2018-2019 Akademik Yılı Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Başvuruları

Başka üniversiteden alınan ve başarılı olunan derslerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvuruları 03 Eylül 2018 tarihinde başlayacak olup 11 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formu ile birlikte transkript ve onaylı ders içeriklerini idari bina sekreterliğine kargo ile veya şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

*Başvuru süresinden sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Diğer Duyurular Tümü