2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans 1. Başvuru Sonuçları

Aşağıda isimleri yer alan adaylar ön başvuru değerlendirmesi sonucu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yapmaya hak kazanmışlardır.
Kesin kayıt işlemleri; 22-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa yerleşkesinde yapılacaktır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans Diploması Aslı
  • Lisans Mezuniyeti Not Döküm Belgesi (Transkript) Aslı
  • ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
  • Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
  • Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
  • 3 fotoğraf
  • Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir. Başvuru beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

No Adı Soyadı
1 Es**** TE****
2 Bu**** ÖZ****
3 Es**** AT****
4 Öz**** KA****
5 Bu**** ER****
6 Me**** ER****
7 Ay**** Nu**** AL****

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

No Adı Soyadı
1 Ma**** Sa**** SA****
2 Ya**** ER****

Diğer Duyurular Tümü