Akademik Kadro İlanı

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen profesörlük kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Bu kadroya başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde, Üniversite Meydanı, No: 2 Mustafapaşa/Ürgüp’te bulunan Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır.

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler;
1 - Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
2 - YÖK formatında özgeçmiş.
3 - Yayın listesi.
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır.)
5 - T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.
6 - Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi.
7 - Yönettiği lisansüstü çalışmalar.
8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD kaydı.

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Kadro Unvanı Adet Koşullar
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Profesör 1

Doçentliğini halk sağlığında almış olmak, Tıp fakültelerinde halk sağlığı alanında çalışmış olmak.


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız