Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Başvuru Değerlendirme Sonuçları – 2

Başvuru sonuçları için tıklayınız.

Kesin Kayıt Belgeleri

 1. Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi
 3. ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
 4. Yurtdışı üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi
 5. Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 6. Üç adet fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
 8. Eğitim Taahhütnamesi
 9. Örgün Öğretim Öğrenci Taahhütnamesi (Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için)
 10. Uzaktan Öğretim Öğrenci Taahhütnamesi (Tezsiz-Uzaktan Yüksek Lisans öğrencileri için)
 11. Açık Rıza Beyan Formu
 12. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu
 13. 1. Taksit Ödeme Dekontu

*Başvurusu kabul edilen adayların 21-30 Eylül 2019 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

** Öğrenim ücreti ödemelerinin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yapılması gerekmektedir.
Alıcı: Kapadokya Üniversitesi
Garanti Bankası
IBAN: TR26 0006 2001 0410 0006 2989 81
"Açıklama" kısmına öğrencinin ad-soyad bilgisi yazılmalıdır.


Diğer Duyurular Tümü