ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU 2018 PROJESİ PERSONEL DERS VERME BAŞVURU DUYURUSU

UNİKOP Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt dışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda öğrencilerinin staj yapma ve ortak yükseköğretim kurumlarının personellerine de eğitim alma imkânı bölgesel olarak sağlamaktır.

KOP Bölgesinde yer alan 11 üniversitenin ve 4 kamu kurumu/kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 15 ortaklı bir konsorsiyum kurulmuştur. Konsorsiyumun ortakları; Kapadokya Üniversitesi ile beraber Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi'dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve personeli yararlanabilmektedir.

Başvurular, 09- 25 EKİM 2019 tarihler arasında alınacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.

Haraketlilikten faydalanmak üzere, 1 asil ve 1 yedek aday hibeli olarak faydalanması için belirlenecektir.

Ders Verme Hareketliliği İçin Özel Şartlar

  1. Kapadokya Üniversitesi’nde istihdam edilen tam zamanlı akademik personel (istihdam edilen doktora adayları dâhil) olması,
  2. Hareketlilik yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında gerçekleşecek ise kurumlar arası anlaşma olması,
  3. Eğitimcinin yapacağı ziyaret süresinde asgari 8 saat ders verecek olması,
  4. Hareketlilik yapılacak kurumda verilecek programı sağlayabilecek dil yeterliliğinin olması ve belgelemesi,
  5. Akademik takvime ve ders planına göre birim başkanından izinli sayılacağına dair onay yazısı sunulması,
  6. İş planının kabul eden ve gönderen kurum tarafından uygun bulunarak imzalanmış olması,

- Yabancı dil bilgisi zorunludur ve önceliklendirilmektedir.

- Engelli personel önceliklendirilmektedir.

- Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel önceliklendirilmektedir.

- İlk kez hareketliliğe katılım seçimde önceliklendirilmektedir.

Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanmaktadır.

Başvurular ilan edilen kriterlere göre Değişim Programları Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus faaliyeti için uygun değildir:

Avrupa Birliği kurumları, AB ajansları ve AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,


Diğer Duyurular TümüE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız