2018-2020 (Erasmus+ UNİKOP) Öğrenci Staj Hareketliliği Bahar Dönemi Değerlendirme Sonuçları

Değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

Yapılan başvuru ve sınav sonuçlarına göre;

 • Öğrencinin, son dönem AKTS genel not ortalamasının % 50'si ile yabancı dil sınav sonucunun % 50'sinin toplam değeri sonuç olarak hesaplanmıştır.
 • Son dönem AKTS genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.20 altında olan öğrencilerin değerlendirmesi yapılmamıştır.
 • Staj hareketliliği için yabancı dil seviyesi A2’nin altında olan aday değerlendirmeye alınmamıştır.
 • Daha önce staj hareketliliğinden faydalanan öğrencilerin toplam puanına -10 puan uygulanmıştır.

17 Mayıs 2019 tarihine kadar asil adayların kabul/davet mektuplarını Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta yoluyla (erasmus@kapadokya.edu.tr) sunmaları gerekmektedir. Kabul belgelerini bu tarihe kadar sunmayan adaylar hareketlilikten feragat etmiş sayılacaktır.

 • Değerlendirme ve/veya yerleştirme sıralaması hakkında yapılacak itirazlar, yazılı dilekçe ve itiraz konusu belge ile 25 Nisan 2019, saat 17:00’a kadar Üniversitemizin sekreterliklerine yapılmalıdır.
 • Olası itiraz durumunda sıralama değişiklik gösterebilir. Değişiklik olsa bile ASİL adayların hakları saklı tutularak, YEDEK adaylar arasında yeniden sıralama yapılabilir.

Gitmeden Önce Teslim Edilecek Belgeler:                                                                     

 • Davet Mektubu/Kabul Mektubu (zorunludur)
 • Learning Agreement for Traineeships (Hareketlilik Anlaşması)
 • Akademik Onay Formu
 • Erasmus Hibe Sözleşmesi
 • Hareketlilik yapılacak ülkeye giriş için gerekli vize
 • Hareketlilik tarihlerini ve ülkesinde geçerli Sağlık ve Seyahat Sigortası, Kaza ve Mesuliyet Sigortası
 • Ulaşım rezervasyonunu gösterir belge
 • Vakıf Bank avro hesap bilgisi ve avro hesap bildirim dilekçesi (UNIKOP proje koordinatörlüğü tarafından talep edilmektedir.)

Dönüşte Teslim Edilecek Belgeler:                                                                                 

 • Learning Agreement for Traineeships (Hareketlilik Anlaşması; davet alınan kurum tarafından kaşe ve imzalı hali
 • Katılımcı belgesi (Kurumun antetli kâğıdına kaşe & mühürlü)
 • OLS sınav sonucu çıktısı
 • Pasaport giriş-çıkış ve vize sayfalarının fotokopisi
 • İlgili ülkeye giriş-çıkışı gösteren ulaşıma ait boarding kartlar/biletler
 • Katılımcı Anketi

Diğer Duyurular Tümü