Erasmus+ Programı 2015 Dönemi Personel Hareketliliği İlanı

2015 Dönemi Erasmus+ Programı Personel Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 12.10.2015-30.10.2015 tarihleri arasında Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2015 döneminde Personel Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından Eğitim Verme Hareketliliği için 2 personel, Eğitim Alma Hareketliliği için 3 personel olmak üzere okulumuza toplam 5 personelimiz için destek sağlanacaktır.

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu kapsamda her iki üniversitenin anlaşma yapması gerekmektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür.

Başvuruların Yapılması:

 • Başvuru evrakları, Erasmus koordinatörlüğüne teslim edilecektir.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen adaylar 30 Eylül 2016’e kadar hareketliliklerini tamamlamış ve dönmüş olmalıdır. Hareketlilik tarihleri belirlenirken 30 Eylül 2016’e kadar hareketliliklerin tamamlanmış olması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

Başvuru tamamlandıktan sonra Asil listede olan katılımcı en geç 60 iş günü içerisinde evrakların tamamını (Davetiye, imzaları tamamlanmış Ders verme ve ya  Eğitim Alma Anlaşmalarını) ofis yetkili kişisine teslim etmek zorundadır.
Aksi takdirde yedek katılımcılar hareketlilik hakkına sahip olacaktır.

Başvuru evrakları:
1. Başvuru Belgesi çıktısı.
2. Misafir olunacak üniversiteden gelen davet mektubu. (Ek süre verilebilir)
3. Staff Mobility agreement_teaching veya Staff mobility agreement_training belgesi  (Ek süre verilebilir)

Eğitim Alma Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve AB Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:
1. Eğitim Alma ve Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi
2. Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon

Dönüşte Erasmus Ofisine sunulması gereken belgeler:
1. Gidilen kurumdan alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge).
2. Nihai Rapor Formu
3. Hibe sözleşmesi
4. Staff Mobility agreement_teaching veya Staff mobility agreement_training belgelerinin asıl suretleri
5. Hibenin ödendiğine dair belge (dekont veya eşdeğeri)
6. Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

Değerlendirme:

 • Tüm başvurular ERASMUS koordinatörlüğünce alındıktan sonra, Başvurular değerlendirilecek ve seçim sonuçları birimlere iletilecektir.
 • Asil ve yedek listeler internet sayfasından duyurulacaktır.
 • Daha önce Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere daha önce Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.

Değerlendirme Kriterleri:
Alınan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen öncelikler dikkate alınacaktır:

1.Daha önce hareketlilik faaliyetinde yer almaması,
2.Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gidilmesi,
3.Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış programlardan başvuru yapılması,
4.Personel tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunması,
5.En son akademik yılda programdan yararlanmaması

Hibeler:

 • Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Buna göre ülke gruplarına göre yapılacak katkı aşağıdaki gibidir:

Ülke Grupları

Ülke

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, İngiltere

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihteştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 • Genel prensip olarak Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra Eğitim Alma/Ders Verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • Dileyen personel Eğitim Alma ve Ders Verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile seyahat mesafesine göre, seyahat gideri ödemesi yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) kullanılarak hesaplanmalıdır. Bu araca göre verilecek seyahat giderleri aşağıdaki belirtilmiştir:
 • 100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için          : 180 Avro
 • 500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için        : 275 Avro
 • 2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için     : 360 Avro
 • 3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için     : 530 Avro
 • 4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için     : 820 Avro
 • 8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için                 : 1100 Avro

EKLER:
1. Eğitim Verme Başvuru Formu
2. Eğitim Alma Başvuru Formu
3. Staff Mobility agreement_teaching 
4. Staff mobility agreement_training
5. 2015 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı
6. 2015 Erasmus Yükseköğretim Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği İçin Hibe Sözleşmesi Modeli


Diğer Duyurular Tümü