Tarihi Eserlere Uygun Malzemelerle Dokunmak - Touching Historical Monuments with Appropriate MaterialsBaşlangıç Tarihi: 30.01.2020
Saati: 09.00
Yerleşke: Kapadokya Yerleşkesi
Yapılacağı Yer: F-12 Dersliği, Enstitü Konağı ve Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu
Bitiş Tarihi: 31.01.2020
Etkinlik Türü: Atölye Çalışması
Düzenleyen Birim: Program

30 Ocak’taki çalıştay saat 09.00 - 12.00 arasında F-12 Dersliğinde, saat 13.30 - 15.00 arasında Enstitü Konağında düzenlenecektir ve Mimari Restorasyon programı öğrencilerine açıktır. Etkinlik kapsamında 31 Ocak'ta Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda düzenlenecek olan seminer ise tüm ilgililere açıktır.

Etkinlik Puanı: MR programı öğrencileri için 10, tüm diğer program öğrencileri için 5 puan.

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

KAPADOKYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Çalıştay/Workshop: Tarihi Eserlere Uygun Malzemelerle Dokunmak / Workshop: Touching Historical Monuments with Appropriate Materials

Ocak 30-31, 2020, / January 30-31, 2020

Program / Program:

1.Gün, 30 Ocak 2020 / 1st Day, January, 30, 2020

Mimari Restorasyon Programı Seminerleri ve Uygulama Çalışması/ Seminars for Architectural Restoration Program and Practice :

09:00-10:00, Seminer/Seminar: Dr. Öğr. Üyesi Leila Akbari Shahabi, Yerleşimlerin Kimliği Üzerine: Kapadokya (On the Identity of the Settlements: Cappadocia)

10:00-12:00, Uygulama Çalışması / Practice : Dr. Graziella Bernardo & Dr. Luis Manuel Palmero Iglesias , Romans Concrete: A Praise of the Slowness (Yavaşlığa Bir Övgü: Roma Betonu), Yer: Mustafapaşa Medrese / Venue : Mustafapaşa Madrasah

12:00-13:30, Öğle Yemeği Arası / Lunch Break

13:30-15:00, Yuvarlak Masa Toplantısı / RoundTable Discussion:

Dr. Hale Kozlu, Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi/Erciyes University, Faculty of Architecture

Dr. Graziella Bernardo, Basilicata University-Unibas / Basilicata Üniversitesi-Unibas

Dr. Luis Manuel Palmero Iglesias, Polytechnic University of Valencia/ Valencia Poli-Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi/ Dr. Leila Akbari Shahabi, Öğr. Görevlileri/Lecturers Ceren Aktaş, Mevlüt Coşkun, Fazlı Açıkgöz ve Şükran Ünser, KÜN Mimari Restorasyon Programı / Cappadocia University Architectural Restoration Program

2. Gün: 31 Ocak, 2020 /2nd Day, January, 31, 2020

Seminerler/Seminars:

09:15-09:30, Açılış Konuşmaları/ Opening Remarks

Sabah Oturumu / Morning Session:

09:30 -10:30, Dr. Graziella Bernardo, “Mortar and Plaster to Preserve Cultural Heritage” (Kültürel Mirası Korumak için Kullanılan Harç ve Sıvalar)

10:30 -11:30, Dr. Luis Manuel Palmero Iglesias, “Historical Buildings and Modern Restorations” (Tarihi Yapılar ve Modern Restorasyonlar)

11:30 -11:45, Kahve Arası/ Coffee Break

11:45 -12:00, Tartışma/Discussion

12:00-13-30, Öğle Yemeği Arası/ Lunch Break

Öğleden Sonra Oturumu /Afternoon Session:

13:30- 14:30, Dr. Hale Kozlu, “Geleneksel Harçların Karakterizasyonunda Kullanılan Yöntemler ve Kapadokya Bölgesi için Onarım Harcı Önerileri” (Methods Used for the Characterization of Historical Mortars and Suggestions for Restoration Mortars for Cappadocia Region)

14:30 -15:30, Rest. Mimar, M. Arch. in Restoration Aslı Özbay (Atölye Argos, Atelier Argos), “Kapadokya Bölgesinde Restorasyon Uygulamaları ve Harçlar” (Restoration Works and Mortars in Cappadocia)

15:30-15:45, Kahve Arası/ Coffee Break

15:45- 16:15, Tartışma/DiscussionE-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız