2018-2019 Akademik Yılı Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adaylarının kayıt işlemleri 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ek yerleştirme kayıtlarında e-devlet kaydı imkânı yoktur.

Kayıt Tarihleri:
Kayıt işlemleri 01 – 05 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Örgün Öğretim Programlarının Kayıt İşlemleri

Tüm öğrencilerin  kayit.kapadokya.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri “Öğrenci Bilgi Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Formda yer alan bilgiler kontrol edilmeli ve varsa gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Doldurulmuş olan “Öğrenci Bilgi Formu”nun bir çıktısı alınarak öğrenci tarafından imzalanmalı ve aşağıda belirtilmiş olan diğer belgeler ile birlikte kayıt esnasında görevlilere teslim edilmelidir.
 

Tüm Programlara Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler:

 • Kayıt kontrol formu (indirmek için tıklayınız)
 • Öğrenci bilgi formu (tıklayınız)
 • Eğitim taahhütnamesi (Kayıt esnasında hazırlanacaktır)
 • Açık rıza beyan formu (indirmek için tıklayınız)
 • Sınav sonuç belgesinin çıktısı
 • Lise diplomasının aslı veya e-devlet üzerinden alınan barkotlu lise mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenci anketi (tıklayınız)

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri:
- Banka                    : Garanti Bankası
- Kurum Kodu         : 2623
- Ödeme Türü         : İsteğe bağlı ödeme
- Ödeme Tutarı: Ödeme tutarı (*) tarafınızca banka yetkililerine belirtilmelidir.
* Ödeme tutarını hesaplamak için Eğitim Taahhütnamesi çizelgesinden yararlanabilirsiniz. Öğrenci adayları yukarıda ayrıntıları verilen banka hesabına Eğitim Taahhütnamesinde yer alan asgari öğrenim ücretini (taksitli ödeme yapacaklar için eğitim ücretinin ¼’ü) yatırmaları gerekmektedir.
** Öğrencinin adı-soyadı ve T.C kimlik numarası ödeme dekontunda açık bir şekilde yazılı olarak belirtilmiş olmalıdır.
Kayıt İçin Gerekli Olan Ek Belgeler:
- Atçılık ve Antrenörlüğü Programına kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ek belgeler:

 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği icra etmeye fiziksel ve/veya ruhsal bir engelin olmadığını belgeleyen heyet raporu
 • Yıllık eğitim süresi boyunca geçerli ferdi kaza sigortası yaptırıldığına dair belge

- İlk ve Acil Yardım Programına kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ek belgeler:

 • Sürücü belgesi almaya engeli olmadığını gösterir sağlık raporu (İlgili rapor, tıp fakültelerinden veya söz konusu raporu verebilecek kapasitedeki devlet hastanelerinden alınmış olmalıdır. Öğrenci adayının boy ve kilosu raporda belirtilmelidir.)

- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ek belgeler:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak, mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmeye engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belgeleyen sağlık raporu
 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi

- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ek belgeler:

 • Adli Sicil Kaydı Belgesi Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi
 • Uçuşa uygunluk raporu (SHGM tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları için tıklayınız)

- Uçak Teknolojisi, Uçak Elektrik-Elektronik, Uçak Gövde-Motor Bakım Programına kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ek belgeler:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak, mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmeye engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını belgeleyen sağlık raporu
 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi

- Uçuş Harekât Yöneticiliği Programına kayıt yaptırabilmek için gerekli olan ek belgeler:

 • 3. sınıf sağlık raporu (SHGM tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları için tıklayınız)
 • Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi
Not: Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesini e-devlet üzerinden alabilmek için “kamu kurumuna verilmek üzere” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim), Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) Programlarının Kayıt İşlemleri

Bu programlara kayıt hakkı kazanmış öğrenciler kayıt için gerekli belgeleri kargo veya posta yolu ile aşağıda belirtilmiş olan adrese göndererek kayıt yaptırmaları mümkündür. İsteyen adaylar kayıtta istenen belgelerle birlikte 01 – 05 Ekim 2018 tarihleri arasında bizzat üniversitemize gelerek yüz yüze kayıt da yaptırabilirler.
 

Uzaktan Öğretim Programlarına Kargo veya Posta Yolu ile Kayıt İşlemleri
E-devlet yerine posta veya kargo yolu ile kayıt yaptırmak isteyen uzaktan öğretim öğrenci adaylarının aşağıdaki evrakları 05 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar üniversitemize ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir. Belgeleri zamanında ulaşmayan adayların kayıtları geçersiz sayılacaktır.

1. Aşama
Tüm öğrenci adaylarının kayit.kapadokya.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri “Öğrenci Bilgi Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Formda yer alan bilgiler kontrol edilmeli ve varsa gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Doldurulmuş olan “Öğrenci Bilgi Formu”nun bir çıktısı alınarak öğrenci adayı tarafından imzalanmalı ve kayıt için gerekli diğer belgeler ile birlikte aşağıda belirtilmiş olan adrese kargo veya posta yolu ile 05 Ekim 2018 mesai bitimine kadar ulaştırılmalıdır.

2. Aşama
Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Kayıt kontrol formu (indirmek için tıklayınız)
 • Öğrenci bilgi formu  (tıklayınız)
 • Açık rıza beyan formu (indirmek için tıklayınız)
 • Sınav sonuç belgesinin çıktısı
 • Lise diplomasının aslı veya e-devlet üzerinden alınan barkotlu lise mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Öğrenci anketi (1 Ekim 2018 Pazartesi aktif olacaktır)
 • Eğitim taahhütnamesi (indirmek için tıklayınız)
 • Eğitim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (kredi kartı ile ödeme yapanlar için slip)
 • Öğrenci Taahhütnamesi (Uzaktan Öğretim) (indirmek için tıklayınız)

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri:
- Banka                    : Garanti Bankası
- Kurum Kodu         : 2623
- Ödeme Türü         : İsteğe bağlı ödeme

- Ödeme Tutarı: Ödeme tutarı (*) tarafınızca banka yetkililerine belirtilmelidir.
* Ödeme tutarını hesaplamak için Eğitim Taahhütnamesi çizelgesinden yararlanabilirsiniz. Öğrenci adayları yukarıda ayrıntıları verilen banka hesabına Eğitim Taahhütnamesinde yer alan asgari öğrenim ücretini (taksitli ödeme yapacaklar için eğitim ücretinin ¼’ü) yatırmaları gerekmektedir.
** Öğrencinin adı-soyadı ve T.C kimlik numarası ödeme dekontunda açık bir şekilde yazılı olarak belirtilmiş olmalıdır.
Kayıt için gerekli belgeleri kargo veya posta ile ulaştırmak isteyen öğrenci adayları için adres:
Kapadokya Üniversitesi
Uzaktan Öğretim Birimi
Mustafapaşa, Ürgüp (50420) – NEVŞEHİR

Yüz Yüze Kayıt İşlemleri
Yüz yüze kayıt yaptıracak tüm öğrenci adaylarının kayıtları 01 – 05 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yüz yüze kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının kayıtta istenen belgelerle birlikte üniversitemize gelmeleri gerekmektedir. Tüm öğrenci adaylarının kayit.kapadokya.edu.tr adresinden ulaşabilecekleri “Öğrenci Bilgi Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Formda yer alan bilgiler kontrol edilmeli ve varsa gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Doldurulmuş olan “Öğrenci Bilgi Formu”nun bir çıktısı alınarak öğrenci adayı tarafından imzalanmalı ve aşağıda belirtilmiş olan diğer belgeler ile birlikte kayıt esnasında görevlilere teslim edilmelidir.
Tüm Programlara Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler:

Eğitim Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri:
- Banka                    : Garanti Bankası
- Kurum Kodu         : 2623
- Ödeme Türü         : İsteğe bağlı ödeme
- Ödeme Tutarı: Ödeme tutarı (*) tarafınızca banka yetkililerine belirtilmelidir.
* Ödeme tutarını hesaplamak için Eğitim Taahhütnamesi çizelgesinden burs, ödeme şekli ve kayıt yaptıracağınız programı, (İngilizce hazırlık sınıfı olan programlara kayıt olacaklar programı “hazırlık” seçmelidir.) seçerek ücret bilgisine ulaşabilirsiniz. Öğrenci adayları yukarıda ayrıntıları verilen banka hesabına Eğitim Taahhütnamesinde yer alan asgari öğrenim ücretini (taksitli ödeme yapacaklar için eğitim ücretinin ¼’ü) yatırmaları gerekmektedir.

** Öğrencinin adı-soyadı ve T.C kimlik numarası ödeme dekontunda açık bir şekilde yazılı olarak belirtilmiş olmalıdır.

Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız