2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi İçin 2018 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları

Erasmus+ programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi için, 2018 projesi öğrenci staj hareketliliği başvuru sonuçları için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

Yapılan başvuru ve sınav sonuçlarına göre;

  • Öğrencinin, son dönem AKTS genel not ortalamasının % 50'si ile yabancı dil sınav sonucunun % 50'sinin toplam değeri sonuç olarak hesaplanmıştır.
  • Son dönem AKTS genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.20 altında olan öğrencilerin değerlendirmesi yapılmamıştır.
  • Staj hareketliliği için yabancı dil seviyesi A2’nin altında olan aday için yerleştirme yapılmamıştır.
  • Başvuru özel koşullarını sağlamayan aday, değerlendirmeye alınmamıştır.

Değerlendirme ve/veya yerleştirme sıralaması hakkında yapılacak itirazların, yazılı dilekçe ve itiraz konusu belge ile 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 17:00’a kadar Üniversitemizin sekreterliklerine yapılması gerekmektedir.


Diğer Duyurular Tümü