Kapadokya'nın GizemiBaşlangıç Tarihi: 29.06.2018
Saati: 17.00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: Argos in Cappadocia
Bitiş Tarihi:
Etkinlik Türü: Konferans
Düzenleyen Birim: Program

Konuşmacı: Prof. Robert Ousterhout

Robert Ousterhout Kimdir?

Dünyaca ünlü Bizans mimarisi uzmanı Robert Ousterhout, doktora derecesini Illinois Universitesi’nden aldı. Orada 20 yıldan fazla ders veren ve aynı üniversitenin Mimari Tarih bölümünde profesör olan akademisyen, 2007’den beri Pensilvanya Universitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde ders veriyor.

Araştırma alanlarına bakarsak, doğu Akdeniz’in yok olmaya yüz tutan mimari mirasını belgeleme ve yorumlama üzerine odaklanan Ousterhout’un en son saha çalışmaları, İstanbul, Kapadokya ve Kudüs’teki Bizans mimarisi, anıtsal resim sanatı ve şehir yaşamı üzerine yoğunlaşmış durumda. 2011’den beri Koç üniversitesi bünyesindeki lisans üstü seminer ve yaz okulu olan “Cappadocia in Context” programının müdür yardımcılığını yapmakta.

Pensilvanya’da 2008-2016 arasında Antik Çalışmalar Merkezi müdürlüğü yaptı. Dumbarton Oaks üyesi ve üst, kıdemli (senior) üye olarak görev yapmakta. Bunun yanında Birleşik Devletler Ulusal Komite bünyesindeki Bizans Çalışmaları’na ve Kuzey Amerika Bizans Çalışmaları Derneği’ne başkanlık yapmakta.

- Master Builders of Byzantium

- A Byzantine Settlement in Cappadocia

- Kariye Camii, Yeniden/The Kariye Camii Reconsidered

- Visualizing Community: Art, Material, Culture and Settlement in Byzantine Cappadocia,

araştırmacının bazı önemli yayınları arasında yeralır.

Kapadokya’nın Gizemi:

Amerika Arkeoloji Enstitüsü desteğiyle Kapadokya ile ilgili bilimsel çalışmalar ilk kez 1884’de başladı. Ancak Günümüzde Bizans Kapadokyası hala gizemini korumaktadır. Tarihçiler neredeyse sabit bir biçimde, metinler kronolojik veya coğrafi olarak alakasız olduğunda bile bölgenin özelliklerini izah etmek için yazılı kayıtlara dönmekteler. Ancak, kıt yazılı metinlerin tersine, Kapadokya Bizans dönemine ait bolca fiziksel kalıntıyı bünyesinde saklamaktadır… Kısaca, Kapadokya maddi kültür bakımından Bizans dünyasında eşsizdir.

Konuşma, Bizans Kapadokyası’na bir çeşit “değişken” bir bakışla yaklaşıyor. Kapadokya’daki anıtlar Bizans sanatı ve mimarisinde hiçbir zaman hak ettiği yeri bulamadı. İlginç ve yerel gibi tanımlar ile sınırlanan yerleşimin pek çok kısmı belgelenemedi ve yeterince anlaşılamadı. Dahası, Kapadokya ile ilgili orantısız delil, tarih çalışmalarındaki geleneksel metodolojinin de sorgulanmasını gerektiriyor. Bu muhteşem doğa, yazılı kaynakların anlatmakta başarısız olduğu yeni bir öyküye muhtaç. Kronoloji, yerleşimler, şehir planlaması, manastır sistemi, tarım, kaynak yönetimi, ölü anma törenleri, duvar resimleri, yazıtlar ve mimari gibi meselelere işaret bir öykü...

Robert Ousterhout

A recognized specialist in Byzantine architecture, Robert Ousterhout (Ph.D. University of Illinois) has taught in the History of Art Department at the University of Pennsylvania since 2007. he was Professor of Architectural History at the University of Illinois, where he taught for more than twenty years.,

His research focuses on the documentation and interpretation of the vanishing architectural heritage of the eastern Mediterranean. His current fieldwork concentrates on Byzantine architecture, monumental art, and urbanism in Constantinople, Cappadocia, and Jerusalem. Since 2011 he has co-directed the “Cappadocia in Context” graduate seminar, a summer field school for Koç University.

At Pennsylvania, Ousterhout served as Director of the Center for Ancient Studies 2008-16. He has been a Fellow in residence at Dumbarton Oaks and is currently serving as Senior Fellow. He has also been both President of U.S. National Committee for Byzantine Studies and of the Byzantine Studies Association of North America.

Among other precious studies, some of the most selected publications of him are:

- Master Builders of Byzantium

- A Byzantine Settlement in Cappadocia

- Kariye Camii, Yeniden/The Kariye Camii Reconsidered

- Visualizing Community: Art, Material, Culture and Settlement in Byzantine Cappadocia,

Summary of the Lecture: The Enigma of Cappadocia

Scientific researches about Cappadocia with the support of Archaeological Institute of America started in1884. Yet, Byzantine Cappadocia still remains enigmatic. Historians almost invariably turn to the written record in attempts to elucidate the peculiarities of region, even when the texts are chronologically or geographically far removed. In contrast to the dearth of texts, Cappadocia preserves an abundance of physical remains from the Byzantine period. In short, Cappadocia is unrivaled in the Byzantine world in terms of material culture.

The talk will provide a sort of kaleidoscopic overview of Byzantine Cappadocia. The monuments of Cappadocia have never found their rightful place in the canon of Byzantine art and architecture. Marginalized as eccentric and provincial, most areas of settlement remain undocumented and poorly understood . Moreover, the unbalanced evidence from Cappadocia challenges traditional methodologies in the study of history. The evocative landscape demands a narrative, which written sources fail to provide. It will address issues of chronology, settlements, urban planning, monasticism, agriculture, resource management, commemoration of the dead, mural painting, inscriptions and architecture.E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız