Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Duyuru

Kapadokya Üniversitesi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahilinde, öğrencileri, mezunları, akademik ve idari personeli gibi irtibatta olduğu kişilerin kişisel verilerini gizliliğe azami dikkat göstererek işlemektedir.

Bu çerçevede, verilerinizin işlenmesinin dayanakları, kullanım amaçları, üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığı bilgileri ile hukuki haklarınızı, üniversitemizin internet sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması sayfasında yer alan Aydınlatma Metni, Kapadokya Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve sair mevzuattan öğrenebilirsiniz.

7 Nisan 2018 tarihinden itibaren, Üniversitemiz tarafından kayıt altında tutulan kişisel verilerin (cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi vb.) değiştirilmesi/güncellenmesi veri sahibinin bu yöndeki talebini Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ile tarafımıza iletilmesi hâlinde yapılacaktır. Bununla birlikte, öğrencilerimizin ve akademik personelimizin IXIR Öğrenci İşleri Otomasyonunda yer alan kişisel verilerini, sisteme şifreleri ile girerek değiştirmeleri de mümkündür.


Diğer Duyurular Tümü