2019-2020 Akademik Yılı Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Başvuruları (Yeni Kayıt Olan Öğrenciler İçin)

Başka üniversiteden alınan ve başarılı olunan derslerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvuruları 19 - 27 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

* Başvuru formundaki daha önce alınan dersler bölümünde yer alan ders adı, kredisi ve başarı notu bilgilerinin daha önceki Üniversiteden alınan transkripte yazdığı şekilde; karşılığında muaf olmak istenen ders(ler) için dersin adı, kredisi ve başarı notu bölümünün ise Üniversitemiz ders programında yazılı olduğu şekilde tam ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

* Başvuruda bulunacak öğrencilerin başvuru formu ile birlikte transkript ve onaylı ders içeriklerini idari bina sekreterliğine kargoyla göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

* Başvuru süresinden sonra gelen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Diğer Duyurular Tümü