Erasmus Programı Staj Hareketliliği 2015 Çağrısı

ERASMUS PROGRAMI STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Meslek eğitiminize yeni bir boyut katmak, mesleğiniz ile ilgili farklı uygulamaları yerinde görmek ister misiniz? ERASMUS+ programı hayallerinizi gerçekleştirme imkânı sağlayabilir.

ERASMUS+ PROGRAMI İLE STAJ YAPABİLİRSİNİZ!
Okulumuz aracılığı ile stajınızı yurtdışında 2 aylık süre ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuruyu Nasıl ve Hangi Tarihlerde Nereye Yapmalısınız?
Bu haktan faydalanabilmek için, Erasmus Ofisi tarafından hazırlanmış olan online başvuru formunun başvuru yapmak isteyen öğrenciler tarafından doldurulup onaylanarak, 28.02.2016 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne şahsen veya erasmus@kapadokya.edu.tr adresine mail yolu ile online olarak yapılacaktır. Online başvuru formunu doldurarak sınav başvurusu da yapmış olacaksınız. 28.02.2016 tarihi saat 17:00 dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kimler Başvuru Yapabilir, Azami Kriterler Nedir?
Öğrencilerimizin bu haktan yararlanabilmeleri için örgün öğretim programlarında en az birinci sınıfına devam ediyor olması ve akademik ortalamalarının en az 2.20/4.00 olması gerekmektedir. Başvuru yapan öğrenciler akademik başarı kriterini sağlayamadıkları takdirde dil sınavına alınmayacaklardır.

Sınavın Yöntemi Nedir?
İngilizce Dil sınavına alınacak öğrenciler 25.02.2017-29.02.2017 tarihlerinde okulumuzun internet sayfası ile panolarında ilan edilecektir. Dil yeterlilik sınavı  03.03.2016 tarihinde saat 16:30 da her iki kampüsümüzde aynı anda yapılacaktır.

Sınav Sonuçları Nasıl Açıklanacak?
Yapılan sınav sonuçları değerlendirilerek programdan faydalanacak öğrencilerin Asil ve Yedek Listesi 10/03/2016 tarihinde internet sitemizden duyurulacaktır. Okulumuzun 2015 Çağrı döneminde hareketlilik yapmaya hak kazanacak öğrenci kontenjanı 10 kişidir.

Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?
Okulumuzun yapacağı sınav sonucunda alınan notun %50si ile en az 2.20/4.00 olan akademik ortalamanızın (birinci sınıf öğrencileri için güz dönemi ortalaması, ikinci sınıf öğrencileri için geçmiş üç dönem ortalaması ) %50si başarı notunuzu verecektir. Sınava giren tüm öğrenci notları  yüksekten düşüğe sıralanacak, 10 kişilik asil ve yedek liste belirlenecektir. Ayrıca sınavdan alacağınız puana ek olarak aşağıdaki kriterlere uygun olarak değerlendirme yapılacaktır.
Akademik başarı düzeyi: %50
Dil seviyesi: %50

  • Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan.
  • Şehit ve Gazi çocuklarına: +10 puan.
  • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan.
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan.
  • Feragat bildiriminde bulunmadan cayma hakkını kullanma: -10

Staj yapmaya hak kazanan öğrencilerimiz staj yapmalarına engel olmayacak ancak seviyeleri hakkında bilgi verecek olan OLS sınavına gireceklerdir.  Bu öğrenciler ayrıca OLS (Online Language Support) üzerinden alacakları eğitim ile staja gitmeden dil becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Cayma Hakkı
Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim hakkı tanınmıştır. Feragat bildiriminde bulunulmadan elde edilen haktan cayılması halinde, daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.

STAJINIZI NEREDE YAPACAKSINIZ?
Staj yapmak için işyerinizi kendiniz bulabilirsiniz. Bu işyerleri yurtdışında faaliyet gösteren özel veya kamu niteliğinde olan bir işletme, kurum veya kuruluş olabilir. Bu işletmelerin iletişim bilgilerini ofisimize iletmeniz gerekmektedir. Ayrıntılar için Erasmus Ofisimize uğrayabilirsiniz.
Erasmus Staj Hareketliliği hakkında detaylı bilgiyi http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2015-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0 linkinden Ulusal Ajans tarafından yayınlanan uygulama el kitabını edinebilirsiniz.

Erasmus+ Programı Öğrenci Beyannamesi için tıklayınız.

Süreç hakkındaki sorularınızı hakan.karaman@kapadokya.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

Online başvuru formu için tıklayınız.


Diğer Duyurular Tümü