Osmanlı Kentleri | Bezirhane BuluşmalarıBaşlangıç Tarihi: 12.12.2019
Saati: 18.00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: Argos in Cappadocia
Bitiş Tarihi:
Etkinlik Türü: Söyleşi
Düzenleyen Birim: Sağlık Kültür ve Spor Birimi

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ,2014 yılından beri  Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat  Tarihi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara’da bulunan Koç Üniversitesi , Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de Direktörüdür. Daha önceleri Başkent Üniversitesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde kurucu dekanlık yapmış ondan önce de   uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi  Sanat Tarihi Bölümünde çalışmıştır. Osmanlı Sanatı , Mimarisi,Kentleri  ve Arkeoloji üzerine dersler vermiştir ve bu konuda uluslararası ve ulusal yayınları ,konferans ve bildirileri bulunmaktadır.

 

OSMANLI KENTLERİ  

XV.inci yüzyıl Osmanlı Beylik Döneminden başlıyarak Birinci Dünya Savaşı arifesine kadar Osmanlılar yeni kentler ve yerleşim yerleri kurmuşlar veya Osmanlı Tarihi Coğrafyasına dahil ettikleri  daha önceden kurulmuş kentleri, kendi kurumları kapsamında değiştirmişlerdir. Yeniden kurma veya değişim yaratma süreçleri tüm tarihi coğrafya kapsamında düzenli veya sistematik bir politika ile değil , askeri, ekonomik ve sosyal ilişkiler kapsamında ,dönemlere göre farklılıklar göstererek gelişmiştir. Balkan kentleri ile Orta Doğu kentleri arasında benzerlik ve/veya  farklılıklar olduğu gibi savaşla alınan kentlerle amanname ile alınan kentler arasında da fark vardır. Osmanlıya doğrudan bağlı bölgeler ile sadece dış işlerinde Osmanlıya bağlı Hırıstiyan Prenslikleri bölgeleri nüfus ve yerleşim olarak farklılıklar gösterir. Onbeşinci yüzyıl kentlerinde görülen  kurumlar ve yapılar  ondokuzuncu yüzyıl kurumlarından farklıdır. Her dönemin mimari uslupları ve bu uslupların Başkent ( İstanbul) ile olan benzerlik veya farklılıkları dönemlere ve o yerleşimin  başkentle olan ilişkisine göre değişkenlik  gösterir. Kentlerde mahallerinin kuruluşu ve külliyelerin ilişkileri kent dokusunun oluşumunda etkilidir. Bu konuşmada  seçili kentler üzerinden yukarıdaki özellikler ayrıntılı olarak gösterilecektir.

 

 E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız