2018 Proje Dönemi Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları

Erasmus+ Programı 2018 Proje döneminde;

2018 - 2019 akademik yılında Personel Hareketliliği kapsamında;
  • Eğitim alma hareketliliği için 2 asil ve 2 yedek aday belirleneceği,
  • Personel ders verme hareketliliği için 1 asil ve 1 yedek aday belirleneceği

duyurusu yayımlanmıştır. Alınan başvurular, ERASMUS+ ANA EYLEM 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği “Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği” Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı ilgili talimatları ve Değişim Programları Yönergesi ışığında; 2018 yılı proje dönemi için değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

* İçeriğin tamamını görebilmek için tabloyu sola kaydırınız.
Adı Soyadı Hareketlilik Başvuru Türü Hareketlilik
Tarihi
DEĞERLENDİRME
Pelin Özmen Ders Verme/Eğitim Alma 04-08 Şubat 2019 ASİL 1
Arzum Karabıyık Eğitim Alma 03-07 Haziran 2019 ASİL 2*
Gülşah Bektaş Eğitim Alma 03-07 Haziran 2019 ASİL 3
Gamze Çetinkaya Eğitim Alma 08-11 Ocak 2019 YEDEK 1
Elif Zeynep Metin Gemici Eğitim Alma 20-23 Mayıs 2019 YEDEK 2

*Eğitim Alma Faaliyetinde idari personel önceliklendirildiğinden +10 puan uygulanmıştır.
Ayrıca değerlendirmede Yabancı dil bilgisi başta olmak üzere puanlama kriterleri dikkate alınarak değerlendirme sırası belirlenmiştir.[1]

Adı geçen personel, başvuru sürecinde beyan ettiği belgelerin onaylı asıllarını, hareketliliği yapmayı planladığı kurumdan alınan davet/kabul mektubunun aslı ile 20 Aralık 2018 tarihine kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne elden teslim etmelidir. Teslim etmeyen ya da programdan vazgeçen personelin 21 Aralık 2018 tarihinde, değerlendirme sıralamasında diğer adaya yer verilebilmesi için feragat dilekçesini ofise ya da sekreterliğe teslim etmelidir.
Hareketlilik tarihleri; akademik takvime uygun olarak başvuru formlarında belirtildiği tarihlerde gerçekleştirilmek üzere kabul edilmiştir.
Değişim programı kapsamında hareketliliğe hak kazanan personel ile Üniversite arasında yurt dışına gitmeden önce bir hibe sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu sözleşme ile personelin Personel Hareketliliği programına katılacağı kesinleşmektedir. Sözleşmede belirlenen azamî tutara ilişkin ödemeler, personelin sözleşmede belirteceği hesabına iki taksitte yapılmaktadır. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Hareketlilik öncesi %70 ön ödeme ve hareketlilik süresini tamamladığına dair form ve belgelerin teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde kalan ödeme hesaba yatırılmaktadır.
Erasmus+ Programı Personel hareketliliği dosyalarında bulunması zorunlu belgeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • Başvuru formu,
  • Davet mektubu,
  • Personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan hibe sözleşmesi,
  • Eğitim alma faaliyeti için personel hareketliliği anlaşması (taraflarca onaylı),
  • Katılım sertifikası,
  • Personel Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personelin çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. [çıktısının dosyada bulunması zorunlu değildir]
  • Hibenin ödendiğine dair belge (hesap belgesi veya eş değeri),
  • Seyahat günlerine bireysel destek hibesi verilmesi durumunda seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi).

Asil ve Yedek listede yer alan personel ile 26 Kasım 2018, Pazartesi saat 16:30’da Uluslararası İlişkiler Ofisinde oryantasyon toplantısı yapılacaktır.
Katılım zorunludur.

[1] ERASMUS+ ANA EYLEM 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği “Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği” Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız