurular Tümü