Fizyoterapi (Fizik Tedavi) Teknikeri

Fizyoterapi Fizik Tedavi Teknikeri

Ne Yapar?

Fizyoterapi teknikeri, ortopedik rahatsızlık, hareket sistemi bozuklukları ve çeşitli hastalıklardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetiminde yapan yardımcı sağlık personelidir.

Fizyoterapi boyunca hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli önlemleri almak, istenmeyen durumların oluşması halinde ilgili kayıtları tutmak, tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve engelli kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti vermek, fizyoterapi teknikerinin görevleri arasındadır.

Nasıl Olunur?

Fizyoterapi teknikeri olabilmek için meslek yüksekokulların Fizyoterapi ön lisans programını bitirmiş olmak gereklidir. Fizyoterapi teknikerliği mesleği 2012 yılında tanımlanmış ve asgari eğitim şartı ön lisans olarak belirlenmiştir. Bu kanunla birlikte fizik tedavi uygulanan merkezlerde fizyoterapi ön lisans mezunu dışında sağlık personeli çalıştırılamayacaktır.

Çalışma Alanları/Ortamı

Geniş bir çalışma alanına sahip olan fizyoterapi teknikerleri; fizik tedavi rehabilitasyon klinikleri, yataklı tedavi merkezleri, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, spor kulüpleri, mesleki rehabilitasyon merkezleri, kaplıca ve kür merkezleri, endüstri alanları, okullar başta olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Görev sırasında hastalarla, fizik tedavi doktorları ve fizyoterapistlerle iletişim halindedirler.

Kimler Yapabilir?

İletişim becerileri kuvvetli, fen bilimlerine özellikle biyoloji ve fiziğe ilgili, el ve göz koordinasyonu gelişmiş, empati kurabilen ve yardım etmekten hoşlanan, sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi kişiler.

Geleceği

Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus hızla yaşlanmakta ve fizik tedaviye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde de bu gelişmelere paralel olarak fizik tedavi üniteleri, kür merkezleri, wellnes-spa merkezlerinin sayısı artmaktadır. Bunun yanında engellileri topluma kazandırmanın, onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça bu alanda çalışanların önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.DİĞER MESLEKLER

Kabin Memuru

Kabin Memuru

Kabin memuru, yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Uçak Bakım Teknisyeni

Uçak Bakım Teknisyeni

Uçak bakım teknisyeni, uçak veya uçak parçaları üzerinde planlı bakımları yapan, arızaları tespit eden ve düzeltici eylemleri gerçekleştirip uçakların güvenli bir şekilde uçmalarını sağlayan görevlidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Uçuş Harekat Uzmanı (Dispeçer)

Uçuş Harekat Uzmanı Dispeçer

Uçuş harekât uzmanı (uçuş dispeçeri), uçuş harekâtını planlayan, uygulayan, uçuşu takip ve kontrol eden, sorumlu pilotun talebi veya gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş akışını izleyen, acil durum bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış geçerli lisansa sahip nitelikli personeldir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Yolcu Hizmetleri Memuru

Yolcu Hizmetleri Memuru

Yolcu hizmetleri memuru, yolcuların terminale girişinden uçağa binişine kadar uluslararası kurallar ve havayolu standartları çerçevesinde sorumlu olan; bilet, bagaj ve pasaport kontrol işlemlerinin tümünde ve uçağın varışında yolcuların karşılanarak pasaport kontrolüne yönlendirilmesinde görevli kişilerdir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve diş sağlığı teknikeri hasta muayenesinde diş hekimine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Ameliyathane Teknikeri

Ameliyathane Teknikeri

Ameliyathane teknikeri; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanması ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapan ve uygulama açısından destek veren sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Anestezi Teknikeri

Anestezi Teknikeri

Anestezi teknikeri; ağrı duyusunun çeşitli ilaçlar ve tıbbi gazlar kullanılarak ortadan kaldırılması işlemi olan anestezi uygulamasını uzman doktorun sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda güvenli bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılması için gerekenleri yapan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Diş Protez Teknikeri

Diş Protez Teknikeri

Diş protez teknikeri, diş hekimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda, diş ve çene protezlerinin üretimine ilişkin tüm aşamaları yürüten sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Diyaliz Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

Diyaliz teknikeri, diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında diyaliz ünitelerinde çalışan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Elektronörofizyoloji teknikeri; merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla oluşan hastalıkların teşhisinde kullanılan nörofizyolojik yöntemlerin uygulanmasında ilgili uzman doktora yardım eden ve doktorun gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)

İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)

İlk ve acil yardım teknikeri (paramedik), acil tıbbi yardım ve bakım alanlarında müdahale yetkisi bulunan ve hastaları güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine götüren sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Odyometri Teknikeri (Odyometrist)

Odyometri Teknikeri Odyometrist

Odyometri teknikeri; işitme bozukluğu belirlenmiş hastalara ilgili ekipman eşliğinde gerekli testleri uygulayarak işitme kaybının derecesini ve işitme cihazını belirleyen sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Optisyen

Optisyen

Optisyenler, göz doktoru tarafından görme kusuru tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme kusurlarının giderilmesi veya hafifletilmesi için gözlük, kontakt lens gibi optik gereçleri hazırlar ve uygular.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Patoloji laboratuvar teknikeri, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale gelmesine kadarki tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gerekli teknolojinin uygulanmasında görevli sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Tıbbi görüntüleme teknikeri, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt film, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet veren sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında görev alan ve hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeridir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Grup Sorumlusu (Çocuk Gelişimi)

Grup Sorumlusu Çocuk Gelişimi

Grup sorumlusu (çocuk gelişimi meslek elemanı), 0-6 yaş dönemindeki çocukların zihinsel, dil, psiko-motor, sosyal-duygusal ve öz bakım konularında gelişimlerini destekleyen kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

İnfaz ve Koruma Memuru

İnfaz ve koruma memurları, ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim evlerinde barındırılan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasında rol oynayan meslek elemanlarıdır.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Aşçı

Gastronomi, aşçılık, mutfak sanatları, Şef Aşçı

Aşçı, belirli bir plana bağlı kalarak günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, bilgi ve becerisini kullanmanın yanı sıra temizlik kurallarına da uygun olarak servise hazır hale getiren kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

At Antrenörü

At Antrenörü

At antrenörü, yarış atlarının idman, bakım, beslenme, hijyen ve resmi kayıtlarından sorumlu olan antrenör lisansı taşıyan kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Mimari Restorasyon Teknikeri

Mimari Restorasyon Teknikeri

Mimari restorasyon teknikeri, kültürel anlamda korunmaya değer olarak görülen mimari eserlerin bilimsel yöntemlerle bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Turist Rehberi

Turist Rehberi

Turist rehberi, Türkiye'nin kültürel, tarihi, doğal, sosyal ve benzeri değerleri hakkında geniş ve detaylı bilgiye sahip olan ve bu değerleri yerli ve yabancı turistlere gezdirerek tanıtan kişidir.

Tamamını Okumak İçin Tıklayın
E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız