2018-2020 Erasmus+ UNİKOP Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erasmus Staj Hareketlilik faaliyeti yükseköğretim kurumunda örgün programlarda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
UNİKOP Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt dışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda öğrencilerinin staj yapma ve ortak yükseköğretim kurumlarının personellerine de eğitim alma imkânı bölgesel olarak sağlamaktır.
KOP Bölgesinde yer alan 11 üniversitenin ve 4 kamu kurumu/kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 15 ortaklı bir konsorsiyum kurulmuştur. Konsorsiyumun ortakları; Kapadokya Üniversitesi ile beraber Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi'dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim kurumlarının öğrencileri yararlanabilmektedir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ay ile 12 ay arasında bir süredir. Staj Konsorsiyumu faaliyetine katılmak isteyen her öğrenci kendi kurumuna başvuruda bulunmaktadır.

STAJ BAŞVURUSU
19 KASIM 2018 – 18 OCAK 2019 tarihler arasında yapılacaktır.
Başvurmak isteyen öğrencilerimiz, aşağıdaki linkte bulunan başvuru formunu, sınav sonuç belgesi ve Öğrenci İşleri Dairesi tarafından onaylı transkriptlerinin aslını Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru formu için tıklayınız.

2018-2019 akademik yılı yaz döneminde toplam 5 ASİL, 5 YEDEK öğrenci staj hareketliliğinden, hibeli olarak faydalanması için belirlenecektir.

Erasmus+  UNİKOP Avrupa Staj Konsorsiyum için yabancı dil sınavı yapılmayacak olup; son üç yıl geçerliliği olan ÜDS, YDS, OOPT, YOKDIL, TOEFL, IELTS gibi YÖK ve ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden (İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça)  en az A2 seviyesi puan almış ve bunu belgelendiren öğrencilerin yabancı dil sınavları kabul edilmektedir. Sınav sonucunun değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın genel başarı asgari puanı sağlamış olması ve kanıtlanması gereklidir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Kapadokya Üniversitesi’nde Örgün Öğretim Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencisi olan ve en az 1. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir.
  • Hazırlık öğrencileri başvuramaz.
  • Açık ve Uzaktan Öğretim programları öğrencileri başvuramaz.
 • Öğrencilerin başvuru sürecinden önce Not Ortalamasının (AKTS-AGNO) sistemde güncel ve doğru olduğunun şimdiden teyidi önemlidir. Aksi durumda öğrencisi bulunduğu birimin Öğrenci İşlerinden notlarını kontrol etmelidir.
 • Başvuru için genel Akademik Not Ortalamasının (AGNO); Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Bu kıstasları sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. (Alttan başarısız ders(ler)in bulunması Erasmus+ programına başvuruya engel değildir.)
 • Herhangi bir değişim programı ile üniversitemizde okuyan (Mevlana, Farabi vb.) ve daha önceden Erasmus programına katılan öğrenciler başvuramaz.
 • Eğitim hakkı devam eden, ancak öğrencilik hakkı bitmiş olan adaylar başvuramaz.
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencileri başvuramaz.
 • Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler de Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurabilirler. (Öğrenci, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mezuniyeti takip eden 1 yıl içinde Erasmus+ Staj Hareketliliğinden yararlanabilir. Ancak bu süre içinde herhangi bir öğrenim programına kayıt yaptırılmaması gerekmektedir.)
 • Staj hareketliliğinde hibe almaya hak kazanmış öğrenciler 2 ay (toplam en az 62 gün) için hibe alacaklardır. Öğrenci isterse, 2 aydan sonra staj faaliyetini hibesiz ancak akademik danışmanı onayına bağlı olarak devam edebilir.
 • Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerimiz staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve olası staj yerlerini (eğitim alanları ile ilgili olmak zorundadır) başvuru sürecinde belirtmelidirler. Staj yapılacak yerler öğrenci tarafından bulunmalıdır.
 • Staj Hareketliliğine başvuru sırasında staj yeri belli ise (İşletme, kurum vb.) , ülke, yabancı dil tercihi ve kabul mektubu kısımları belirtilmelidir. Yerleştirme sonuçlarına bağlı, son başvuru tarihinden sonraki bir ay içerisinde davet mektubu/kabul yazısının Erasmus Ofisine teslim edilmesi gereklidir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihi

19 Kasım 2018 – 18 Ocak 2019

Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması

24 Ocak 2019

Bilgilendirme Toplantısı Tarihi

04 Şubat 2019

Feragat dilekçesi vermek için son tarihi

28 Şubat 2019

 • Yeterli yabancı dil sınav sonuç belgesi sunan aday öğrencilerimiz, puanlarının yüzlük sisteme dönüştürüldükten sonra %50’si ve AKTS Genel Not Ortalamasının %50’si toplanarak hesaplanmaktadır.
 • Değerlendirme, Kapadokya Üniversitesi Değişim Programları Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır.
 • Durumlarını gösterir belge ibraz etmesi halinde şehit, gazi yakınlarına +15 ve engelli öğrenciler +10 puan verilecektir. 

HİBE DESTEĞİ

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe
Staj
(Avro)
1. ve 2. Grup
Program Ülkeleri
Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 400

DİKKAT!

 • Staj faaliyetinin en son 31 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanmış olması gerekir ve minimum 62 gün staj yapılması beklenir.
 • ERASMUS PROGRAMI BİR HİBE DESTEĞİ PROGRAMI OLUP, ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞINDA OLMALARINDAN KAYNAKLANAN EK MASRAFLARINA YARDIMCI OLMAK ÜZERE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLAMAKTADIR. PROGRAM ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞI ÇIKIŞINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HARCAMALARINI / İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE PLANLANMIŞ BİR BURS PROGRAMI DEĞİLDİR!
 • Erasmus+ staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

STAJ İŞLETMESİ BULMA SÜRECİ
Staj faaliyeti, öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Öğrencilerin staj yerlerini başvuru sürecinde bulması önemle tavsiye edilmektedir.
Erasmus+ Staj Konsorsiyuma seçilen öğrencilerin staj yapacakları işletmeleri bulmalarına ilişkin yönlendirici bilgiler verilerek yardımcı olunacaktır.
Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları, AB ajansları ve AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 • Staj yapılacak işletmenin bulunduğu sektör öğrenim görmekte olduğunuz bölümle tutarlı olmalı ve mesleki gelişiminize katkıda bulunmalıdır.

Öğrenciler istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler.

Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Her bir öğrenim kademesinde 12 aydan fazla hibesiz de olsa hareketlilik gerçekleştirilemez.

Bu proje, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yürütülen Erasmus+ Programı (Hayatboyu Öğrenme veya Gençlik Programı) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Türkiye Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız