2018-2019 Akademik Yılı Mazeretli Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Başvuruları

Başka üniversiteden alınan ve başarılı olunan derslerin mazeretli eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvuruları 19-Kasım-24 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.
* Başvuruda bulunacak öğrencilerin başvuru formu ile birlikte transkript ve onaylı ders içeriklerini idari bina sekreterliğine kargoyla göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 
* Başvuru süresinden sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Diğer Duyurular Tümü