Kapadokya Meslek Yüksekokulu Gençlik ve Spor Derneği Genel Kurulu Toplantı İlanı

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Gençlik ve Spor Derneği Olağan Genel Kurulu 21.04.2018 tarihinde saat 10.30’da Kapadokya Üniversitesi Konferans Salonu Mustafapaşa/Ürgüp/Nevşehir adresinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 03.05.2018 tarihinde aynı adres ve saatte yapılacaktır.
Toplantı yazılı bildirim ile duyurulacaktır. Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Bütün üyelerin katılımı önemle rica olunur.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu
Gençlik ve Spor Derneği
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

  1. Yoklama ve Açılış Konuşması
  2. Saygı Duruşu Ve İstikbal Marşı
  3. Divan Heyetinin Seçimi
  4. Yönetim Ve Denetim Kurullarının Seçimi
  5. Dernek Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi
  6. Üye Aidatlarının Tespit Edilmesi
  7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu Ve Bilançonun Sunulması
  8. Dilek Ve Temenniler
  9. Kapanış

Diğer Duyurular Tümü