Erasmus+ Programı 2014/2015 Akademik Yılı Personel Hareketliliği İlanı

2014-2015 Erasmus+ Döneminde Personel "Ders Verme (Teaching Mobility) veya "Eğitim Alma (Staff Training) faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 06.10.2014-31.10.2014 tarihleri arasında Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2014-2015 Akademik döneminde Personel Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Eğitim Verme Hareketliliği için 2 personel, Eğitim Alma Hareketliliği için 2 personel olmak üzere okulumuza toplam 4 personelimiz için destek sağlanacaktır.

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu kapsamda her iki üniversitenin anlaşma yapması gerekmektedir.
Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür.

Başvuruların Yapılması:

 • Başvuru evrakları, Erasmus koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 30 Eylül 2015’e kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 30 Eylül 2015’e kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Başvuru tamamlandıktan sonra Asil listede olan katılımcı en geç 60 iş günü içerisinde evrakların tamamını (Davetiye, imzaları tamamlanmış Ders verme ve ya  Eğitim Alma Anlaşmalarını) ofis yetkili kişisine teslim etmek zorundadır.
Aksi takdirde yedek katılımcılar hareketlilik hakkına sahip olacaktır.
Başvuru evrakları:
1. Başvuru Belgesi çıktısı.
2. Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu. (Ek süre verilebilir)
3. Staff Mobility agreement_teaching veya Staff mobility agreement_training belgesi  (Ek süre verilebilir)
Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve AB Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:
1. Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi
2. Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon
Dönüşte Erasmus Ofisine sunulması gereken belgeler:
1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
2. Nihai Rapor Formu
3. Hibe sözleşmesi
4. Staff Mobility agreement_teaching veya Staff mobility agreement_training belgelerinin asıl suretleri
5. Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eşdeğeri)
6. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)
Değerlendirme:

 • Tüm başvurular ERASMUS koordinatörlüğünce alındıktan sonra, Başvurular değerlendirilecek ve seçim sonuçları birimlere iletilecektir.
 • Asil ve yedek listeler internet sayfasından duyurulacaktır.
 • Daha önce Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere daha önce Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Hibeler:

 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Genel prensip olarak Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • 2014-2015 Akademik yılı hareketliliği hibesi 30 Eylül 2015 tarihine kadar gerçekleşen faaliyetler içindir.
 • Dileyen personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Ancak, mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü (buna ek olarak gidiş ve dönüş 2 gün yol) olarak sınırlandırmıştır.
 • Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben Koordinatörlüğümüzün hesaplamalarının ardından, hareketlilik günleri ve katılacak personel sayılarında azaltma yapılabilir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır.

Harcırah hesaplama yöntemi:
Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda belirlenmiştir.

EKLER:
1. Eğitim Verme Başvuru Formu
2. Eğitim Alma Başvuru Formu
3. Staff Mobility agreement_teaching 
4. Staff mobility agreement_training
5. 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı
6. 2014 Erasmus Yükseköğretim Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği İçin Hibe Sözleşmesi Modeli


Diğer Duyurular Tümü