2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Kurum İçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Kurumlar Arası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Şartları ve Takvimi Aşağıdadır:


KURUMLAR ARASI ve KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞİ İÇİN KONTENJAN AÇILAN BÖLÜMLER

Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Program Adı

Yerleşke

Kurumlar Arası Yurt İçi
Kontenjan

Kurumlar Arası Yurt Dışı
Kontenjan

Kurum İçi
Kontenjan

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi -Tezli

Nevşehir / Mustafapaşa

10

10

10

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-Tezsiz

Nevşehir / Mustafapaşa

10

10

10


KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1. Yükseköğretim Kurumu içindeki bir yüksek lisans programında veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış̧ olmak.

2. Yatay geçiş yapılacak yüksek lisans programının öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak. Başvuru koşulları Enstitü internet sayfasında yer almaktadır.

3. Disiplin cezası almış olmamak (Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.)

4. Yatay geçiş başvurularının kabul veya reddine; başvurusu kabul edilen bir öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ilgili yüksek lisans programının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

- Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans diploma programına eşdeğerliğinin Kapadokya Üniversitesi tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurt dışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler yurt içinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş ile ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş İçin Başvuru Evrakları

1. Kurumlar arası yatay geçiş başvuru formu (Yurtiçi başvuru formu için tıklayınız) (Yurtdışı başvuru formu için tıklayınız)

2. Onaylı not dökümü (transkript)

3. Onaylı ders tanımları (ders içeriği)

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. Öğrenci belgesi

6. Disiplin belgesi

7. Lisans diplomasının onaylı örneği

8. 2 adet fotoğraf


Not: Başvurular tüm belgeler eksiksiz olarak posta/kargo yoluyla veya şahsen yapılmaktadır. (Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420 – Mustafapaşa / Nevşehir )


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1. Yatay geçiş yapılacak yüksek lisans programının başvuru koşullarını taşıyor olmak. Başvuru koşulları Enstitü internet sayfasında yer almaktadır.

2. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması

3. Aynı programın Tezli öğretiminden Tezsiz öğretimine kurum içi yatay geçişte başarı şartı aranmamaktadır.

Kurum İçi Yatay Geçiş İçin Başvuru Evrakları

1. Kurum içi yatay geçiş başvuru formu (başvuru formu için tıklayınız)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Not: Başvurular tüm belgeler eksiksiz olarak posta/kargo yoluyla veya şahsen yapılmaktadır. (Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi 50420 – Mustafapaşa / Nevşehir )


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

16.08.2019

Başlangıç

Bitiş

01.07.2019

03.08.2019

05.08.2019

15.08.2019

09.09.2019

14.09.2019


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız