Bahar Dönemi Sömestir Programları Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

2016-2017 akademik yılı bahar dönemi sömestir programları merkezi yerleştirme ile yatay geçiş başvuru şartları ve takvimi aşağıdadır.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Yapılabilecek Program ve Kontenjanları:

Program Yerleşke Sınıf Puan Türü Kontenjan ÖSYS En Küçük Puan
Adalet Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-3 12 184,14
Ağız ve Diş Sağlığı Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 14 223,27
Ağız ve Diş Sağlığı Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 12 202,62
Ameliyathane Hizmetleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 14 222,42
Ameliyathane Hizmetleri Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 12 208,97
Anestezi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 12 264,83
Anestezi Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 10 235,02
Atçılık ve Antrenörlüğü Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 3 196,52
Atçılık ve Antrenörlüğü Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-6 3 164,13
Çocuk Gelişimi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-4 14 217,57
Çocuk Gelişimi Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-4 12 219,54
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-4 40 184,71
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-4 40 185,79
Diş Protez Teknolojisi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 8 199,41
Diyaliz (Türkçe) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 14 228,69
Diyaliz (Türkçe) Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 12 214,47
Diyaliz (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa Hazırlık YGS-2 10 211,89
Diyaliz (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 8 199,88
Elektronörofizyoloji Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 14 209,13
Elektronörofizyoloji Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-1 12 197,06
Fizyoterapi Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 14 240,96
Fizyoterapi Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 12 224,69
İlk ve Acil Yardım (**) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 10 280,72
İlk ve Acil Yardım (**) Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 8 247,95
Odyometri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 14 231,83
Odyometri Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-1 12 223,26
Optisyenlik Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 14 215,54
Optisyenlik Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-1 12 201,28
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 10 207,77
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 8 193,47
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 8 196,00
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-6 8 169,35
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) İstanbul / Sabiha Gökçen Hazırlık YGS-6 8 209,9
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) İstanbul / Sabiha Gökçen 1 YGS-6 8 176,52
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) İstanbul / Sabiha Gökçen 2 YGS-6 8 175,54
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa Hazırlık YGS-6 10 193,37
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 10 183,21
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-6 10 174,48
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-6 12 211,75
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-6 12 187,37
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) İstanbul / Sabiha Gökçen 1 YGS-5 20 224,46
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) İstanbul / Sabiha Gökçen 2 YGS-5 20 197,34
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-5 20 212,80
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (*) Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-5 20 161,48
Sosyal Hizmetler Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-5 14 228,42
Sosyal Hizmetler Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-5 12 198,73
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-1 14 237,53
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-1 12 217,61
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-2 10 211,67
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-2 8 197,78
Turist Rehberliği Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-3 8 186,56
Turist Rehberliği Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-3 8 179,65
Turist Rehberliği (Uzakan Öğretim) Nevşehir / Mustafapaşa 1 YGS-3 32 226,00
Turist Rehberliği (Uzakan Öğretim) Nevşehir / Mustafapaşa 2 YGS-3 30 222,25
Uçuş Harekat Yöneticiliği İstanbul / Sabiha Gökçen Hazırlık YGS-5 12 203,55
Uçuş Harekat Yöneticiliği İstanbul / Sabiha Gökçen 1 YGS-5 12 158,94

(*)ÖSYM Kılavuzu, Bk. 753 No'lu Açıklama
(**)ÖSYM Kılavuzu, Bk. 233 No'lu Açıklama

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından aşağıda yer alan usul ve esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

“Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş

EK MADDE 1 – (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.”

Bahar Dönemine İlişkin Başvuru ve Değerlendirme Koşulları

1- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olmalıdır.
2- 2016-2017 eğitim-öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kaydı olan hazırlık, ara ve son sınıf öğrencileri yararlanabilir.
3- Bahar döneminde hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıf için ÖSYM kılavuzlarında öngörülen kontenjanın %20’si kadar kontenjan verilir.
4- Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurularında ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemişse, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kontenjanı dikkate alınır.
5- Başvuruların ÖSYM kontenjanının %20’den fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.
6- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları olarak tercih yaparak yerleşebildiklerinden bu programlarda kayıtlı öğrenciler ilgili yılın ÖSYS kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlara başvuru yapabilir.
7- Sınavsız geçişle yerleşen öğrenciler de başvuruda bulunabilir.
8- Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse başvuru yapılamaz.
9- Öğretim dili Türkçe olan programdan yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlamalıdır. Yabancı dil şartının sağlanmaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitiminin alınması gerekir.
10- Başvuru değerlendirilmelerinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır.
11- Öğrenci yasa kapsamında sadece 1 kez yatay geçiş yapabilir. Ancak söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapan öğrenci, ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş İçin Başvuru Evrakları

  1. Başvuru formu (indirmek için tıklayınız)
  2. Öğrenci belgesi
  3. ÖSYS sonuç belgesi (Kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğinizi gösterir ÖSYS Sonuç Belgesi ve kayıtlı olduğunuz programa yerleştiğiniz yılki tüm puan türlerini Gösteren Sonuç Belgesi)
  4. Fotoğraf (2 adet)
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. Lise diplomasının aslı/onaylı sureti
  7. Not dökümü (kapalı zarf içerisinde, onaylı) (ara sınıflar için)
  8. Onaylı ders tanımları (ara sınıflar için)
  9. Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapılmadığına dair belge

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 27.01.2017 Başlangıç Bitiş
02.01.2017 21.01.2017 23.01.2017 25.01.2017 30.01.2017 31.01.2017

Diğer Duyurular Tümü