Erasmus+ 2018 Projesi Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 3. Başvuru Değerlendirme Sonuçları

Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği 3. başvuru değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

Yapılan başvuru ve sınav sonuçlarına göre;

  • Öğrencinin, son dönem AKTS genel not ortalamasının % 50'si ile yabancı dil sınav sonucunun % 50'sinin toplam değeri sonuç olarak hesaplanmıştır.
  • Son dönem AKTS genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.20 altında olan öğrencilerin değerlendirmesi yapılmamıştır.
  • Yalnızca duyuruda belirtilen lisans 2. sınıf öğrencileri, kontenjanlara göre değerlendirmeye alınmıştır.
  • Öğrenim hareketliliği için yabancı dil seviyesi B1’in altında olan aday için yerleştirme yapılmamıştır.

Değerlendirme ve/veya yerleştirme sıralaması hakkında yapılacak itirazların, yazılı dilekçe ve itiraz konusu belge ile 03 Ekim 2019, Perşembe günü saat 17:00’a kadar Üniversitemizin sekreterliklerine yapılması gerekmektedir.


Diğer Duyurular Tümü